Sveti arhangel Mihailo

Pitanje:
Molim vas da mi odgovorite šta na ikoni Svetog Arhangela Mihaila predstavlja kugla – providna sfera u njegovoj levoj ruci sa malim krstom na vrhu. Kao i slova preko sfere: M X K Pročitala sam negde da je u njoj vidra, a negde da je Božije oko… Hvala unapred
Vesna Ulić


Odgovor:
Draga sestro, Sveti arhangel Mihailo, u pravoslavnoj, a takođe i zapadnoj ikonografiji ima čitav niz ikonografskih motiva i obeležja. On se pojavljuje i pre stvaranja vidljivog sveta kao najveći borac i vojskovođa nebeske vojske protiv pobunjenog Lucifera. On je sa isukanim ognjenim mačem čuvao vrata zemaljskog raja iz kojeg su izgnani Adam i Eva. Slika se i kao „merač duša“ (u scenama Poslednjeg suda) , kako duše upućuje ka nebu. Ikona, za koju se ti interesuješ, je veoma poznata i često slikana, kako na Istoku, tako i na Zapadu. Ta bi se ikona mogla nazvati „Predstavnik, zaštitnik, čuvar Nebeskog carstva“. Ovaj ikonografski motiv je nastao i odomaćen je na Istoku, ali je prenet i na Zapad. Ovom motivu svojstveni su rekviziti – krstasti štap sa obeležjem skiptra, koji Arhangel drži u desnoj ruci a u levoj ruci drži (nebesku) kuglu (Kosmos) , providnu sferu, na kojoj se nalaze slova (Kryptogram) Hristovog monograma, a koja se uglavnom tumače kao Hristos pravedni sudija. Česta signatura ikone pokazuje i veliki rang Svetog arhangela Mihaila u nebeskoj hijerarhiji. On se naziva Veliki vojskovođa, zapovednik vojske, arhistratig, ili kako ga Njegoš u delu Luča mikrokozma naziva „polkovodac“, vođa pukova nebeske voske. Ti si, draga sestro, videla ikonu sa slovima M H K, a ja pred sobom imam poznatu ikonu Arhangela Mihaila iz sredine XIV veka (Vizantijski muzej, Atina) , na čijoj sferi su slova H D K. U svakom slučaju sfera, sa kojom se često i Hristos slika, predstavlja kosmos i vladavinu u kosmosu a Arhangel Mihailo je predstavnik i čuvar Nebeskog carstva, kao pobednik nad Satanom. Slova u sferi se uvek odnose na Gospoda Boga Isusa Hrista u ime koga Arhangel drži nebesku kuglu. Nadam se, draga sestro, da sam unekolko zadovoljio tvoju radoznalost u pogledu pravoslavne ikonografije. Srdačno te pozdravlja o. Dušan

Jedan komentar

  1. Da li postoje potpisi svetih arhangela _

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *