NASLOVNA » PITANJE PASTIRU, Razno » Strah od smrti

Strah od smrti

Pitanje:
Pomaže Bog oče. Imam neprestani strah od smrti. Što god počnem da radim ili učim, mislim da to nema smisla. Kako da se oslobodim tih misli i osjećanja?
marina


Odgovor:
Draga sestro Marina, Veliki srpski pesnik Njegoš je rekao da je „kolevka svakom rođenju – grob“, ili kako naš narod kaže: Ko se rodio, mora i umreti. I svi mi, dakle, koji se rađamo na zemlji, proživećemo određen broj godina i okončati svoj zemaljski život. Čovek dolazi na ovaj svet bez svoje saglasnosti. Niko ga ne pita kad želi da se rodi, u kakvoj porodici, u kom društvenom uređenju. Pa ipak, došavši na svet, on postaje ličnost sa pravima i obavezama. Dužan je da se uklopi u vreme i uslove života i da do kraja odigra svoju životnu ulogu. I svaki razuman čovek, bilo u koje vreme da se pojavi na zemlji, mora da postavi pitanje: Kakav se smisao krije u istoriji čovečanstva? I da li uopšte postoji taj smisao? Čovek igra svoju ulogu – da bi zatim isčeznio. Isto kao što odsvirana nota ustupa mesto sledećoj. Bez toga je melodija nemoguća. Na zemlji svakodnevno umire na stotine hiljada ljudi. Ratovi i razne katastrofe povećavaju ovaj broj. No, ni jedan čovek ne može da se zadovolji neizvesnošću života na zemlji. On oseća nespokojstvo, mučenje u svom srcu i ne može da se pomiri da njegovo postojanje na zemlji nema smisla ni razloga. I svaki čovek se, u svom domenu, trudi da shvati smisao života. A kad čovek shvati smisao života, onda shvata i smisao, neminovnost smrti. Ja mislim da Ti dobro shvataš smisao svoga života i ulogu koju treba da odigraš. Tebi je jasan krajnji cilj života, a to je sjedinjenje sa Bogom. I taj životni put, dugačak nekoliko desetina godina, treba provesti radujući se životu, a ne strahujući od smrti. Pogledaj oko sebe. Sva živa bića se bore da prežive i za to preživljavanje angažuje svu svoju snagu i sposobnost. Po hrišćanskom učenju “smrt je kazna za greh”, kazna za Adamov greh prema Bogu. Padom u greh smrt je za ljude postala zastrašujuća. No Hristos, Koji je došao da iskupi greh čovečanstva, stupio je u borbu i sa smrću, tom posledicom greha i On ju je pobedio. Dokaz te pobede je Njegovo vaskrsenje. I saznanje da vladavina smrti nije večna i konačna, čime je ljudima, posle Hristovog dolaska, ponovo data velika nada. Hrišćani ne smeju pred smrću da padaju u očajanje, kao oni “koji nemaju nade” (Solunja-nima 4, 13) . Oni znaju da je smrt zora novog dana, to je tunel koji vodi ka beskrajnim svetlim daljinama, to je prag, preko koga se ulazi u zajednicu sa svima svetima. Smrt je – magla koja se razišla, noć koja se približila kraju. Smrću se ne završava sve, naprotiv, tek sada počinje ono najvažnije: život u zajednici sa Bogom. Time se i objašnjava ponašanje mučenika, koji su u smrt išli sa radošću, koja je sijala na njihovom licu: za njih je smrt značila – novi život. Tako je i govorio Sveti apostol Pavle: “Hristos je za mene život, a smrt dobitak” (Filipljanima 1, 21) . Crkva u svojim pogrebnim pesmama obećava spasenim dušama uselenje u “mesto svetlo, u mesto mirno, gde više nema žalosti ni uzdisanja, već samo život večni”. Sveti apostol Pavle piše prvim hrišćanima: “Ako se Hristos poropovjeda da je ustao iz mrtvih, kako neki među vama govore da nema vaskrsenja mrtvih? A ako nema vaskrsenja mrtvih, to ni Hristos nije ustao. A ako Hristos nije ustao, onda je prazna propovjed naša, pa prazna i vjera vaša… No zaista je Hristos ustao iz mrtvih, te postade prvenac onih koji su umrli. Jer pošto je kroz čovjeka smrt, kroz čovjeka je i vaskrsenje mrtvih. Jer kao što u Adamu svi umiru, tako će i u Hristu svi oživjeti” (1. Korinćanima 15, 12-22) . I sam Hristos govori: “Ja sam vaskrsenje i život, koji vjeruje u mene ako i umre, živjeće. I svaki koji živi i vjeruje u mene neće umrijeti vavijek” (Jovan 11, 25-26) . Tvoj strah od smrti nema opravdanja. Ti si mlada i pred Tobom je život. Da li će on biti 60, 80, pa i 100 godina, sve je to u Božjoj ruci. I čovek je dužan da se trudi i radi celog života. Bog mu nije dao da zna kada će umreti, kao što mu nije otkrio kada će biti kraj sveta, baš zato da se ne bi plašio smrti i da se njoj ne bi predavao. Narodna mudrost kaže: Radi kao da ćeš živeti 100 godina, a nadaj se kao da ćeš sutra umreti. To znači, mi smo dužni da ceo život provedemo u pripremama za izlazak pred Gospoda i da u svakom trenutku svoga života budem spremni za taj susret. I zato se ljudi mole Bogu da ih sačuva iznenadne smrti, jer su tada nepripremljeni, nepokajani. I Ti se, draga sestro Marina, raduj životu, životu dostojnom čoveka, a strah od smrti pobedi verom u večni život, u vaskrsenje. Pobednim pozdravom HRISTOS VASKRSE pozdravlja Te o. Dušan

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *