Avva Justin o Svetoj Srbiji

Ava JUSTIN Ćelijski

 

Danas je Vidovdan! Kakvu nam blagovest, kakvo Jevanđelje javlja današnji veliki, sveti i strašni Praznik. Gle, ispred svih, on nam šalje divnog svetitelja Božjeg Svetog Cara Lazara. On na tanjiru nosi glavu svoju. Kuda Sveti Kneže? – U Nebesko Carstvo. Došao je dan kada nemanjićka Srbija polaže svoj strašan ispit, dan – kada Sveto Jevanđelje Svetog Save otvara teške, strašne stranice svoje srpske golgote. Sveti Knez opredelio se u ime celog naroda i sa celim narodom za Carstvo Nebesko, jer je: zemaljsko carstvo za malena, za kratko vreme, a nebesko je vavek i do veka! Trebalo je izabrati između istinitog Boga Gospoda Hrista i rulje sa istoka koja je nosila neko svojevrsno neznaboštvo. I Sveti Knez nije mogao postupiti drugačije. Sveti Knez nije mogao dovršiti istoriju Svetih Nemanjića nego da sa svim svojim narodom krene putem Jevanđelja Svetoga Save. Putem služenja Gospodu Hristu, putem stvaranja Svete Srbije. Da, Sveti Nemanjići su imali jedan cilj, jednu želju da Srbiju pretvore u Svetu Srbiju. Da celu srpsku zemlju pretvore u zadužbinu Božiju. U jedan veliki, ogroman manastir u kome će se samo služiti Bogu, samo Gospodu Hristu. Ako bi hteli da u nekoliko reči sažmemo, izrazimo to Sveto Jevanđelje Svetih Nemanjića, početak Svetoga Save i Svetog Oca njegovog Simeona – to Jevanđelje glasi: Hristos pre svega i iznad svega! Sve za Hrista, Hrista ni za šta! Eto Jevanđelja Svetoga Save, eto Jevanđelja Svetih Nemanjića, eto Jevanđelja Svetog Kneza i Cara Lazara Kosovskog! Jedino Jevanđelje srpsko, Jevanđelje koje stvara Svetu Srbiju. Celu zemlju pretvara u hram, hram u kome se služi Bogu. I tu Svetu Srbiju stvorili su oni – Sveti Nemanjići. Šta je to Sveta Srbija? To je čudesno Jevanđelje koje objavljuje Gospod Hristos naredivši svim ljudima, svih vremena: „Ištite najpre Carstvo Božije i pravde njegove, a sve će vam se drugo dodati“. I to, eto svetosavsko Jevanđelje, to ište. Sveta Srbija to hoće, samo to. Pre svega i iznad svega Carstvo Božije i pravdu njegovu. Eto, to su te stvaralačke sile, pravda Božija, istina Božija, ljubav Božija. To su te svete sile koje izgrađuju i zidaju Svetu Srbiju. Radi te večne pravde i svete pravde Božje, eto, i sav srpski narod na Kosovu polaže duše svoje, za koga? – Za Gospoda Hrista, za Svetu Srbiju. Privolela se Carstvu Nebeskome, jer je zemaljsko carstvo privremeno i prolazno. I, desilo se čudo. Sveta Srbija nije poginula na Kosovu. Ne! Ona je produžila put kroz strašno ropstvo. Put svete Srpske Crkve, mučenice, stradalnice, koja je uzela tu Svetu Srbiju i ponela je kroz istoriju i donela do nas, do današnjeg dana. Sveta Srbija radi čega živi? – Da služi Gospodu Hristu, da služi jednome istinitom Bogu, da odbaci sve lažne bogove, da služi večnoj Hristovoj pravdi, da odbaci sve ljudske lažne takozvane pravde. Da služi Hristovoj istini, jedinoj večnoj istini, jedinoj neprolaznoj istini, jedinoj besmrtnoj istini, a da odbaci i odrekne maskirane istinitice, maskirane laži… I Sveta Srbija, nemanjićka Sveta Srbija, šta je htela? – Ona je htela da osveti sve! Ona je sebe izgrađivala. Kako? – Pomoću, prvo: pomoću svete škole. Jer, prosveta jevanđeljska, prosveta Gospoda Hrista, prosveta svetosavska šta daje čoveku? – Daje znanje o večnom životu, daje znanje o jedinome istinitom Bogu, daje znanje o istinitom čoveku, daje znanje o smislu i cilju našeg zemaljskog života. Ali ne samo znanje, nego daje i svetu silu da se to sveto znanje pretvori u život. Da se njime živi u ovom svetu. Sveta škola, eto to je glavna livnica Svete Srbije, svetosavska nemanjićka livnica. Sveta škola! Danas, pretvorena u majmunsku mudrost. Sveta škola pogažena! Nema svetog znanja, nema takve škole. Šta ljudi uče? Šta je to? Kakav se to mrak vije kroz naše niske i male škole? A Sveta Srbija nemanjićka, svetosavska Srbija?! Šta joj daje, i šta još hoće? – Svetu porodicu. Bez svete porodice nema napretka ni u jednoj zemlji. A Sveti Sava je to hteo. Sveti Knez Lazar je to hteo. Jevanđelje Svetoga Save to hoće; da osveti porodicu, da odnos u porodici, izmnjđu roditelja i dece i svih u kući bude sveti odnos. Da služe jedan drugom kao sveta braća, svete sestre. Da služe Gospodu Hristu, služeći jedan drugome. Da sve izbija u slavu Božiju. Sveta porodica to je. Kad sve biva u slavu Božiju. Kad se umire i živi radi Hristove pravde, radi Hristove istine, radi Hristove ljubavi, kad se živi Hristovom verom, kada se u porodici služi Gospodu. Jer, služeći Gospodu, ustvari mi služimo sebi, služimo svojoj večnosti, služimo svom carstvu nebeskom, jer služimo spasenju svoje duše. A spasenja nigde – mimo Gospoda Hrista, nigde mimo Njegove Svete Crkve. A Sveta Srbija, Srbija svetosavska i nemanjićka traži sveto sudstvo. Sud da bude svetinja, gde će savest božanska da rešava stvari. Gde će pravda Božija da bude svetla i trajna. To je sveti sud, sveto sudstvo. To hoće Sveta Srbija. Pa onda zemljoradnja?! Šta je to? – To je sveti posao. Sveta zemljoradnja. To hoće, Sveti Sava. To hoće Sveta Srbija, da se zemlja obrađuje u slavu Božiju, a na korist nama, jer znamo da je sva zemlja imovina Božija, data nama. Sveta zemljoradnja, eto ona izgrađuje Svetu Srbiju. Pa sveto stočarstvo, sveto pčelarstvo, svaki zanat, sve je to sveti zanat u Svetoj Srbiji. Sveto zanatstvo! To je zanatstvo koje služi nama, služeći Bogu. Zanatstvo koje se vrši u slavu Božiju na spasenje naših duša i na održavanje našeg tela. Ali sve u slavu Božiju. To hoće Sveta Srbija. To hoće Sveta Nemanjićka Srbija, to i kosovska Srbija Svetoga Kneza, to i Nebeska Srbija. Jedna je to Srbija! Počela od Svetoga Save i njegovog svetog oca, pa eto kroz sve vekove, do današnjega dana sve što je sveto pripada toj Svetoj Srbiji, svetoj nemanjićkoj Srbiji, zemaljskoj i nebeskoj. Ali mi, današnji Srbi – šta bi od te Svete Srbije? – Počeli smo da je sahranjujemo, počeli smo da je umrtvljujemo sa svih strana, jer goneći Gospoda Hrista iz svoje duše, mi gonimo nju – Svetu Srbiju. Gonimo Istinitog Boga, Njegovu pravdu iz našeg života, odričući se Gospoda Hrista, kao što mnogi Srbi danas čine, šta je to? – Oni se trude da ubiju Svetu Srbiju. Gle, oni ubijaju sebe, Svetu Srbiju ne mogu ubiti, ne mogu ubiti besmrtnike Hristove. Ne mogu ubiti Svetog Kneza Lazara, Svetog Savu, Svetog Simeona Mirotočivog i bezbroj srpskih svetitelja i bezbroj viteza i junaka što ginuše za krst časni i slobodu zlatnu kroz vekove i vekove. Ne mogu oni pogubiti duše onih 700 000 Srba što položiše duše svoje, živote svoje, pobijeni za veru pravoslavnu u ondašnjoj hrvatskoj državi. To je večna Sveta Srbija, neubivljiva. Sveta Srbija koju niko usmrtiti ne može, niti joj može naškoditi, jer je sva Hristova. A vaskrslog Gospoda Hrista ko će pogubiti, ko ubiti? A pravi Srbin uvek stoji uz Spasitelja svoga Gospoda Hrista, uvek stoji u Svetoj Srbiji, brani njenu pravdu, živi tom pravdom, brani njenu istinu, živi tom istinom. Nema smrti koja ga može odvojiti od njih, nema đavola, ni legiona đavola, ni pukova đavola, koji mogu takvog Srbina, Hristovog Srbina, svetosavskog Srbina, odvojiti od Svete Srbije. U njoj on je među Svetiteljima Srpskim. Tim besmrtnim pobednicima na svim bojištima, tim besmrtnim junacima kojima nikakva smrt naškoditi ne može. I mi današnji Srbi, treba da proverimo sebe, svaki da proveri sebe. Gde sam? Da li sam ja u Svetoj Srbiji? Da li zaista živim svetim Jevanđeljem kosovskim, svetosavskim Jevanđeljem? Da li je Hristos za mene sve i sva u ovome svetu? Da li je Hristos za mene najvažnija moja briga u ovom svetu? Da li je Hristos jedini istiniti Bog za mene u ovome svetu, ili ja polako se odvajam od Njega i bežim od Njega i pridružujem se lažnim bogovima ovoga sveta, lažnim naukama, lažnim učenjima. Svaki neka proveri sebe. Provera je vrlo laka i za mene i za tebe. Ako si pravi Srbin, ako svetosavsko srbinsko srce bije u tebi, ti si sav uz Gospoda Hrista. Sav uz Njegovu istinu i u ovom i u onom svetu. Ti si sav uz Svetog Kneza Lazara, ti sav na Kosovu gineš za Krst Časni i slobodu zlatnu. Svejedno! Bilo Kosovo i prošlo, a i danas je Kosovo! I danas ginu bezbrojni Srbi, mnogi ginu bez Vaskrsenja, mnogi ginu da večno umru. Ali ima i svetih Srba koji živote svoje polažu za Gospoda Hrista, živote svoje polažu za Svetu Srbiju. Obično se ti ne vide, ne čuju, a srce njihovo – to je veza sa nebom, iznad svih grehova, iznad svih smrti. Srce njihovo oltar, kosovski oltar na kome oni stalno prinose sebe na žrtvu Gospodu Hristu, služeći Njemu i rodu svome. Ima takvih Srba i u zemlji i van zemlje i zbog Njih stoji i postoji zemlja naša. A kad bi bilo reči samo do izdajica i do gnjeva Božjeg, ne bi ostalo ni jednog Srbina danas. Ali po velikoj milosti Božjoj, po molitvama Svetog Kneza Lazara i Svetoga Save i svih slavnih svetih Nemanjića i svih Srpskih svetitelja, mi nedostojni današnji Srbi živimo eto i putujemo ka Nebeskoj Srbiji.
Neka bi Blagi Gospod osvetio sva srca srpska sada na zemlji. Neka bi Sveti Knez po milosti svojoj sa svima Srpskim Svetiteljima umolio Gospoda da ponovo krsti, ponovo krsti obeskršćene Srpske duše mnoge. Da ih privede Gospodu Hristu, da ih privede Svetoj Srbiji, Nebeskoj Srbiji. Jer samo Sveta Srbija jeste slava svakog Srbina u svim vekovima i vremenima, pogotovo naša. Naše doba, doba je kada se vera proba! Istinita vera, svetosavska vera. Srbi stoje njome ili propadaju otpadajući od nje, trećega nema. Zato samo vođeni i predvođeniSvetim Knezom i Carem Lazarom i Svetim Jevanđeljem Svetoga Save, mi današnji Srbi možemo savladati sve smrti, sve hristoborstvo ovoga sveta, sve lažne nauke i izaći kao besmrtni pobednici iz ovoga sveta, u večnu Nebesku Srbiju, tamo među sve pravedne i svete Srbe, da služimo Gospodu Hristu i Svetoj Nebeskoj Srbiji kao što smo služili u svetoj zemaljskoj Srbiji. Molitvama Svetog Velikomučenika Cara Lazara, i drugog današnjeg svetitelja, svetog patrijarha Jefrema, krotkog pečalnika zemlje Srpske, i svih srpskih svetitelja, neka Blagi Gospod svaku srpsku dušu vodi i rukovodi u ovome svetu i izvede je kroz istinu večnu u život večni, u Carstvo Nebesko.
Amin.

 

 


Izvor:
Saborna crkva u Beogradu

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *