STARAC JEFREM KATUNAKIJSKI

 
>
 

 
Duhovni vid
 
Kada će doći taj blaženi dan, veliki i svečan, kada ćemo svi zajedno, ljudi i anđeli, da se sjedinimo u slavoslovlju Bogu, u večnoj svetlosti!
U večnoj radosti!
U duhovnoj mirisnoj sladosti!
O, kakva večna radost čeka nas hrišćane, o, neopisiva radost.
O ljubavi Hristova, o, duhovno pijanstvo koje otvara oči i vidiš lepotu prirodnog slavoslovlja Bogu!
Rekoše poštovana usta: „Opet ću doći, i uzeću vas k sebi da gdje sam ja, budete i vi“( Jn 14,3).
O, ljubavi Isusova, koju ćemo gledati licem u lice večno!
 
+ + + + +
 
(Februar 1994 Ovaj tekst predstavlja pisanu „labudovu pesmu“ Starčevu. Nakon mesec dana izgubio je vid. Nije video ništa osim senki.)
Ovo dole napisano slovo posvećujem Zlatnoj našoj Materi Svetoj Igumaniji
Svetog opštežiteljnog ženskog manastira Kao jedan neznatni primer velike moje sinovske ljubavi i beskrajnog poštovanja.
To je jedno duhovno viđenje budućeg blaženstva. I počinjem:
Kada će doći taj blagosloveni dan, veliki i svečani, kada će svi zajedno, Anđeli i ljudi, da se ujedine u slavoslovu Bogu, u večnom i preslatkom i neizrecivom svetlu, u večnoj radosti?
O, kakva večna radost čeka Hrišćane!
O, ljubavi najslađeg i najlepšeg Isusa!
O, carsko ljubavno pijanstvo!
O, besmrtna dušo! Hrišćanska dušo!
Šta ćeš sve da naslediš! Čega ćeš se nauživati!
Šta ti je pripremio najslađi Ženik tvoj, Isus!
Jedno ćeš postati sa Njime
„I onaj koji osvećuje i oci koji se osvećuju, svi su od jednoga“ (Jev. 2, i)
Gledaćeš ga licem u lice večno.
I ljubićeš ga. Ljubićeš ga, ljubićeš Ga u oči, u usta, ruke Njegove, rebra Njegova, grudi Njegove. I dok ga ljubiš, sve više i više ćeš goreti od ljubavi da ga ljubiš.
O, ljubavni izlive duhovne neveste, pravoslavne hrišćanske duše prema preslatkom ženiku Isusu.
Usta i oči su se stopili, postali jedno u istom telu.
Oči nestaju, tope se u ljubavnim suzama, suzama radosti, suzama mira i sladosti, i ta usta u beskonačnim ljubavnim pesmama, u ljubavnim himnama slavoslovlja, blagodarenja bez kraja, kao što je Sam Ženik naučio iz velike ljubavi prema njoj.
Epilog
„Rekoše poštovana usta:
„Nebo i zemlja će proći, ali riječi moje neće proći“ (Mt. 24,35).
Amin.
 
1994.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *