NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Besede » Sveta revnost

Sveta revnost

„Ako li (ko) Crkvu ne posluša, neka ti bude kao neznabožac i carinik“ (Mt. 18,17)

Ove strašne reči Samoga Gospoda našeg Isusa Hrista čusmo u Svetom Evanđelju koje je danas čitano. Dužni smo da ih svagda imamo na umu, no pre svega – da pravilno razumemo njihov smisao i značenje.
Zašto je to tako?
Praštajući se sa Svojim učenicima na Tajnoj Večeri, Gospod im je, tešeći ih ožalošćene zbog njihovog skorog rastanka od Božanstvenog Učitelja, rekao; Neću vas ostaviti sirote. umoliću Oca i daće vam drugoga Utešitelja da prebiva sa vama vavek – Duha Istine (Jn. 14,16). A kada dođe On, Duh Istine, uvešće vas u svu istinu (Jn. 14,13). On će vas naučiti svemu i podsetiće vas na sve što vam rekoh (Jn. 14,26).
Gospod je obećanje ispunio u deseti dan po Svome Vaznesenju (ili u pedeseti dan po Vaskrsenju). U veliki i slavni dan Pedesetice obećani Utešitelj – Duh Sveti – Duh Istine sišao je na Apostole i na zemlji se javilo Carstvo Božje koje dođe u sili (Mk. 1,9), Carstvo o Kojem je Gospod neretko govorio tokom Svoga zemnog života: Crkva Hristova. Crkvi Svojoj Gospod je dao veliko obećanje, rekavši još ranije: Sazidaću Crkvu Svoju i vrata adova neće joj odoleti (Mt. 16,18).
Crkva Hristova je – Carstvo Duha Božjega, skrivnica blagodati Duha Svetoga, a zajedno sa time i skrivnica Božanstvene Istine, budući da je Duh Sveti, po rečima Samoga Hrista Spasitelja, Duh Istine. Eto zašto je veliki Apostol neznabožaca Sveti Pavle pisao svome učeniku Timoteju: Crkva Boga živoga je stub i tvrđava Istine (1. Tim. 3,15).
Crkva je Hristova sva ispunjena Božanstvenom Istinom i sve je u njoj – samo Istina. Ne može u njoj biti nikakve nepravde, nikakve laži, budući da ona čuva učenje Hristovo koje je Istina, kako je rekao Sam Gospod Isus Hristos na Pilatovom sudu: Ja sam za to i rođen i za to sam došao na svet da svedočim istinu i svako ko je od istine sluša glas moj. (Jn. 18,37).
Kada je Gospod Isus Hristos govorio : Ako (ko) Crkvu ne posluša, neka ti bude kao neznabožac i carinik (Mt. 18,17), on je, razume se, u vidu imao istinsku Crkvu – onu koja sveto i nepokolebivo čuva nepovređeno i neiskvareno čisto učenje Hristovo i koja je sasvim tuđa ma kakvoj laži i nepravdi. Svaka laž i nepravda savršeno su nespojive sa istinom Crkve Hristove, budući da je laž od đavola, kako je jasno rekao Gospod Judejima koji su uporno odbijali da poveruju u Njega: Vama je otac đavo i pohote oca svojega hoćete da tvorite. On beše čovekoubica od iskona i u istini ne stoji, jer nema istine u njemu; kada laž govori, svoje govori, jer on je laža i otac laži (Jn. 8,44).
I zaista: čovekoubistvo i laž tesno su povezani – čovekoubistvo vodi laži, a laž često čovekoubistvu. i jedno i drugo dolaze od đavola i zato u istinitoj Crkvi mesta ne mogu imati.
Eto kako mi treba da procenjujemo ono što se danas u svetu događa.
Gde je istinska Crkva Hristova?
To je, van svake sumnje, naša Istočna Pravoslavna Crkva, budući da jedina ona sveto i nepokolebivo već dvadeset vekova čuva veru Hristovu čistom, nepovređenom i nikakvim ljudskim mudrovanjima iskvarenom. To priznaju čak i neprijatelji Crkve, stavljajući joj u krivicu i koreći je zbog toga što nije „progresivna“, što „ne ide u korak sa vremenom“ i što je „okamenjena“.
No upravo je ta „optužba“ najveće priznanje našoj Crkvi i verno svedočanstvo njene istinitosti koje dolazi od drugih.
Na našu veliku žalost, ipak, mnoge Pomesne Crkve, u ličnosti nekih svojih jerarha, pa čak i svojih glava, a da se ne govori o sveštenoslužiteljima i prostim vernicima, počele su da odstupaju od Pravoslavlja, premda ne prestaju da sebe nazivaju „pravoslavnima“. Svi ste vi, svakako, slušali i čitali o susretima konstantinopoljskog patrijarha Atinagore sa papom rimskim Pavlom 6, o njihovim zagrljajima i celivanju i o tome kako patrijarh Atinagora, kako je sam izjavio, već pominje papu na prvom mestu, pre svih istočnih patrijarha.
Eto zašto nam već nije dovoljno da se nazivamo samo pravoslavnima, kada i odstupnici od Pravoslavlja nastavljaju da sebe tako licemerno imenuju, nego je potrebno da se nazovemo istinskim pravoslavnim hrišćanima.
Braćo i sestre! Može biti da je blizu dan i čas kada će biti potrebno da u ovom, takozvanom „slobodnom“ svetu, kako bismo spasli čistotu svoje istinite pravoslavne vere i Crkve, i mi siđemo u katakombe. Ne dozvolimo da se prelastimo đavolskom lažju, tim dejstvom laži koja već trijumfuje u celom svetu, kako je o tome proricao Sveti Apostol Pavle, govoreći da će doći vreme u kojem će ljudi verovati laži (2. Sol. 2,11). Budimo čvrsti i nepokolebivi u ispovedanju čiste i nepovređene vere Hristove, sačuvajmo vernost istinskoj Crkvi, imajući stalno na umu upozoravajuće reči Svetog Apostola, koje smo i danas slušali na Božanstvenoj Liturgiji: Pazite dobro kako živite! (Ef. 5,15). Amin
A ko se vlada drugačije, na toga se u punoj meri odnosi strašna pretnja Hristova: Ako li taj rđavi sluga reče u srcu svome: „neće moj gospodar još zadugo doći“, i počne tući drugove svoje, a jesti i piti sa pijanicama – doći će gospodar toga sluge u dan kada se ne nada i u čas kada ne misli i raseći će ga napola i daće mu udeo sa licemerima; onde će biti plači škrgut zuba. (Mt. 24,48-51)
Eto čega mi i treba da se bojimo više od svega!
Da, dođi, Gospode Isuse!

 

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *