Ključna reč : "ALEN Novalija"

O čitanju Svetoga Pisma i Svetih Otaca

Istinsko pravoslavno obrazovanje se danas odvija u manastirima sa duhom svetosti i iskusnim starcima, parohijama na čelu kojih je sveštenik koji ne odobrava grehe svoje pastve, već je stalno bodri na viši duhovni život, te u bogoslovijama starog kova sa učiteljima koji svoju veru žive, što je sve danas veoma retko.