STAREČNIK

 

STAREČNIK
(izreke svetogorskih staraca)

 
41. SLOVO O MITARSTVIMA I POSMRTNOM SUDU
 
Monah German iz svetog Kavsokalivijskog skita bio je poslušnik slavnog drvorezbara, vrlinskog starca Arsenija, i podvizavao se na ovom mestu od 1910. godine.
Kad se razboleo i pao u postelju, otac German je rekao svom sabratu, ocu Epifaniju: „Brate, mislim da ću ubrzo napustiti ovaj svet. Preklinjem te da od skitskih otaca i braće tražiš da se mole za mene kako bih našao milost Gospodnju.“
Ubrzo potom, otac German je započeo jedan potresan razgovor o tome da lukavi demoni, koji prisustvuju razlučenju duše od tela, polažu prava na nju, prete, prave pometnju i zamenjuju istinito za lažno.
U tom predsmrtnom stanju, otac German je ponekad odgovarao sa „da“, a ponekad sa „ne“. Povremeno bi rekao: „Ne, to nisam učinio, lažete! Zbog ovog drugog sam se pokajao i učinio dobro delo!“
Zatim bi opet kazao: „To sam učinio, ali sam dao milostinju“, a potom, „Ne, to nisam učinio!“
Pre nego što je predao dušu, proteklo je dosta vremena u ovom monologu – dijalogu. Oni koji su bili prisutni, setili su se sličnih događaja opisanih u Lestvici Svetog Jovana Sinajskog.
 
***
 
Poznavao sam blaženog duhovnika, oca Gavrila iz Velike Lavre, koji je posedovao brojne vrline i dar rasuđivanja. Živeo je u Novom Skitu. Vredno je i korisno navesti sledeći događaj, koji pokazuje pastirsko umeće ovog velikog duhovnika i potvrđuje istinitost mitarstava.
Jedan monah, po imenu Kirilo, u poslednjim trenucima života nalazio se u agoniji. Video je neku hartiju pričvršćenu uz svoje levo rame, ali nije znao šta na njoj piše. Sa desne strane nalazila su se dva blještavo bela angela, a sa leve su bili demoni. Otac Gavrilo, duhovnik, rekao je ocu Kirilu da upita angele šta je napisano na papiru. Ovaj je tako i učinio. Rekli su mu da su to dva greha na koje je zaboravio. Duhovnik mu je zatim pročitao molitvu razrešenja i monah je u miru predao duh, što se dogodilo blagodareći objašnjenju dva sveta angela.

Jedan komentar

  1. „Bog motri na nas i pomaže nam.“ – kažete. Kako je to motrio i pomogao dečici zverski mučenoj i ubijanoj u logorima u Velikoj Gradišci i Jasenovcu? Čemu i sad tolika patnja dece u celom svetu?

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.