STARAC SILUAN

 

STARAC SILUAN
 

 
II
O MOLITVI
 
Ko voli Gospoda, uvek Ga se seća, a sećanje na Boga rađa molitvu. Ako se ne budeš sećao Boga, nećeš Mu se ni moliti, a bez molitve duša neće istrajati u ljubavi Božijoj, jer kroz molitvu dolazi blagodat Svetoga Duha. Molitvom se čovek čuva od greha, jer kada je um u molitvi, zauzet je Bogom i u smirenju duha stoji pred licem Gospoda, koga poznaje duša njegova.
Međutim, početniku je potreban učitelj, jer dok duša ne primi blagodat Duha Svetog, ima da izdrži tešku borbu sa zlim dusima. Ona se neće snaći ukoliko joj đavo prinese svoju sladost. Ovo može da razume samo onaj koji je opitom poznao blagodat Duha Svetog. Onaj ko je okusio Duha Svetog, po ukusu raspoznaje blagodat.
Onaj ko želi da se bez duhovnika bavi molitvom i samouvereno misli da sve može iz knjiga da nauči, te ne odlazi svom starcu, već je na pola pao u prelest. Ali, smirenima će Gospod pomoći. Oni idu kod duhovnika koji se tu nađe, čak i ako nije opitan nastavnik i Gospod će ih zbog njihovog smirenja sačuvati.
Sećaj se da u duhovniku živi Duh Sveti, i da će on umeti da ti kaže šta treba da činiš. Ako, pak, pomisliš da tvoj starac živi nemarno i da u njemu nema blagodati Božije, znaj da ćeš zbog takve misli silno postradati i da ćeš sigurno pasti u prelest. Gospod će te tim putem smiriti.
Molitva se daje onome ko se moli, uči Sveto Pismo. Ali, molitva samo iz navike, bez skrušenosti srca zbog učinjenih grehova – nije ugodna Gospodu.
Za trenutak ću prekinuti pouku o molitvi.
Moja duša tuguje za Gospodom i željno Ga traži, i ne podnosi da o nečem drugom misli.
Moja duša tuguje za živim Gospodom i duh se moj otima ka Njemu kao Svom Ocu nebeskom i rođenom. Gospod se orodio s nama Duhom Svetim. Gospod je mio srcu – On je naša radost, i veselje, i čvrsta uzdanica.
Blagi Gospode, potraži po milosti Svojoj stvorenje Svoje i pokaži se ljudima Duhom Svetim kao što se pokazuješ slugama Svojim.
Obraduj, Gospode, dolaskom Svog Duha Svetog svaku žalosnu dušu. Daj, Gospode, da svi ljudi koji Ti se mole poznaju Duha Svetog.
O, ljudi, smirimo se radi Gospoda i Carstva nebeskog. Smirimo se i Gospod će nam dati da poznamo silu Isusove molitve. Smirimo se i Sam će Duh Sveti učiti našu dušu.
O, čoveče, uči se Hristovom smirenju i Gospod će Ti dati da okusiš sladost molitve. Ako želiš da se čisto moliš budi smiren, uzdržljiv, često se ispovedaj – i zavoleće te molitva. Budi poslušan, sa dobrom savešću potčinjavaj se vlastima i budi svime zadovoljan, pa će ti se um očistiti od sujetnih misli. Sećaj se da te Gospod gleda i boj se da čime ne ožalostiš brata. Ne osuđuj bližnjeg i ne vređaj ga, čak ni pogledom, i Duh Sveti će te zavoleti, i Sam će ti u svemu pomagati.
Duh Božiji mnogo podseća na milu, rođenu majku. Mati voli svoje čedo i žali ga. Tako i Duh Sveti nas žali, oprašta nam, leči nas, urazumljuje i veseli. Duh Sveti se upoznaje kroz smirenu molitvu.
Onaj ko voli neprijatelje, ubrzo će poznati Gospoda Duhom Svetim, a o onome ko ne voli neprijatelje neću ni da pišem. Njega mi je žao, jer on muči i sebe i druge, i neće poznati Gospoda.
 
* * * * *
 
Duša koja voli Gospoda ne može a da Mu se ne moli, jer je Njemu vuče blagodat koju je u molitvi poznala.
Za molitvu postoje hramovi. U njima se službe obavljaju iz knjiga. Ali, hram nemaš uvek kraj sebe, kao ni knjige, dok unutrašnju molitvu uvek i na svakome mestu možeš imati sa sobom. U hramovima se vrše Božanstvene službe i u njima živi Duh Božiji, no duša je najbolji hram. Za onoga ko se u duši moli, sav svet jeste hram Božiji. Ali, to nije za svakoga.
Mnogi se mole naglas i iz molitvenika, i to je dobro, i Gospod prima njihovu molitvu i miluje ih. Ali, onoga ko se moli, a misli na drugo, Gospod ne sluša.
Kod onoga ko se moli iz navike, molitva je uvek ista, a kod onoga ko se usrdno moli, postoje mnoge promene u molitvi: ili ima borbu sa zlim duhom, ili sa samim sobom, sa strastima ili sa ljudima. A u svemu tome treba biti odvažan i čvrst.
Traži savete od opitnih, ukoliko ih nađeš, i smireno moli Gospoda. On će ti dati razum zbog tvog smirenja.
Ako je naša molitva ugodna Gospodu, imaćemo u duši svedočanstvo Duha Svetog. On je prijatan i tih. Ranije nisam raspoznavao da li je Gospod primio moju molitvu, niti sam znao po čemu bih mogao to da poznam.
Teškoće i opasnosti su mnoge naučile kako da se mole.
Jednom je došao k meni u magacin neki vojnik. Spremao se za Solun. Duša moja ga je zavolela, pa rekoh:
„Moli se Gospodu da bi bilo manje zla“.
On mi reče: „Znam šta je molitva. Naučio sam da se molim u ratu, za vreme borbi. Silno sam molio Gospoda da me sačuva u životu. Kuršumi su prštali, granate pucale i malo je ko ostao živ. Bio sam mnogo puta u borbi, ali me je Gospod sačuvao“. Zatim mi je pokazao kako se moli. Po njegovom držanju bilo je očigledno da se u molitvi sav predaje Bogu.
Mnogi vole da čitaju dobre knjige. To je lepo, ali je bolje moliti se. Ko čita loše knjige ili novine, kažnjava sebe duhovnom žeđi. Njegova duša je gladna, jer je hrana duše i njena prava sladost u Bogu. U Bogu je život duše, i radost, i veselje, jer nas Gospod neizrecivo voli. Ta se ljubav poznaje Duhom Svetim.
Ako tvoj um želi da se moli u srcu, a ne može, onda izgovaraj reči molitve ustima i drži um vezan za reči, kao što savetuje Lestvica8). Vremenom će ti Gospod dati srdačnu molitvu bez pomisli, pa ćeš se lako moliti. Poneki su povredili svoje srce, pa su došli dotle da se više nisu mogli ni ustima moliti. Znaj poredak duhovnog života: darovi se daju prostoj, smirenoj i poslušnoj duši. Onome ko je poslušan i u svemu uzdržan: u hrani, u rečima, u ophođenju, Sam Gospod će dati dar molitve i ova će se lako vršiti u srcu.
Neprestana molitva dolazi od ljubavi, a gubi se zbog osuđivanja drugih, praznih razgovora i neuzdržljivosti. Onak ko ljubi Boga, može da misli na Njega i dan i noć, jer ljubav prema Bogu ne ometaju nikakvi poslovi. Apostoli su ljubili Gospoda i svet ih nije ometao u tome, premda su oni mislili na svet i molili se za njega i propovedali. A eto, svetom Arseniju Velikom je bilo rečeno: „Beži od ljudi“. Međutim, Duh Božiji nas i u pustinji uči da se molimo za ljude i za ceo svet.
U ovome svetu svako od nas ima svoje poslušanje: i vladar, i patrijarh, i kuvar, i kovač, i učitelj. Gospod nas sve ljubi, ali će najveću nagradu dati onome ko ima najveću ljubav prema Njemu. Gospod nam je zapovedio da ljubimo Boga svog svim srcem, svim umom, svom dušom. A bez molitve, kako ćemo ljubiti? Stoga čovekov um i srce treba da su uvek slobodni za molitvu.
O onome koga voliš, hoćeš i da misliš, o njemu hoćeš da govoriš, sa njime želiš da budeš. Duša ljubi Gospoda kao svog Oca i Tvorca i sa strahom i ljubavlju stoji pred Njim: sa strahom, jer je Gospod, a sa ljubavlju, jer Ga duša oseća kao Oca. Njegova milost je velika i Njegova blagodat je slađa od svega.
Iz ličnog iskustva znam da je lako moliti se, jer nam blagodat Božija pomaže u tome. Gospod nas milostivo ljubi i daje nam da kroz molitvu razgovaramo sa Njim, da se kajemo i zahvaljujemo.
Ne može se opisati koliko nas Gospod voli. Ta se ljubav saznaje Duhom Svetim. Duša koja se moli poznaje Duha Svetog.
 
* * * * *
 
Neki govore da od molitve dolazi prelest. To nije tačno. Prelest dolazi od samovolje, a ne od molitve. Svi su se svetitelji molili i to isto su svakome savetovali. Molitva je najbolje zanimanje duše. Molitva nas uzdiže do Boga i molitvom se zadobija smirenje, trpljenje i svako dobro. Jasno je da onaj ko govori protiv molitve nikada nije osetio koliko je blag Gospod i koliko nas On mnogo voli. Od Boga ne dolazi zlo. Svi su se sveti neprestano molili. Oni ni za trenutak nisu bili bez molitve.
Duša koja je izgubila smirenje, izgubila je i blagodat i ljubav prema Bogu. Tada se gasi plamena molitva. Međutim, duši koja se umiri od strasti i stekne smirenje Gospod daje Svoju blagodat. Tada se ona moli za neprijatelje kao za samu sebe a za ceo svet se moli sa vrelim suzama.

Jedan komentar

  1. Prepodobni Siluane moli Boga za nas!

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *