SVETA MATRONA MOSKOVSKA

 
>
 
AKATIST BLAŽENOJ STARICI MATRONI
 
Kondak 1
Izabrana Duhom Božjim od pelena mladenačkih, blažena starice Matrono, slepoću i nemoć telesnu radi očišćenja duhovnog od Boga primila si, darom prozorljivosti i čudesa obogatila si se i vencem netruležnim od Gospoda, ukrasila si se. Toga radi i mi, blagodarni venac pohvalni prinosimo ti, pevajući:
Raduj se, pravedna mati Matrono, topla za nas pred Bogom molitvenice.
 
Ikos 1
Angelom u ploti javila si se na zemlji, Matrono blažena, ispunjavajući volju Božiju. Iako roždestvo tvoje u slepoći telesnoj beše, no Gospod, koji umudruje slepe i ljubi pravedne, prosveti duhovne oči tvoje, da poslužiš ljudima, i dela Božja javiše se kroz tebe. Mi pak, s ljubavlju pevamo ti ovako:
Raduj se, od kolevke Bogom izabrana;
Raduj se, blagodaću Duha Svetoga od pelena osenjena.
Raduj se, darom čudesa od malena obogaćena;
Raduj se, premudrošću, od Boga s visine ispunjena.
Raduj se, mislenim očima volju Božju prozireš;
Raduj se, slepe umom, mudrace ovoga veka posramljuješ.
Raduj se, duše zabludele k Bogu privodiš;
Raduj se, tuge i nevolje ublažavaš.
Raduj se, pravedna mati Matrono, topla za nas pred Bogom molitvenice.
 
Kondak 2
Videše ljudi i sveštenik kada te krštavahu blažena, čudesan stub oblačni nad tvojom glavom i osetivši veliko blagouhanije, diveći se što će sirota devojčica zasijati, pevahu Bogu: Aliluja.
 
Ikos 2
Imajući razum prosvećeni, jerej Božji Vasilije pozna, da ona koja je krštena od njega, sasud blagodati Božje jeste, i nju pravednom Matronom, devojčicu slepu nazva. Zato ti od srca prinosimo pohvale ove:
Raduj se, u svetoj kupjelji blagodaću Svetoga Duha oblagouhana;
Raduj se, na prsima svojim krst urođeni imala si.
Raduj se, molitvenice, od Boga ljudima darovana;
Raduj se, svećo neugasiva, pred Gospodom sijajuća.
Raduj se, darom čudotvorenja, od Boga na zemlji proslavljena;
Raduj se, vencem neuvenljivim, od Gospoda na Nebesima uvenčana.
Raduj se, milosti Božije grešnima objavljuješ;
Raduj se, iz istočnika vode žive, žedne napajaš.
Raduj se, pravedna mati Matrono, topla za nas pred Bogom molitvenice.
 
Kondak 3
Silu Božije blagodati osećajući još od najmlađeg uzrasta, Matrono blažena, ka ikonama svetim stremila si i čistim srdem i mladenačkim ustima, hvalu Bogu uznosila si: Aliluja.
 
Ikos 3
Imajući od Boga dar prozorljivosti od detinjstva, blažena mati, one koji ti u tajnosti srca dolažahu rukovodeći i kojima budućnost kao sadašnjost govoreći, mnoge ljude na put pobožnosti uputila si. Zato i mi, umudreni slepci, proslavljajući Boga kličemo ti ovako:
Raduj se, divna prozorljivice;
Raduj se, skrivenih grehova izobličiteljko.
Raduj se pomračenih dušom presvetla nastavnice;
Raduj se, zabludelih milostiva putevoditeljice.
Raduj se, zvezdo, vernima put pokazuješ;
Raduj se, svećo, u tami ovoga veka svetliš.
Raduj se, Jedinom Bogu poslužila si;
Raduj se, zamke đavolske blagodaću Duha Svetoga otklanjaš.
Raduj se, pravedna mati Matrono, topla za nas pred Bogom molitvenice.
 
Kondak 4
Bure nedoumica i smutnji čudesima svojim u ljudima si razvejala mati blažena, i urazumivši ih u Gospodu, divnome u svetima Svojim; proslavivši i uzveličavši te, Bogu pak s blagodarenjem pevamo: Aliluja.
 
Ikos 4
Čuvši ljudi, mati Matrono, da pomažeš u nevoljama duševnim i telesnim, dolažahu k tebi sa nadom, i savet dobrodušan i isceljenje dobivši, blagodareći Bogu, pevahu ti:
Raduj se, koja bolesne i stradajuće duše primaš;
Raduj se, koja mir dušama ožalošćenim daruješ.
Raduj se, koja zabludele urazumljuješ;
Raduj se, blagočašća učiteljice.
Raduj se, pečali naše ublažavaš;
Raduj se, u nevoljama utešiteljnice.
Raduj se, blaga bezsrebrenice;
Raduj se, svakojakih neduga hitra isceliteljko.
Raduj se pravedna mati Matrono, topla za nas pred Bogom molitvenice.
 
Kondak 5
Kao Bogoupaljena zvezda zasijala si, blažena mati Matrono, u zle dane u Otačastvu našem, kao nova ispovednica, jaram Hristov smelo i neustrašivo kroz ceo život pronela si, i blagodaću Božjom ukrepljivana davala si nerazumnim urazumljenje, stradajućim popuštanje, bolnima isceljenje, blagodarstveno kličući Bogu: Aliluja.
 
Ikos 5
Videvši mnogi Rusi čudesa i iscelenja koja Božjom blagodaću od tebe behu udeljivana: hromima – hodanje, raslabljenima i na odru ležećim – iscelenje, đavoimanima – duhova zlobe izgnanje, pohrliše k tebi, mati, kao istočniku neiscrpnom, i napojivši se sa njega obilno, umilnim srcem pevahu ti ovako:
Raduj se, na pravi put od mladenaštva prizvana;
Raduj se, pravednice, od Boga nam darovana.
Raduj se, isceliteljko, neduge naše isceljuješ;
Raduj se, u nevoljama našim brza pomoćnice.
Raduj se, dušekorisnim savetima nas urazumljuješ;
Raduj se, nedoumice naše brzo razrešavaš.
Raduj se, duhove nečiste od ljudi odgoniš;
Raduj se, od svakoga zla molitvom svojom ograđuješ.
Raduj se, pravedna mati Matrono, topla za nas pred Bogom molitvenice.
 
Kondak 6
Objaviteljem svetosti i pravednosti života tvoga, blažena mati, javi se sveti i pravedni otac Jovan Kronštatski, kada te vide u hramu i naimenova te za svoju naslednicu kao i za osmi stub Rusije. Svi pak koji ga čuše, proslaviše Gospoda uznoseći Mu pesmu: Aliluja.
 
Ikos 6
Zasija molitvama tvojim, mati Matrono, svetlost blagodati Božije u srcima onih koji ne znađahu Boga i koji Ga gresima mnogim progneviše. Takvi pak, videći čudesa tobom savršena, obraćahu se Gospodu slaveći te ovako:
Raduj se, podvizima svojim Boga si proslavila;
Raduj se, slavu Božju nam projavljuješ.
Raduj se, neverujuće na put pravi izvodiš;
Raduj se, gresima oskvrnjene, molitvama svojim očišćuješ.
Raduj se, na pokajanje nas prizivaš;
Raduj se, za sve blagodariti Gospodu, poučavaš nas.
Raduj se, hram Božji ljubiti, učiš nas;
Raduj se, u crkveni tor rastočene ovce sabiraš.
Raduj se, pravedna mati Matrono, topla za nas pred Bogom molitvenice.
 
Kondak 7
Želeći Presvetu Vladičicu našu Bogorodicu dostojno proslaviti, mati Matrono, zapovedila si ljudima da ikonopišu prečasni lik njen, „Pomoć nesrećnima“ nazvan i u hramu Božjem nastojanjem tvojim postavljen, da svi koji gledaju na svetli lik Prečiste, sa umilenjem joj uznose hvalu, Gospodu pevajući: Aliluja.
 
Ikos 7
Novu zastupnicu, molitvenicu i posrednicu pred Bogom, darova te Gospod u godinama teškim za ljude ruske, kad mnogi otpadahu od Svete Crkve, ti pak, mati, maloverne i zabludele poučavala jesi rečju i delom, javljajući divna čudesa Božija. Zato ti pevamo ovako:
Raduj se, zemlje Ruske uvek budna zaštitnice;
Raduj se, spasenja našega posrednice.
Raduj se, Boga, Sudije pravednog, umilostiteljnice;
Raduj se nedužnih i uvređenih pokroviteljko.
Raduj se, nemoćnih i beznadežnih pomoćnice;
Raduj se, protiv duhova zlobe neprestana boriteljko.
Raduj se, od tebe drhte knezovi demonski;
Raduj se, jer se zbog tebe raduju i Angeli i ljudi.
Raduj se, pravedna mati Matrono, topla za nas pred Bogom molitvenice.
 
Kondak 8
Nerazumljivo malovernim i nerazumnim beše, kako sleporođena videti i sagledati može ne samo događaje sadašnje već i buduće, jer ne videhu da se sila Božja u nemoći ljudskoj pokazuje. Mi pak blažena mati, premudrost Božju u tebi projavljenu sagledavajući, pevamo Bogu: Aliluja.
 
Ikos 8
Svakojake neprijatnosti i uvrede, izgnanja i prekore, pretrpela jesi blažena mati, ne žalosteći se zbog toga, već za sve blagodareći Bogu. Time si pak i nas naučila, da trpeljivo noseći svoj krst, tebi uznosimo hvalu kličući ovako:
Raduj se, u molitvi neprestanoj prebivala si;
Raduj se, duhove zlobe postom i molitvom odgonila si.
Raduj se, mir blagodatni stekla si;
Raduj se, ljubavlju svojom mnoge koji ti dođoše spasila si.
Raduj se, životom svojim ljudima veoma poslužila si;
Raduj se, i po končini svojoj neprestano ljudima pomažeš.
Raduj se, i sada naše prozbe toplo osluškuješ;
Raduj se, one koji se uzdaju u tvoju pomoć ne ostavljaš.
Raduj se, pravedna mati Matrono, topla za nas pred Bogom molitvenice.
 
Kondak 9
Mnoge skorbi i bolesti si imala i pretrpela, mati Matrono, neprestano se boreći sa silama tame, izobličujući zamke i lukavstva njihova, i izgoneći demone iz posednutih; sve do končine dana tvojih pomagala si stradajućima, nevoljnicima i ožalošćenima, uvek pojući Bogu: Aliluja.
 
Ikos 9
Rečiti govornici ne mogu dostojno proslaviti sveto žitije tvoje i čudesa koja si silom Božjom tvorila predivna starice. Mi pak, želeći psalamski hvaliti Boga u svetima Njegovim i podvizavanih srdačnom ljubavlju, usuđujemo se da ti pevamo ovako:
Raduj se, uski put i tesna vrata si izabrala;
Raduj se, dobrodeteljima mnogim si se proslavila.
Raduj se, sve truležno u životu svome si odbacila;
Raduj se, smirenjem, kao predivnim vencem si se ukrasila.
Raduj se, evanđelski, kao ptica nebeska na zemlji si poživela;
Raduj se, Sinu Božijem Koji nije imao gde glave skloniti, si se upodobila.
Raduj se, sada se veseliš u rajskim obiteljima;
Raduj se, i nas grešne, koji ti se molimo, milošću svojom ne ostavljaš.
Raduj se, pravedna mati Matrono, topla za nas pred Bogom molitvenice.
 
Kondak 10
Želeći da spaseš mnoge ljude od stradanja telesnih i neduga duševnih, mnoge si noći probdela, pravednice Božja, u molitvi, proseći za njih pomoć i ukrepljenje od Gospoda našega Isusa Hrista, pojući Mu: Aliluja.
 
Ikos 10
Stena i pokrov bila si u dane života svojega, blažena mati, svima koji ti pribegavahu; i po smrti nisi prestala da posreduješ pred Bogom, za ljude koji s verom dolažahu na grob tvoj. Zato sada usliši i nas grešne, tugama, bolestima i mnogim žalostima obuzete i pohitaj u pomoć tvojim molitvama, svima koji ti pevaju:
Raduj se, poniženih brza zastupnice;
Raduj se, onih koji trpe oskudicu utešiteljko.
Raduj se, časnog supružanstva ohrabrenje;
Raduj se, svih koji žive u svađi izmirenje.
Raduj se, nepravedno izvedenih na sud zaštitnice;
Raduj se, jer si i onima koji su krivi pred sudom zemaljskim, pred Bogom milostiva zastupnica.
Raduj se, onih koji su lišeni krova pristanište;
Raduj se, svih koji te prizivaju pokroviteljko.
Raduj se, pravedna mati Matrono, topla za nas pred Bogom molitvenice.
 
Kondak 11
Pojanje angelsko slušala jesi, časna mati Matrono, još dok si živela na zemlji. Nauči i nas nedostojne, kako dolikuje slaviti Boga, u Trojici poštovanoga, Oca i Sina i Svetoga Duha. Njemu pak, neprestano vojske nebesne gromoglasno pevaju: Aliluja.
 
Ikos 11
Svetozarnom svetlošću sija žitije tvoje, blažena Matrono, osvetljavajući mrak mnogosujetnog ovoga sveta, i privlači k sebi duše naše; da bi se i mi lučom blagodati Božije ozarili i tegobni put privremenog života bogougodno prošli i Carstvo Božije dostigli, gde si se i ti, mati, sada nastanila i gde slušaš glas naš koji ti kliče:
Raduj se, svećo Božija, koja neprestano gori;
Raduj se, bisere časni, blistanjem svetosti tvoje nas ozaruješ.
Raduj se, cvete blagouhani, Duhom Svetim nas oblagouhuješ;
Raduj se, tvrđavo vere, malodušne u blagočašću utvrđuješ.
Raduj se, zvezdo presvetla, pravi put nam pokazuješ;
Raduj se, dobra vojniteljice Hristova, mačem molitve demonske pukove zastrašuješ.
Raduj se, jer je sve žitije tvoje sveto i neporočno;
Raduj se, jer je i smrt tvoja pred Gospodom časna.
Raduj se, pravedna mati Matrono, topla za nas pred Bogom molitvenice.
 
Kondak 12
Obilje blagodati Božije još od kolevke primila jesi, mati blažena, koja prebivaše s tobom u sve dane života. Verujemo nesumnjivo, da i po uspenju tvojem blagodat ova obilno prebiva s tobom. Toga radi, klanjajući se molimo te: ne liši ni nas koji još uvek stranstvujemo na zemlji, tvoje pomoći i zastupništva, umoli Gospoda da pomiluje sve koji Mu poju: Aliluja.
 
Ikos 12
Opevajući mnoga i divna čudesa tvoja, mati Matrono, blagodarimo Bogu koji darova gradu Moskvi i Otadžbini našoj, u dane bezbožja i progona nepokolebljivi stub blagočašća i vere. Sada pak, blažena mati, blagodarnim srcem pevamo ti ovako:
Raduj se, mir Hristov u duši svojoj stekla si;
Raduj se, toga radi, mnoge ljude u svojoj blizini Bogu privela si.
Raduj se, u nemoćnom telu silu Božje blagodati pokazala si;
Raduj se, u obretenju časnih moštiju tvojih, Božiju milost javila si nam.
Raduj se, sa svima svetiteljima Moskovskim zajedno si procvetala;
Raduj se, grada Moskve preslavni ukrase.
Raduj se, Otadžbine naše uvek pred Bogom zastupnice;
Raduj se, na pokajanje i molitvu za zemlje Ruske sve prizivaš.
Raduj se, pravedna mati Matrono, topla za nas pred Bogom molitvenice.
 
Kondak 13
O blažena mati, usliši sada ovo uzneseno ti pohvalno pojanje i isprosi nam od Gospoda Isusa Hrista oproštaj grehova, hrišćanski mirnu končinu i dobar odgovor na Strašnom Sudu Njegovom, da se i mi s tobom udostojimo, u naseljima rajskim slaviti Svetu Trojicu, pevajući: Aliluja.
(Ovaj se kondak čita tri puta, a zatim ikos 1 i kondak 1)

5 komentar(a)

  1. Blažena mati Matrona,molim ti se da svojim molitvama umolis Boga za mog Aleksandra da isceli oči njegove🙏Neka bude volja tvoja Gospode. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu,sada i uvek i u vekove vekova. Amin

  2. Sveta Blazena Matorna Moskovska moli Boga za nas , za sve ljude svoje ..🙏🤍🌺
    Zahvalna Bogu sto sam Ti celivala mošti svete i prečiste 2013 god. Slava Bogu za sve .

  3. Ti predobra I presveta mati Matrona, moli Boga za spasenje mog sina Sase.

  4. Presveta mati Matrona, moli Boga za nas

  5. Sveta Matrona, spasavaj i pomozi! Gospod, Bogorodica, ti i Sv Ksenija znate moje brige i ne samo moje nego svih ljudi. Pomozite! Slava Vam i hvala! Slava

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *