STARAC SILUAN

 

STARAC SILUAN
 

 
X
MI SMO DECA BOŽIJA I SLIČNI SMO GOSPODU
 
Gospod je od praha stvorio čoveka, ali nas voli kao Svoju rođenu decu i željno nas očekuje. Gospod nas je toliko zavoleo da se radi nas ovaplotio i prolio Svoju Krv. Njome nas je napojio i dao nam Svoje prečisto Telo, tako da smo postali deca Njegova, od Tela i Krvi Njegove. Postali smo telom slični Gospodu kao što i deca liče na svog rođenog oca, nezavisno od uzrasta. Duh Božiji svedoči našem duhu da ćemo večito biti sa Njim.
 
* * * * *
 
Gospod nas neprestano zove Sebi: „Dođite meni i ja ću vas uspokojiti“. On nas hrani Svojim prečistim Telom i Krvlju. On nas milostivo vaspitava Svojom rečju i Duhom Svetim. On nam je otkrio tajne. On živi u nama i u Svetim Tajnama Crkve i uvodi nas tamo gde ćemo videti slavu Njegovu. Ali, svako od nas će učestvovati u toj slavi po meri svoje ljubavi. Ko više voli, više i želi da bude sa Ljubljenim Gospodom i stoga će Mu se više i približiti. Onaj koji malo voli, malo i želi, a onaj ko uopšte ne voli nema ni želju niti se stara da vidi Gospoda, i zato će prebivati u večnoj tami.
 
* * * * *
 
Do suza mi je žao ljudi koji na znaju Boga i Njegovu milost. Nama je Gospod pokazao Sebe Duhom Svetim, i mi živimo u svetlosti Njegovih svetih zapovesti.
Čudna je to stvar. Blagodat mi je dala da razumem da su svi ljudi koji vole Gospoda i čuvaju zapovesti Njegove, ispunjeni svetlošću i slični Gospodu. Oni, pak, koji se protive Bogu, ispunjeni su mrakom i slični su đavolu.
Ovo je prirodno, jer je Gospod Svetlost i On prosvećuje Svoje sluge, a oni koji služe đavolu, dobijaju od njega tamu.
 
* * * * *
 
Poznavao sam jednog mališana. Izgledao je kao angelče. Bio je smiren, pošten i krotak. Lice mu je bilo belo ca rumenim obraščićima, oči svetle, plave, dobre i spokojne. Ali kada je poodrastao, odao se rđavom životu i izgubio je blagodat Božiju. Kada je imao 30 godina počeo je da liči i na čoveka i na besa, i na zver i na razbojnika. Izgled mu je bio skaredan i strašan.
Znao sam i jednu lepu devojku, sa svetlim i prijatnim licem. Mnogi zavideli njenoj lepoti. Kasnije je greh toliko unakazio, da je bilo mučno i pogledati.
Video sam i suprotno. Video sam ljude koji su stupili u manastir lica poružnelog od greha i strasti, ali su pokajanjem i ispravnim životom postali neobično blagoobrazni.
Gospod mi je dao da u manastiru Stari Rusik, za vreme ispovesti, vidim duhovnika u obličju Hrista. Stajao je u ispovedaonici u neiskazanoj svetlosti. Mada je imao sasvim sedu kosu, njegovo lice je bilo sveže i lepo kao kod mladića. Ovako isto sam video i jednog episkopa za vreme svete liturgije. Video sam tako i oca Jovana Kronštatskog. On je po prirodi bio čovek običnog izgleda, ali je od blagodati Božije njegovo lice postajalo kao kod angela, i čoveku je bilo milo da ga gleda.
Tako greh unakazuje čoveka, a blagodat ga čini lepim.
 
* * * * *
 
Čovek je stvoren od zemlje, ali ga je Bog toliko zavoleo da ga je ukrasio Svojom blagodaću, te je postao sličan Bogu.
Žao mi je što malo ko zna za ovo. To je zbog naše gordosti. Kada bismo se smirili, Gospod bi nam otkrio tu tajnu, jer nas mnogo voli.
Jednom su ljudi rekli Gospodu: Evo mati tvoja i braća tvoja stoje napolju, tražeći da te vide. On je tada odgovorio: Ko izvrši volju Oca moga koji je na nebesima, taj je brat moj i sestra i mati (Mt.12:47-50).
 
* * * * *
 
Ima ljudi koji govore da nema Boga. Oni tako govore, jer u njihovom srcu živi gordi duh koji im našaptava laž o Istini i Crkvi Božijoj. Oni misle da su mudri, a ne znaju čak ni to da te misli ne dolaze od njih, već od zlog duha. Ko prihvati te misli i zavoli ih, orođuje se sa zlim duhom. Neka Bog nikome ne dopusti da ga smrt zatekne u takvom stanju.
U srcima svetih ljudi živi blagodat Svetog Duha koja ih orođuje s Bogom, i oni jasno osećaju da su duhovna deca Oca nebeskog, pa stoga govore „Oče naš“ (Rim.8,15-16; Gal.4,6-7).
Duša se raduje i veseli od ovih reči. Duhom Svetim ona zna da je Gospod naš Otac. Iako smo načinjeni od zemlje, Duh Sveti živi u nama i čini nas sličnim Gospodu našem Isusu Hristu, kao što i deca liče na svog oca.
 
* * * * *
 
Čovek je sazdan od zemlje. Šta dobro može biti u njemu?
Ali, eto, milost Božija je ukrasila čoveka blagodaću Svetoga Duha, i on je postao sličan Isusu Hristu, Sinu Božijem.
Velika je ovo tajna i velika milost Boga prema čoveku.
Kada bi svi narodi na zemlji znali kako Gospod voli čoveka, svi bi zavoleli Hrista i Njegovo smirenje, i želeli bi da u svemu budu slični Njemu. Ali, ovo je samom čoveku nemoguće, jer samo u Duhu Svetom čovek postaje sličan Hristu. Pali čovek se očišćuje pokajanjem i obnavlja blagodaću Svetog Duha, postajući potpuno sličan Gospodu.
Tako je velika Božija milost prema nama.
Blagodarim Ti, Gospode, što si ioslao na zemlju Duha Svetog. On uči dušu onome što ni sanjala nije da će znati.
Duh Sveti nas uči Hristovom smirenju da bi duša uvek nosila u sebi blagodat Božiju koja veseli dušu. Ali, Gospod ujedno daje duši da tuguje za ljudima i da se plačući moli da svi narodi poznaju Gospoda i naslađuju se Njegovom ljubavlju.
 
* * * * *
 
Ko je Duhom Svetim poznao ljubav Božiju, ne zna za odmor ni danju ni noću. Kada se telo umori i hoće da prilegne, duša i na postelji nenasito i svom snagom teži Bogu, Ocu svome. Gospod nas je orodio sa Sobom. Kao ti, Oče, što si u meni i ja u tebi, da i oni u nama jedno budu (Jn.17,21). Tako, Gospod Duhom Svetim sa nama čini jednu porodicu sa Bogom Ocem.

Jedan komentar

  1. Prepodobni Siluane moli Boga za nas!

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *