Ključna reč : "Đakon GEORGIJE Maksimov"

O LAŽNOJ REVNOSTI I POLEMICI UNUTAR CRKVE

<p claĐAKON GEORGIJE MAKSIMOV O LAŽNOJ REVNOSTI I POLEMICI UNUTAR CRKVE   Dvadeset godina slobodnog postojanja Crkve u postkomunističkom periodu okarakterisala je, između ostalog, pojava otvorene unutarcrkvene polemike o najrazličitijim pitanjima. Knjige, članci u časopisima i novinama, u još većoj meri internet sajtovi i forumi posvećeni su međusobnoj polemici pravoslavnih […]

Detaljnije…

DVE LAŽI O CRKVI KAO OSNOVA FILETISTIČKIH RASKOLA

ĐAKON GEORGIJE MAKSIMOV DVE LAŽI O CRKVI KAO OSNOVA FILETISTIČKIH RASKOLA   Postoje različiti raskoli. Među raskolima koji naročito razdiru Crkvu poslednjih decenija mogu se izdvojiti raskoli „revniteljske“ i raskoli „filetističke“ vrste. Kod njih postoji različit odnos prema kanonskoj Crkvi i različiti sistemi samoopravdanja. Naprimer, „ziloti“ smatraju samo sebe Crkvom, […]

Detaljnije…

ŠTA JE POSTIGAO SINOD KONSTANTINOPOLJSKE CRKVE?

<p claĐakon GEORGIJE Maksimov ŠTA JE POSTIGAO SINOD KONSTANTINOPOLJSKE CRKVE?   Razvoj događaja vezanih za hapšenje oca Jefrema navode nas da se zamislimo nad savremenim problemima u međupravoslavnim odnosima. Prošle godine, 24. decembra, javnost je saznala za hapšenje i zatvaranje igumana manastira Vatopeda, arhimandrita Jefrema. Već 28. decembra Svjatejši Patrijarh […]

Detaljnije…