STARAC SILUAN

 

STARAC SILUAN
 

 
AKATIST PREPODOBNOM I BOGONOSNOM OCU SILUANU ATONSKOM
 
Kondak 1
 
Izabrani podvižniče i zemaljski angele Hristov, sveblaženi oče Siluane, izuzetni podržavaoče atonskih otaca u neprestanom bdenju, postu i smirenju, žeđanjem za Bogom i plamenom ljubavi Njegove stekao si obilnu blagodat duši svojoj. Podražavajući Hrista, suznom molitvom si se raspinjao za one koji se muče u adu, koji su živi i koji će tek doći. Ovakve ljubavi nemoj lišiti ni nas koji u grehovnoj dolini ištemo tvoje zastupništvo pred Bogom, umilno kličući:
Raduj se, oče Siluane, neugasivi plamenu ljubavi u molitvi za svet!
 
Ikos 1
 
Angela Tvorac i Gospod sila izabaro te je još u utrobi matere tvoje i, po reči Psalmopojca, darovao ti duboko srce, bogonosno oče Siluane, da bi, kao u ukrašenoj ložnici, smestio nesmestivo ime Boga Višnjeg i Božijom silom i Božijom premudrošću usrdno sledio angelski život. Mi, pak, hvaleći divni podvig tvojih zemaljskih trudova, sa pobožnošću uzvikujemo:
Raduj se, plode celomudrene čistote blagočestivih roditelja!
Raduj se, cvete neuvenljive lepote njihovog podviga vere! Raduj se, jer si iz duše zavoleo pobožnost svojih roditelja!
Raduj se, jer si ushteo da im budeš sličan u celomudrenosti i bogoljublju!
Raduj se, jer si se od malena divno umudrio da radost tražiš u Bogu!
Raduj se, jer si se kao jelen ustremio ka istočniku blagodati!
Raduj se, jer si rečju Božijom kao slatkim medom usladio razum svoje mladosti!
Raduj se, jer si srce svoje volje u potpunosti pokorio volji Božijoj!
Raduj se, oče Siluane, neugasivi plamenu ljubavi u molitvi za svet!
 
Kondak 2
 
Videvši te pogruženog u grehovnoj pučini i kako ti sladost grehovna kao smradna zmija ulazi u utrobu mladosti, Preblagoslovena Bogorodica se majčinski sažalila i čudesno ti prebacila: „Čedo, teško mi je da te gledam kako se prljaš u grehovnim delima“. Spoznavši da te ona sažaljeva zbog grehovnosti, hrabro si odgurnuo grehovnu zmiju, pobeđujući je pokajanjem i molitvom. Zbog toga si Gospodu i Njegovoj Majci stalno pevao blagodarnu pesmu: Aliluja.
 
Ikos 2
 
Razum Božanski te je osenio kada si se udostojio da čuješ glas Majke Gospoda sila, izabraniče Božiji Siluane, te je blagodat Svetog Duha ispunila tvoje srce. Njenim dejstvom ti si se kao srna iz zamke svetske sujete ustremio u Svetu Goru – baštu Majke Božije, koja te je čudesno prizvala – da bi se sinovski privio uz Boga. Videvši divno blagovoljenje Vladičice sveta za tebe, mi ti umilno kličemo:
Raduj se, jer te iz mraka grehovnog na svetlost Istine Hristove prizvala sama Prečista!
Raduj se, jer si divno izabran da budeš verni poslenik njenog zemaljskog vinograda!
Raduj se, Ruske zemlje slatki grozde koji je na Atonskoj Gori obilno izrastao!
Raduj se, nedremljiva savesti koja je pokajnom molitvom pritupila grehovni žalac!
Raduj se, jer si angelski poslužio u obitelji svetog Pantelejmona!
Raduj se, jer si trudom, postom i bezmolvijem slavno pokorio neprijatelja koji te je napadao!
Raduj se, jer si sve zamke đavola smirenoumljem savladao!
Raduj se, jer si žeđajući za Bogom slavno stekao besprekornu veru!
Raduj se, oče Siluane, neugasivi plamenu ljubavi u molitvi za svet!
 
Kondak 3
 
Sila Višnjeg te je zaista čuvala kada ti je duh ada i smrti pretio i grehovnim prelestima tvoju dušu uzbunjivao, bogoljubivi oče Siluane. Kada si već, iznemogavši, pomislio da je Bog neumoljiv, Čovekoljubivi Gospod te je posetio u neizrecivoj tavorskoj svetlosti, ukrepivši te ognjem blagodati Svetog Duha, sveblaženi. Ti si, pak, primivši kao Pavle novo rođenje, sa strahom i radošću uzvikivao Bogu: Aliluja.
 
Ikos 3
 
Imajući bogatstvo blagodati, Duhom si bio uzveden na nebesa gde si čuo neizrecive reči. Ko će tvoju radost saopštiti, preblaženi oče Siluane, jer si prilikom sagledavanja Božanstva bio udostojen da izvan svetskih obličja ugledaš neizrecivo lepo lice bezmerno ljubećeg i svepraštajućeg Hrista Boga, kada si se i preispunio neiskazivom ljubavlju Božijom. Čudeći se tvom neizrecivom bogoviđenju, mi ti uzvikujemo:
Raduj se, jer si se u podvigu vere udostojio Hristove posete i utehe!
Raduj se, jer si video lepotu Njegove neopisive slave!
Raduj se, Duhom Svetim uvedeni u nebeski Edem divne lepote!
Raduj se, jer si tamo bio preizobilno napojen blagodatnim darovima Duha Svetog Utešitelja!
Raduj se, pričasniče neizrecive rajske krasote!
Raduj se, jer te je Bog zavoleo i pružio ti štedrost nebeske lepote!
Raduj se, jer si za istu blagodat zastupnik celom ljudskom rodu!
Raduj se, jer nas kao neuspavljivi čuvar budiš za jutro večnog života!
Raduj se, oče Siluane, neugasivi plamenu ljubavi u molitvi za svet!
 
Kondak 4
 
Čovekoubica đavo koji od iskoni traži da pogubi duše pravednih, podiže buru ljutih iskušenja na tebe, oče Siluane. Naučen, pak, Duhom Svetim da svoj um držiš u adu i ne očajavaš, ti si ga pobedio, preduhitrujući njegove zamke neprestanim bdenjem i smirenjem. Posramljen tobom, on se nije libio da ti kaže da je lažov.
Na taj način si dušu svoju kao krotku golubicu sačuvao Bogu, neprestano Mu pevajući: Aliluja.
 
Ikos 4
 
Slušajući o tebi, prepodobni, da si čudesno od svetske sujete prizvan na monaški podvig i da donosiš dobar plod, ne samo mladi inoci nego i starci koji su vrlo iskusni u podvigu, priticahu ka tebi i kao medom naslađivahu se rečima tvojim. Dostižući na taj način ravnoangelni život, oni se upodobljavahu Gospodu. Mi ti, pak, videći te ukrašenog smirenoumljem, uzvikujemo:
Raduj se, neiscrpni kladenče smirenoumlja i celomudrenosti!
Raduj se, zemaljskog Edema miomirisni i neuvenjivi krine!
Raduj se, jer si blago breme Hristovo u svom podvigu sa ljubavlju nosio!
Raduj se, jer si um, volju i srce svoje molitvom u Bogu utvrdio!
Raduj se, usrdni čuvaru duševne i telesne čistote! Raduj se, jer si neprestanom molitvom uzišao na visinu bestrašća!
Raduj se, najusrdniji podražavaoče otačkih pravila!
Raduj se, nebeske otadžbine i ljubavi Božije neprestani propovedniče!
Raduj se, oče Siluane, neugasivi plamenu ljubavi u molitvi za svet!
 
Kondak 5
 
Božanstvenu blagodat, kao zvezdu koja ukazuje na put i prosvećuje um, darovao ti je Gospod, bogoljubivi oče Siluane, ukrepljujući te na spasonosnom podvigu kao i proroka Iliju na Horivu. Ti si, pak, čudesno hranjen iz neiscrpnih skrivnica Duha, u mladosti i dubokoj starosti, od ranog jutra do noći u molitvama za celu vaseljenu kao slatka svirala neprestano uzvikivao Bogu: Aliluja.
 
Ikos 5
 
Vidimo te, o preblaženi oče Siluane, u dobrom podvigu gde, kao mladenac majčino mleko, išteš ljubav Božiju, te plamtiš ljubavlju prema Njemu, suzno kličući: „Seti se, dušo moja, ljubavi Gospodnje da bi se zagrejalo srce moje. Ko će mi dati toliki žar da ne znam za odmor ni danju ni noću od ljubavi Božije?“ Mi, pak, treptimo srcem i topimo se u duši zbog tolikog plamena tvoje ljubavi prema Svemilostivom Bogu, umilno ti uzvikujući:
Raduj se, jer si neumornije tražio istinu Božiju negoli sladost meda!
Raduj se, jer si ljubavlju prema Gospodu sličan ange
lima!
Raduj se, jer se kad tvoje čiste molitve uznosi kao ognjeni plam!
Raduj se, jer si krasotom angelske pobožnosti ukrasio i gornje i donje!
Raduj se, jer se tvoje srce upodobilo ognju nesagorive kupine!
Raduj se, jer su se tvoje ruke, kao Mojsijeve, pred Gospodom prostirale za izabrani narod!
Raduj se, jer ti za svagda omilje želja za sudovima Božijim i uredbama Njegovim!
Raduj se, jer si Mu neprestano uzvikivao: „Spasi, Bože, ljude Svoje i blagoslovi nasleđe Svoje“!
Raduj se, oče Siluane, neugasivi plamenu ljubavi u molitvi za svet!
 
Kondak 6
 
Pokazao si se kao neumorni propovednik bezmolvija, ugodniče Božiji, kada je Čovekoljubac Gospod ushteo da ispita tvoju ljubav, lišivši te Svesvetog Duha. Shvativši da si lišen Njegove blagodati, skrušenim srcem si, slično Adamu lišenom raja, sa suzama uzvikivao: „Gospode, ranije si me posetio i dao mi da se nasladim Duhom Tvojim Svetim i duša moja Te je zavolela. Sada je, pak, žalosna duša moja zbog Tebe“. Međutim, ridajući tako, ipak si se nadao na milost Božiju, pevajući Mu: Aliluja.
 
Ikos 6
 
Zasijao si, bogoljubivi oče Siluane, kao novi tajnovidac, smirenjem i suzotočnom molitvom stekavši blagodat Svetog Duha. Ispunivši neizrecivom ljubavlju svoje srce i shvativši silu te blagodati, sa Ilijinom smelošću si klicao: „Gospode, ne samo meni, nego i celom svetu daruj da pozna ljubav Tvoju i da se spase!“ Mi, pak, imajući te kao neuspavljivog molitvenika pred Bogom, umilno ti uzvikujemo:
Raduj se, jer si molitvenim saraspinjanjem za pokojne, žive i još neroćene bio otvoreno nebo!
Raduj se, jer si takvom ljubavlju svojoj duši pripremio Carstvo nebesko!
Raduj se, čiste vere i nezlobivosti divni uzoru!
Raduj se, jer si prema sagrešenjima bližnjih stekao hristoliko svepraštanje!
Raduj se, divnih svetilišta mira – ugodnika Božijih verni sapodvižniče!
Raduj se, Preblagoslovene Igumanije Atona verni poslušniče i stanište darova Duha Svetog!
Raduj se, Atonske Gore milozvučna sviralo koja razglašuje budući život!
Raduj se, neumorni trudbeniče njenog vrta, koji ukrepljuje iznemogle u podvigu!
Raduj se, oče Siluane, neugasivi plamenu ljubavi u molptvi za svet!
 
Kondak 7
 
Želeći da u tebi pokaže novo blistavo svetilo Čovekoljubac Gospod te je, prepodobni oče Siluane, iz korena Ruske zemlje kao maslinovo drvo nasadio u Atonskoj pustinji, zalivajući te blagodaću Duha Svetog i čineći te mnogoplodnim. Jer, delima i rečju si kao životvornim uljem poučavao bratiju čistoti, celomudrenosti i pobožnosti. Oni su, pak, vezani svezom ljubavi, gore pokorili boljemu, kličući: Aliluja.
 
Ikos 7
 
Gospod je u tebi, preblaženi Siluane, javio novog sapodvižnika pustinjacima i nastavnika svetovnjacima. Živeći još u svetu ti si vojnika koji se sablaznio i razgnevio zbog greha svoje žene naučio Hristovom svepraštanju, čime se tajna braka, ta mala Crkva, sačuvala od razrušenja. Monahe, pak, koji su padali u uninije, ti si privodio pokajanju, prizivajući ih ka sticanju duševnog mira. Učeći ih strahu Božijem ti si ih pripremao za stanovnike raja. Poznajući te stoga kao onoga koji se stara za spasenje svih, sa ljubavlju ti uzvikujemo:
Raduj se, usrdni sapodvižniče pustinjoljubitelja u njihovom iskanju Boga!
Raduj se, prilježni savetniče bratoljublja i topli molitveniče za sve!
Raduj se, verni saputniče u nevoljama i napastima na životnom putu!
Raduj se, nelicemerni služitelju u bolestima, žalostima i duševnim teškoćama!
Raduj se, vesniče ljubavi Božije, koji si sve prizivao na izmirenje sa Bogom i bližnjim!
Raduj se, jer si svedočenjem da je Gospod blag duše iznemogle od greha krepio u nadi na oproštaj!
Raduj se, verni podvižniče zemaljskog Edema koji se sa suzama zalažeš za spasenje sveta!
Raduj se, jer si se molio da i nepokajani grešnici izbegnu ad!
Raduj se, oče Siluane, neugasivi plamenu ljubavi u molitvi za svet!
 
Kondak 8
 
Gospod ti je otkrio divno čudo. preblaženi oče Siluane, u kome si starcaduhovnika Avraamija ugledao u Njegovom obličju kako neizrecivo sija, učeći nas time da časno poštujemo Tajnu ispovesti. Mi, pak, videći te kako svoju volju poveravaš svom duhovnom ocu kao Samom Gospodu, i kako smirenjem i pokajanjem odsecaš svoje zle prohteve, i sami se učimo da se poveravamo volji Božijoj preko pastira Crkve Hristove, i time pre ishoda izbegnemo gnev Božiji i Sud koji dolazi, uzvikujući Trijednome Bogu: Aliluja.
 
Ikos 8
 
Svim srcem i dušom stekavši smirenje Hristovo, predivni ugodniče Božiji, sa suzama si vapijao Ljubljenom koji se raspeo za nas: „Najslađi Isuse, Ti si vaskrsao moju dušu da bih voleo i Tebe i bližnjeg svog. Daruj mi da lijem suze za čitavu vaseljenu da bi Te svi ljudi poznali, nasladili se Tvojim mirom i utledali svetlost Tvog Lica“. Mi, pak, koji smo čitav život proveli u grehu i koji se tobom spasavamo, ovako te blažimo:
Raduj se, jer se uz Usrdnu Zastupnicu u molitvama za svet podvizavaš!
Raduj se, jer si Svetu Goru orosio suzama svojim, plačući za narodom kao Jeremija!
Raduj se, predivni atonski podvižniče koji svu vaseljenu osvećuješ molitvom!
Raduj se, jer se kao čedoljubivi otac za sve koji ginu u gresima sa suzama pred Bogom zauzimaš!
Raduj se, ljubljeni ugodniče Hrista Boga i radosti i čuđenje angelsko!
Raduj se, svetlo sijanje Severa i čisti odbljesku svete Rusije u Atonskoj pustinji!
Raduj se, jer si smirenjem i poslušnošću, svetu pokazao lik angelske krasote!
Raduj se, jer si toplotom svoje molitve hteo i nas da učiniš domom Božanstvenog Duha!
Raduj se, oče Siluane, neugasivi plamenu ljubavi u molitvi za svet!
 
Kondak 9
 
Sva priroda angelska i mnoštvo podvižnika zadiviše se tvom smirenoumlju i čovekoljublju, oče naš Siluane, kada si, primivši poslušanje ekonoma, postao sličan celomudrenom Josifu u Egiptu. Brinući ne samo o bratiji svete obitelji nego i o radnicima kao o deci Božijoj, ti si Bogu koji voli svako Svoje sazdanje uzvikivao: „Gospode, pošalji Duha Svog Svetog i uteši žalosne duše ovih jadnih ljudi“. Pokazujući tako u svakom poslušanju lepotu smirenoumlja, neprestano si klicao Bogu: Aliluja.
 
Ikos 9
 
Rečiti govornici ne mogu da izraze silinu tvoje ljubavi, predivni oče Siluane, jer si suzno žudeo da ugasiš svako neprijateljstvo i nemir među ljudima i da se sve pomiri sa Bogom, kličući Vladici sveta: „Gospode, želim da budem Tvoj i da se sa Tobom razapnem za svu vaseljenu kako bi se svi spasli“. Bratiju si, pak, savetovao: „Čeda, molite se za neprijatelje svoje, jer su i oni bratija vaša, i život vaš, a neprijatelj sveta jeste jedino đavo“. Mi ti, pak, poučeni bratoljublju i čovekoljublju, uzvikujemo:
Raduj se, jer si se dobrotom usličio Hristu na Golgoti!
Raduj se, jer si se za neprijatelje svoje raspeo ne rukama, nego srcem i dušom!
Raduj se, jer si se starao o bližnjim, ne izgubivši lepotu blagodatnog bezmolvija!
Raduj se, jer si ljubeći bližnje stekao silu neprestane molitve!
Raduj se, jer si postom i molitvom strele neprijatelja u potpunosti odbio!
Raduj se, jer si nas naučio da pobeđujemo zamke i prepredenosti đavolje!
Raduj se, jer si u Hristovom mlinu trudom telo iscrpljivao, a srce molitvom kao sveštenim hlebom naslađivao!
Raduj se, jer si trudbenike vrta Carice Nebeske hlebom života izobilno hranio!
Raduj se, oče Siluane, neugasivi plamenu ljubavi u molitvi za svet!
 
Kondak 10
 
Ištući spasenje svojoj duši i želeći da se prilepiš za Hrista najslađeg, iz zemlje otaca svojih si, smireni, pritekao u Svetu Goru, gde si u uzdržanju i bezmolviju, trudoljublju i čovekoljublju stekao ravnoangelnu krasotu. Tako si jednog preblagoslovenog jutra, dok su svi pustinoljubitelji atonskih obitelji pevali polunoćnu slavu Tvorcu, došao do dobrog kraja, predavši svoju dušu u Njegove Božanstvene ruke, nahranivši je prethodno životvornim Telom i Krvlju Gospodnjom, da bi neprestano sa svima svetima Slovu, svetijem od svih svetih, pevala: Aliluja
 
Ikos 10
 
Životom, verom i ljubavlju bio si, prepodobni, najusrdniji služitelj Cara Nebeskog koga slavoslove heruvimi i serafimi. Tako si predstao prestolu Svesvete Trojice kao mirisni krin zajedno sa svim izabranicima Prečiste Bogorodice. Budi sveblaženi, takođe, i usrdni zastupnik pred Bogom zemlje otaca svojih i neuspavljivi angeo molitve i topli predstavnik, da bismo ti, tobom izbavljani od nevolja, blagodarno uzvikivali:
Raduj se, angele Ruske zemlje, jer si se neobično potrudio na Svetoj Gori!
Raduj se, najtopliji molitveniče koji si se za nas ljubavlju raspeo pred prestolom Božijim!
Raduj se, usrdni zastupniče pred Bogom ljudi zemlje otaca svojih!
Raduj se, brzi zastupniče bratije Atonskog vrta, iznemogle u podvizima!
Raduj se, jer si rane Gospoda svog na telu svom bez roptanja nosio!
Raduj se, jer si Mu dušu svoju, ubeljenu pokajnim suzama, predao!
Raduj se, verni posleniče vinograda Gospodnjeg koga je Sam Gospod prizvao u Gornji Sion!
Raduj se, jer tamo slavom i čašću ovenčan besediš sa svetima i sa angelima!
Raduj se, oče Siluane, neugasivi plamenu ljubavi u molitvi za svet!
 
Kondak 11
 
Pohvalnu pesmu ti prinosimo, ugodniče Božiji, oče Siluane, jer si plamenom ljubavi verno sledio Gospoda koji je gladovao radi spasenja sveta i Svojim smirenjem posramio đavola. Ti si pustinju Atonsku čistom molitvom zamirisao, pokazujući nam obrazac ravnoangelnog života, ukrašenog mnogoplodnim darovima Svetoga Duha. Tako si Svetu Goru saobrazio raju, posramljujući neprijatelja i duši svojoj stičući Carstvo nebesko, podstičući i nas da se ljubavlju vezujemo za Boga i da Mu kličemo: Aliluja.
 
Ikos 11
 
Gospod te je, prepodobni, u naše dane celom svetu otkrio kao nosioca blistave svetlosti i blagodati Duha Svetog, i u životu i posle smrti, da bismo se mi, gledajući te kako blistaš netljenom krasotom zemaljskih podviga i kako se heruvimski moliš za nas pred prestolom Božijim, uverili u nadu svog spasenja, usrdno sledujući tvom naravstvenom životu, i slatko pokorivši volju svoju ljubavi Božijoj, kako bi se i u telima i u dušama našim utvrdilo proslavljanje imena Gospoda koji nas ljubi. Tobom ukrepljeni u veri, mi ti uzvijukemo:
Raduj se, jer nas podvigom naravstvenog života utvrđuješ u ljubavi prema Bogu!
Raduj se, jer nas, usrdno izobličujući zloverje, poučavaš da čuvamo Tajne i pravila pravoslavne vere!
Raduj se, jer si pustinjačkim životom, postom i bezmolvijem prilježno podražavao Petra Atonskog!
Raduj se, jer si staranjem o dobroj naravi monaha postao sličan avi Atanasiju Atonskom!
Raduj se, novi svetilniče vere koji u naše dane pokazuje istinski put ka Bogu!
Raduj se, jer divno svedočiš da pravoslavna Crkva ne oskudeva blagodaću Duha Svetoga!
Raduj se, verni slugo Hristov koji dostojno predstojiš prestolu slave Njegove!
Raduj se, jer nam išteš dobar kraj i dobar odgovor na strašnom Sudu Hristovom!
Raduj se, oče Siluane, neugasivi plamenu ljubavi u molitvi za svet!
 
Kondak 12
 
Neopisivu silu blagodati izli na tebe Hristos Bog naš, prepodobni, da bi te na nebesima, gde sve živi i kreće se u radosti Duha Svetog, uvrstio među atonske podvižnike koji sa svima svetima tvore molitve za sve zemnorodne. Znajući za to, mi ti se molimo: Izlij, o sveblaženi, toplu molitvu Gospodu da se smiluje na Svoju svetu Crkvu i utvrdi je u vekove zbog spasenja našeg, a da pustinoljubitelje zemnog Edema na svaki način sačuva i ukrepi kako bi se u vekove slavilo ime Božije, te i zemaljski i nebeski pevali: Aliluja.
 
Ikos 12
 
Opevajući tvoj preslavni spomen, bogonosni oče Siluane, dostojno blažimo tvoj trud i muke koje si u bdenju i postu sa svim izabranicima Majke Božije preduzeo. Ko će, naime, prebrojati trudove i uzdisaje vaše, koje ste u molitvama za svet suzno prinosili, i zbog kojih Gospod gnev Svoj, izazvan našim gresima, pretvara u milosrđe, te zakletvu da će sveta Crkva biti utvrđena do kraja veka, čovekoljubivo ne napušta. Mi, pak, budući blagodarni zbog takvog tvog zastupništva, umilno ti uzvikujemo:
Raduj se, jer si usrdno sledio nagoveštaje Svetog Duha!
Raduj se, jer si Hrista, blagost i premudrost Božiju, telesnim očima ugledao!
Raduj se, smireni Hristov podvižniče i radosti i pohvalo Majke Božije pred svim nebeskim i zemnim!
Raduj se, neuspavljivi molitveniče za svet i nado i uteho našeg spasenja!
Raduj se, nasledniče Carstva Hristovog, jer si svojim podvigom ukrasio Atonsku Goru!
Raduj se, istinski sapodvižniče naš u spasenju, jer nam osvećuješ put koji vodi ka Bogu!
Raduj se, zlatna trubo koja sa svima svetima i angelima oglašava slavu Božiju!
Raduj se, vencem besmrtnosti Bogom ovenčani, jer nas ne izostavljaš u svojim molitvama!
Raduj se, oče Siluane, neugasivi plamenu ljubavi u molitvi za svet!
 
Kondak 13
 
O, predivni ugodniče Božiji Siluane, Ruske zemlje blagodatni porode, pustinoljubitelja Atonske Gore pohvalo i ukrase, primi od nas ovu malu molitvu i isprosi od raspetog za svet Hrista Boga našeg da pomiluje sve nas, decu Svoju, i da nas blagodaću Svetog Duha sveže u svezu ljubavi Svoje, te kako Sam zna privede Sebi, da bismo se tvojim molitvama nepostidno javili na dan Suda pred licem slave Njegove i udostojili se da sa svima svetima i angelima zapevamo pobednu pesmu: Aliluja!
 
Molitva
 
O predivni ugodniče Božiji, oče Siluane! Imajući blagodat od Boga da se suzotočno moliš za svu vaseljenu, i za pokojne i za žive i za buduća pokoljenja, ne zaboravi pred Bogom ni nas koji ti usrdno pribegavamo i umilno ištemo tvoje zastupništvo. Pokreni na molitvu, o sveblaženi, Preblagoslovenu Bogorodicu i Prisnodjevu Mariju, usrdnu Zastupnicu roda hrišćanskog, koja te je čudesno prizvala da budeš verni poslenik u njenom zemaljskom vrtu, gde izabranici Božiji umoljavaju Boga da i pored grehova naših prema nama bude milostiv i dugotrpeljiv, da ne pomene nepravde i bezakonja naša, te da nas pomiluje i spase.
Da, ugodniče Božiji sa Preblagoslovenom Vladičicom sveta – Najsvetijom Igumanijom Atona i svetim podvižnicima njenog zemnog udela, od Slova, svetijeg od svih svetih, isprosi Svetoj Gori Atonskoj i njenim bogougodnim pustinožiteljima da se sačuvaju od svih beda i napada vražijih, kako bi, svetim anđelima izbavljani od zla, i Duhom Svetim utvrđivani u veri i bratoljublju, do kraja veka uznosili molitve za jednu, svetu, sabornu i apostolsku Crkvu i svima ukazivali spasonosni put, i kako bi zemaljska i nebeska Crkva neprestano slavoslovila Tvorca i Oca svetlosti, prosvećujući i osvećujući svet u večnoj pravdi i blagosti Božijoj.
Narodima cele zemlje izmoli dobrobit i miran život, duh smirenoumlja i bratoljublja, blage naravi i spasenja, i duh straha Božijeg, kako zloba i bezakonje ne bi ogorčili srca ljudska i iskorenili ljubav Božiju u ljudima, porinuvši ih u bogoprotivno neprijateljstvo i bratoubistvo. Moli se da se silom Božanstvene ljubavi i na zemlji kao na nebu sveti ime Božije, da Njegova sveta volja bude među ljudima i da se zacari mir na zemlji.
Isto tako, svojoj otadžbini – zemlji Ruskoj – izmoli, ugodniče Božiji, željeni mir i nebeski blagoslov, te da se, svemoćnim omoforom Majke Božije pokrivana, izbavi od gladi, bolesti, zemljotresa, ognja, mača, navale neprijatelja i međusobne borbe i od svih vidljivih i nevidljivih protivnika i, silom životvornog Krsta, ostane sveti dom Preblaslovene Bogorodice do kraja veka, utvrđujući se u neoskudnoj ljubavi Božijoj.
Svima nama, pak, koji smo, bez toplog pokajanja i straha Božijeg, pogruženi u tami grehovnoj i koji neprestano skorbimo Gospoda koji nas voli, isprosi, o sveblaženi, od Svemolostivog Boga našeg da nas Svojom svesilnom blagodaću Božanski poseti i oživotvori duše naše, potirući svaku zlobu, životnu gordost, uninije i lenjost u srcima našim.
Još se molimo i za to da se, blagodaću Svesvetog Duha krepljeni i ljubavlju Božijom zagrevani, uz čovekoljublje i bratoljublje, smirenoumlje i molitveno saraspinjanje, utvrdimo u istini Božijoj, te osnažimo u blagodatnoj ljubavi Božijoj, kako bismo se Bogu sinovski približili. Molimo se još da, ispunjavaujući Njegovu svesvetu volju, sa svakom pobožnošću i čistotom, nepostidno pređemo put vremenskog života i sa svima svetima dostignemo Nebesko Carstvo i Jagnjetovu svadbu. Njemu neka je od svih zemaljskih i nebeskih slava, čast i poklonjenje sa Bespočetnim Njegovim Ocem i Presvetim i Blagim i Životvornim Njegovim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Jedan komentar

  1. Prepodobni Siluane moli Boga za nas!

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *