Ključna reč : "Dr NIKODIM Milaš"

BRAK IZMEĐU HRIŠĆANA I NEHRIŠĆANA

Dr Nikodim Milaš BRAK IZMEĐU HRIŠĆANA I NEHRIŠĆANA     Brak između hrišćana i nehrišćana nije bio dopušten ni u kakvoj hrišćanskoj državi za dugi niz vijekova, sve do prošloga vijeka. Ovo je važilo ne samo u pravoslavnim i rimokatoličkim državama, nego i u protestantskima. Razlika vjere (disparitas culpas) navodila […]

Detaljnije…