STARAC SILUAN

 

STARAC SILUAN
 

 
VIII
O POZNANJU BOGA
 
Naš Otac nebeski toliko nas je zavoleo da nam je dao i Sina Svog. I Sam Sin je to zaželeo, ovaplotivši se i živeći sa nama na zemlji. Sveti apostoli su videli Gospoda, kao uostalom i mnogi drugi sveti ljudi. I meni mnogogrešnom bilo je dato da Duhom Svetim poznam da je Isus Hristos Bog.
Gospod voli čoveka i javlja mu se kada Sam zaželi. Ugledavši Gospoda duša se smireno raduje milosrđu Vladike i ništa tako ne voli kao što voli Svog Tvorca. Premda će ona sve videti i sve voleti, ipak iznad svega voli Gospoda.
Duša poznaje tu ljubav, ali je rečima ne može preneti na druge. Ona se poznaje jedino Duhom Svetim, i poznaju je oni kojima Ga je Gospod dao.
Duša odjednom vidi Gospoda i upoznaje Ga.
Kako opisati tu radost i veselje?
Gospod se poznaje Duhom Svetim koji ispunjava čitavog čoveka: dušu, um i telo.
Tako se poznaje Bog i na nebu i na zemlji. Gospod je po neizmernoj milosti Svojoj meni grešnom dao tu blagodat da bi ljudi poznali Boga i obratili se Njemu. Pišem u ime Božijeg milosrđa. Da, zaista.
Svedok mi je Sam Gospod.
 
* * * * *
 
Gospod nas voli kao Svoju decu i Njegova ljubav je veća od ljubavi majke, jer mati može i da zaboravi svoje dete, dok nas Gospod nikada ne zaboravlja. Kada Gospod ne bi davao Duha Svetog pravoslavnom narodu i našim velikim pastirima, ne bismo ni znali koliko nas mnogo voli.
Neka je slava Gospodu i Njegovom velikom milosrđu što grešnicima daje blagodat Svetoga Duha. Mnogi bogataši i carevi ne poznaju Gospoda, dok mi ubogi monasi i čobani, znamo Gospoda Duhom Svetim.
Da bismo znali Gospoda nije potrebno ni bogatstvo, ni učenost. Potrebno je samo biti poslušan i uzdržljiv, imati smiren duh i voleti bližnje. Gospod će zavoleti takvu dušu i Sam će joj se javiti i učiće je ljubavi i smirenju, i daće joj sve što je korisno, kako bi našla mir u Bogu.
 
* * * * *
 
Ma koliko se mi trudili u učenju, Gospoda nećemo poznati ako ne budemo živeli po Njegovim zapovestima, jer se Gospod ne poznaje kroz nauku, već Duhom Svetim. Mnogi filosofi i učeni ljudi došli su do uverenja da postoji Bog, ali Boga nisu poznali. I mi, monasi, učimo se zakonu Gospodnjem i dan i noć, ali daleko od toga da svi poznaju Boga, mada svi veruju u Njega.
Jedno je verovati da postoji Bog, a drugo je znati Boga.
 
* * * * *
 
Tajna je u ovom: ima duša koje su poznale Gospoda, a ima opet duša koje Ga nisu poznale, ali veruju u Njega. Ima i takvih koje ne samo da Ga ne poznaju već i ne veruju u Njega, i među ovima ima čak i učenih.
Neverje dolazi od gordosti. Gord čovek hoće svojim umom i naukom sve da pozna, ali Boga ne može poznati, jer se On otkriva jedino smirenim dušama. Njima Gospod pokazuje Svoja dela Njih mi ne možemo dokučiti svojim umom, nego nam se otkrivaju Duhom Svetim. Prostim umom mogu se razumeti samo zemaljske stvari, i to delimično, dok se Bog i sve nebesko poznaje Duhom Svetim.
Neki se celog života trude da doznaju šta je na suncu, ili na mesecu, ili štogod drugo, ali duša od toga nema koristi. Ukoliko se, pak, potrudimo da ispitamo srce čovekovo, otkrićemo u svetim dušama Carstvo nebesko, a u grešnicima tamu i muku. Ovo je korisno znati, jer ćemo mi večno prebivati ili u Carstvu ili u mukama.
Lenjivci se mole ispitujući ljubopitljivo sve, i nebo i zemlju, a o tome kakav je Gospod ništa ne znaju niti se staraju da doznaju. Kada im se govori o Bogu, oni kažu:
„E, kako je moguće znati Boga? I otkuda Ga ti poznaješ?“
Kažem ti: „Duh Sveti svedoči u duši: On zna i nas uči“.
„A zar se Duh može videti?“
Apostoli su Ga videli kako silazi u obliku plamenih jezika, a mi Ga osećamo u sebi. On je slađi od svega na zemlji. Njega su okusili proroci i propovedali narodu i ljudi su im verovali.
Sveti apostoli su Ga primili i propovedali ljudima spasenje, ničeg se ne bojeći, jer im je Duh Božiji davao snage. Carski namesnik je apostolu Andreju pretio da će ga raspeti ako bude nastavio dda propoveda. Apostol mu je odgovorio:
„Kada bih se bojao krsta, ne bih ga propovedao“.
Tako su i svi ostali apostoli, sveti mučenici i podvižnici radosno išli na muke i stradanja. Sve je to bilo zato što je Duh Sveti blag i sladostan, te podstiče dušu da voli Gospoda, a ona se od sladosti Duha Svetog ne boji stradanja.
 
* * * * *
 
Mnogi sveti mučenici su kroz stradanja poznali Gospoda i osetili Njegovu pomoć. Mnogi monasi nose velike podvige i težak trud radi Gospoda. Oni su poznali Gospoda i bore se da pobede strasti u sebi i mole se za svu vaseljenu. Njih blagodat Božija uči da vole čak i neprijatelje, jer onaj koji ne voli neprijatelje neće poznati Gospoda koji je umro na krstu za neprijatelje i dao nam Sebe za ugled, zapovedivši da i mi volimo neprijatelje.
 
* * * * *
 
Gospod je ljubav i daje nam zapovest da ljubimo jedni druge i svoje neprijatelje. Duh Sveti nas uči takvoj ljubavi.
Duša koja ne poznaje Duha Svetog ne razume kako je moguće voleti neprijatelje, pa zato i neće to da primi. Ali, Gospod sve žali, i ko hoće da je sa Njim treba da ljubi i neprijatelje svoje.
Ko je poznao Gospoda Duhom Svetim postaje sličan Gospodu, kao što je već rekao sveti Jovan Bogoslov: bićemo slični Njemu, jer ćemo Ga videti kao što jeste (1.Jn.Z,2), i videćemo slavu Njegovu.
 
* * * * *
 
Kažeš da mnogi ljudi stradaju od raznih nevolja i zlih ljudi. Međutim, ja te molim da se smiriš pod moćnom rukom Božijom i blagodat će te naučiti, pa ćeš zaželeti da stradaš radi ljubavi Gospodnje. Eto čemu će te naučiti Duh Sveti koga smo poznali u Crkvi.
A ko ruži zle ljude i ne moli se za njih, nikada neće poznati blagodat Božiju.
 
* * * * *
 
Ako hoćeš da znaš koliko nas Gospod ljubi, omrzni greh i telesne pomisli i usrdno se moli dan i noć. Gospod će ti dati blagodat Svoju i poznaćeš Gospoda Duhom Svetim. Gospoda ćeš poznati Duhom Svetim i posle smrti, u raju, isto kao što si Ga i na zemlji poznao.
Gospod se i na nebu i na zemlji poznaje jedino Duhom Svetim, a ne putem nauke. Zato i mala deca, koja još ništa ne znaju, mogu poznati Gospoda Duhom Svetim. Sveti Jovan Krstitelj je osetio dolazak Gospodnji dok je još bio u majčinoj utrobi (up.Lk. 1,44). Sveti stolpnik, Simeon Divnogorac, bio je sedmogodišnji mališan kada mu se javio Gospod, i on Ga je poznao. Prepodobnom Serafimu Sarovskom se u 27. godini za vreme svete Liturgije javio Gospod, a Simeon Bogoprimac je bio u dubokoj starosti kada je poznao Gospoda, uzimajući Ga na ruke.
Tako se, eto, Gospod prilagođava nama, kako bi što bolje utešio svaku dušu.
 
* * * * *
 
Ljubav Gospodnja se ne može poznati ničim drugim osim Duhom Svetim, a spokojna duša koja ima čistu savest, iz tvari poznaje Boga, tj. da je On Tvorac neba i zemlje. Naravno, i ovo je delo blagodati, premda je tu ona još mala. Bez blagodati um naš ne može poznati Boga, nego čitav teži zemaljskom: bogatstvu, slavi, uživanjima.
 
* * * * *
 
Kao što je ljubav Isusa Hrista bila velika, tako su i Njegova stradanja bila toliko velika da ih mi ne možemo shvatiti, jer premalo volimo Gospoda. Doduše, ko više voli, može bolje da razume stradanja Gospodnja. Postoji mala ljubav, postoji srednja i postoji najviša – savršena ljubav. Ukoliko je savršenija ljubav, utoliko je savršenije poznanje.
Uopšte, svako od nas može da rasuđuje o Bogu onoliko koliko u sebi ima blagodati Duha Svetoga, jer kako bismo inače razmišljali i donosili sud o onome što nismo videli, ili čuli, ili poznali? Svetitelji govore da su videli Boga, premda postoje ljudi koji tvrde da On i ne postoji. Jasno je da oni tako govore, jer nisu poznali Boga. Naravno, to ne znači da Bog ne postoji.
Sveti ljudi su govorili o onom što su stvarno videli i što znaju. Oni ne govore o onome što nisu videli. Oni ne govore, na primer, da su videli konja dugačkog jednu vrstu[1] ili parobrod dug 10 vrsti, što i ne postoji. Kada Boga ne bi bilo, mislim da Ga niko ne bi ni spominjao na zemlji. Međutim, ljudi hoće da žive po svojoj volji i zato govore da Boga nema, a time baš dokazuju da On postoji.
Čak su i neznabošci osećali da ima Boga, iako nisu znali kako treba da poštuju istinskog Boga. Međutim, Duh Sveti je naučio svete proroke, zatim apostole, svete oce i naše episkope i tako je prava vera došla do nas. Poznali smo Gospoda Duhom Svetim, a kada smo Ga poznali naša duša se učvrstila u Njemu.
 
* * * * *
 
Duša koja je poznala Gospoda nevidljivo oseća prisustvo svoga Stvoritelja i u Njemu nalazi mir i radost. Sa čime da uporedim tu radost? Ona se može uporediti sa povratkom voljenog sina iz daleke zemlje. Posle dugog odsustva on će se u roditeljskom domu do mile volje izrazgovarati sa dragim ocem i voljenom majkom, sa milom braćom i sestrama.
 
* * * * *
 
O ljudi, stvorenja Božija, poznajte Tvorca. On nas voli. Poznajte ljubav Hristovu i živeći u miru obradujte Gospoda. On nas sve milostivo očekuje kod Sebe.
Obratite se Njemu svi narodi sveta i uznesite Mu svoje molitve. Tada će se molitva celog sveta dizati ka nebu kao prekrasan tih oblak, osvetljen suncem, i zaradovaće se sva nebesa, i zapevaće pesmu hvale Gospodu za Njegova stradanja kojima nas je spasao.
Razumite ljudi da smo stvoreni za slavu Božiju na nebesima i ne vezujte se za zemlju, jer je Bog naš Otac koji nas voli kao Svoju milu decu.
 
* * * * *
 
Milostivi Gospod je na zemlju poslao Duha Svetog i Njime je utvrđena sveta Crkva.
Duh Sveti nam je otkrio ne samo zemaljske tajne, već i nebeske.
Duhom Svetim smo poznali ljubav Gospodnju. Ljubav Gospodnja je plamena. Ispunjeni tom ljubavlju, sveti apostoli su obišli celu vaseljenu i njihov duh je žudeo da svi ljudi poznaju Gospoda.
Duhom Svetim su se naslađivali izabranici Božiji proroci, pa su njihove besede bile silne i tako bliske duši. Svaka, naime, duša želi da čuje reč Gospodnju.
O, čuda! I mene, mnogogrešnog, Gospod nije prezreo, već mi je dao da Ga poznam Duhom Svetim.
Gospode, daruj mi smireni duh da bih Ti uvek blagodario što si na zemlji dao Duha Svetog. Dobro Ga se sećam. On mi Sam pomaže da Ga se sećam.
O, Duše Sveti, o, Veliki Care! Šta ću Ti dati ja, koji sam grešna zemlja? Ti si mi otkrio nepojmljivu tajnu. Ti si mi dao da poznam Gospoda – Stvoritelja mog. Ti si mi dao da razumem koliko nas bezmerno On voli.
 
* * * * *
 
Gospod nas toliko mnogo voli, da je to nemoguće objasniti. Ta se ljubav poznaje jednino Duhom Svetim i duša je oseća na neobjašnjiv način. Gospod je po Svojoj prirodi blag i milostiv, krotak i mio. Njegova dobrota se ne može opisati, ali duša bez reči oseća tu ljubav, želeći da uvek prebiva u tom tihom stanju.
On je rekao: „Neću vas ostaviti sirote“, i mi vidimo da nas stvarno nije ostavio, već nam je dao Duha Svetog.
Duh Sveti duši nevidljivo pruža znanje. U Njemu ona nalazi svoj mir. Duh Sveti veseli dušu i daje joj radost na zemlji. Kakva li će tek radost i veselje nastupiti na nebu? Duhom Svetim smo naučeni ljubavi Božijoj, ali tek na nebu će ona dostići svoje savršenstvo. O, nemoćan sam ja čovek! Poznao sam ljubav Božiju u njenom savršenstvu, ali je ne mogu steći, i moja duša plače svakog dana i misli: „Još nisam zadobio ono što tražim“.
 
* * * * *
 
Sveti apostoli su opitom poznali ljubav Božiju i ljubav prema čoveku kada je Duh Sveti sišao na njih.
Dečice moja, koju opet s mukom rađam, dokle se Hristos uobliči u vama (Gal.4,19), govorio je apostol.
O koliko bih bio srećan kada bi svi narodi poznali Gospoda.
Gospode, daj im da Te poznaju Duhom Svetim, kao što su Te poznali i sveti apostoli.
 


 
NAPOMENE:

  1. Vrsta – 1.060 metara

Jedan komentar

  1. Prepodobni Siluane moli Boga za nas!

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *