Ključna reč : "Arhiepiskop TEOFAN Poltavski"

„Kada reknu mir i sigurnost napašće ih pogibao…“

Kada se Gospod Isus Hristos vaznosio na Nebo, i kada su Apostoli, mada već upozoreni na njegov uzlazak k Ocu stajali sa pogledom ka Njemu ustremljenim, u prepasti od divotnoga prizora i u tugi zbog rastanka sa Božanstvenim Učiteljem, k njima su bili poslani Angeli da ih uspokoje. …