STAREČNIK

 

STAREČNIK
(izreke svetogorskih staraca)

 
18. SLOVO O ESHATONU (O STRAŠNOM SUDU I POSLEDNJIM DANIMA)
 
Proroštvo koje se pripisuje Svetom Nilu. On se na Svetoj Gori Atonskoj podvizavao pre šest stotina godina i ovde govori o dolasku Antihrista i o ljudima koji će živeti na svršetku vekova:
„Oko 1900. godine, idući ka sredini 8. eona, svet će početi da biva neprepoznatljiv. Kako se vreme bude približavalo dolasku Antihrista, ljudski razum pomračiće se od telesnih strasti i silno će se umnožiti nepoštovanje i bezakonje. Svet će tada početi da biva neprepoznatljiv. Izmeniće se ljudski likovi i muškarci se neće razlikovati od žena usled njihove sramne odeće i kose na glavi. Antihrist će obmanuti ljude i oni će biti gori od divljih zveri. Neće postojati poštovanje prema roditeljima i starijima. Ljubav će iščeznuti, a pastiri hrišćanski, arhijereji i jereji, postaće slavoljubivi (uz nekolicinu izuzetaka) i uopšte neće razlikovati desni put od levog, i izmeniće se običaji i predanje hrišćana i Crkve. Među ljudima neće biti celomudrenosti i zacariće se razvrat. Laž i srebroljublje umnožiće se u najvećem stepenu i avaj onima koji budu sabirali srebro (novac). Razvrat, preljuba, muželoštvo, krađe i ubistva biće svuda prisutni u ona vremena, i posredstvom dejstva najvećih grehova i razuzdanosti biće lišeni blagodati Duha Svetoga koju su primili na Svetom Krštenju, kao što će biti lišeni i griže savesti.
Crkve Božije biće lišene pobožnih i bogobojažljivih pastira, i avaj hrišćanima koji se tada nađu u svetu, jer će na kraju izgubiti veru, budući da neće biti nikoga kod koga bi videli svetlost poznanja. Oni će tada napustiti svet i poći na sveta mesta da potraže duhovnu utehu. Svuda će vladati teškoće i teskoba. Sve će se ovo dešavati zbog toga što će Antihrist upravljati čitavim svetom i što će postati gospodar čitave vaseljene, i činiće lažna čuda i znamenja. Ljudima će dati rđavu mudrost da bi izumeli način da pričaju s jednog kraja zemlje na drugi, da lete po nebu kao ptice i da se kao ribe probijaju kroz morske dubine.
Sve će ovo činiti nesrećni ljudi, jer će spokojno živeti i neće shvatiti, nesrećnici, da je sve to Antihristova obmana. Učiniće da misle kako njima, budući da poseduju sva naučna znanja, nije ni potrebno da veruju u Triipostasnog Boga.
Tada će svemogući Bog, posmatrajući propadanje ljudskog roda, prekratiti ove dane, da bi se spasla nekolicina verujućih koji preostanu, jer Antihrist želi da, ukoliko je to moguće, obmane i izabrane. Tada će se iznenada pojaviti dvosekli mač i pogubiće obmanjivača i njegove sledbenike.“
 
***
 
Jedan starac – podvižnik rekao je sledeće o eshatonu (poslednjim vremenima) i o Antihristu: „Antihrist je započeo svoje delo. Stigao je njegov broj, 666. Sve će učiniti kako bi svi dobili taj broj. Sve će se to postepeno događati.“

Jedan komentar

  1. „Bog motri na nas i pomaže nam.“ – kažete. Kako je to motrio i pomogao dečici zverski mučenoj i ubijanoj u logorima u Velikoj Gradišci i Jasenovcu? Čemu i sad tolika patnja dece u celom svetu?

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.