Sveti oci o kalendaru

Pitanje:
Hteo bih da postavim još nekoliko pitanja ocu Dušanu Kolundžiću. Oče praštajte na dosađivanju.U odgovoru na moje prethodno pitanje ste rekli, da Sveti Oci nisu imali bolji kalendar od julijanskog, pa kakav god da je Oci su po njemu ustanovili praznovanje pashe, a mi smo dužni da sledujemo kanonima Svetih Otaca, a ne da se oslanjamo na astronomiju (ovozemaljsku nauku) mi po njemu moramo da računamo Vaskrs dok je sveta i veka.A po novom računanju vremena, kažete srpskom kalendaru Milutina Milankovića, može se desiti da vaskrs padne pre prolećne ravnodnevnice i isto kad jevrejska pasha, a 7.apostolsko pravilo kaže: „Ako neko: episkop ili prezviter, ili đakon bude praznovao Sveti dan Pashe, pre prolećne ravnodnevnice i u isto vreme sa judejcima, neka bude svrgnut iz Svetog čina“.Tako da se po mom mišljenju netreba ni usuđivati, da menjamo računanje Vaskrsa, nego da čuvamo vekovni Bogom ustanovljeni poredak.Mislim da nebi trebalo da se bavimo astronomijom, nego da sledujemo Svetom predanju.A Milankovićev kalendar se skoro nerazlikuje od gregorijanskog, tako da ćemo slaviti praznike kao po gregorijanskom kalendaru.Kad je Grčka Crkva prihvatila novi kalendar desilo se jedno čudo Božije.Vernici koji nisu prihvatili novi kalendar služili su svenoćno bdenije u crkvi Sv.Jovana Bogoslova na gori Imitu kod Atine uoči praznika Vozdiženja Časnoga Krsta po starom kalendaru 14.09.1925 god. oko 23: 30 časova pojavio se veli ki svetleći krst na nebu obasjavajući samo crkvu i prisutan narod, i to je trajalo oko 45 minuta.Oče pa šta mislite dali je bolje da verujemo astronomima ili čudama Božijim? A zašto ste stavili pod znacima navoda“anatemisani grigorijanski kalendar“? Ako neznate evo jedne od anatema koju je u Siligionu objavio carigradski patrijarh Jeremija Drgi (16.vek) u tački 7.“Ko god nesledi crkvene običaje, proglašenih od sedam vaseljenskih sabora, Svetu Pashu i kalendar koje su oni dobro ustanovili za nas da ih sledimo, nego želi da sledi novoizmišljenu pashaliju i novi kalendar bezbožnih papinih astronoma (zvezdara) , pa protiveći se želi da odbaci i uništi učenje i običaje Crkve koje smo primili od naših Svetih Otaca-neka svako takav ima anatemu i bude izvan Crkve i van zajednice vernih“.A o anatemi patrijarha Kirila Petog iz 1756 god. nesmem ni da pišem jer je toliko strašna, da ja grešnik nesmen da je pišem.A evo i jednog kazivanja Sv.Jovana Zlatoustog: „Ako bi Crkva čak i grešila u određivanju dana Pashe, ni u tom slučaju nebi toliko pohvalno bilo tačno astronomsko posmatranje vremena, koliko bi to bilo osude dostojan raskol“.I nije mi jasno kako to mislite da edukujete srpski pravoslavni narod da prihvate novi kalendar? A što se tiče patrijarha carigradskog Vartolomeja i mitropolita pergamskog Jovana, to je za svaku osudu.Praštajte oče Dušane na svemu, ali mi je savest nalagala da vam sve ovo napišem, molim odgovor na moja pitanja.Nek je slava Bogomladencu Isusu Hristu vavjek.Amin.
Žarko


Odgovor:
Dragi brate Žarko, Hvala na Tvome pismu, ali u njemu ne vidim nikakvo dodatno pitanje, na koje bih morao da Ti odgovaram. Ljutiš se na astronomiju, a ona je proizvela i Julijanski kalendar, po kome su Oci napravili i neishodimu pashaliju. Pre toga su aleksandrijski episkopi javljali ostalim Crkvama kad će biti Pasha i ostali praznici, jer je Aleksandrija bila poznata po astronomskoj nauci. Konačno, Sveti Teofilo Aleksandrijski, a potom i Sveti Kirilo Aleksandrijski, dali su konačnu reč u pogledu određivanja datuma Vaskrsa. Njihov rad je dopunio rimski opat Dionisije Mali, tvorac neishodime pashalije, sa pashalnim krugom ili velikim indiktionom od 532 godine. Mi se danas nalazimo u 15. indktionu od stvorenja sveta, koji je počeo 1941, a završiće 2472. godine. Dakle, neishodima pashalija određuje datum slavljenja Pashe nezavisno od kalendara. Da Rimokatolička crkva nije 1583. godine napustila neishodimu pashaliju i oni bi slavili sa nama Vaskrs svake godine u isti dan, kao što ga slave pravoslavne Crkve, bez obzira kojim se kalendarom služe za nepokretne praznike. Rimokatolici danas slave Vaskrs shodno 7. pravilu apostolskom (u prvu nedelje, posle punog meseca, a nakon proletnje ravnodnevnice) . „Anatemisani grigorijanski kalendar“ stavio sam pod znake navoda jer sam tu sintagmu preuzeo od Tebe. Prvi vaseljenski sabor nije precizirao kad treba da se slavi Pasha, ali je doneo striktnu naredbu da svi imaju slaviti Pashu u isti dan, kako je slave Rimljani i Aleksandijci. Dakle, oni koji slave Pashu mimo ustaljenog od Crkve pravila, oni se ogrešuju o odluku Prvog vaseljenskog sabora. A da kod slavljenja nepokretnih praznika, koji padaju uvek u isti datum, nije bilo ogrešenja, vidimo u slučaju praznovanja Epifanije i Rođenja Hristovog.
Eto, brate Žarko, ako Srpska pravoslavna crkva nekad, u budućnosti, donese odluku da pređe na svoj kalendar, budi uveren da se neće ogrešiti o odluku Sabora, da svi slavimo Pashu istoga dana, jer Srpska crkva neće napustiti svoju pashaliju.
Da nam Gospod pomogne, da i ove godine u zdravlju i duhovnoj kreposti dočekamo Pashu Gospodnju i da zajedno zapevamo: PROSTIM VSJA VOSKRESENIJEM! Pozdravlja Te Tvoj o Dušan

Jedan komentar

  1. Gregorijanski kalendar je pravljen po geocentričnom modelu dok je julijanski pravljen po položaju Zemlje u odnosu na zvezde(Đordano Bruno je spaljen posle usvajanja novog kalendara ) tako da je prvi zemaljski a drugi nebeski.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.