Ključna reč : "FRENK Šefer"

Zašto sam postao pravoslavan

Nije potrebno da kažem da mi je prihvatanje Pravoslavlja otvorilo nove vidike o tome šta je hrišćanstvo i, što je najvažnije, šta uistinu znači biti Hrišćanin. Štaviše, Pravoslavlje mi je razjasnilo šta je moj cilj u životu. …