STARAC JEFREM KATUNAKIJSKI

 
>
 

 
Starci
 
Prvi ktitor Svetog Jefrema beše Stari Longin. Bio je Ksenofontski monah i kapetan manastirskog broda. Jednom, dok je brod plovio, otkri da nešto zaustavlja brod. Saže se sa pramca i pronađe jednu malu ikonu Bogorodice „Vladičica anđela“. Kad se naseli Katunakiji, donese je sa sobom radi blagoslova i Zaštite. Sazida jednu malu sobu sa ognjištem, negde sredinom 19. veka.
Kasnije je kod njega došao starac Jefrem, mlad, radan i željan stvaranja. Ostavio je svoju rodnu Tebu, predao se podvizavanju, obnavljanju crkve i preostale podvižnice. On je najveći ktitor Svetog Jefrema. 1907. uspeo je da sazida jednu veliku, čvrsto podzidanu kaskadu što okružuje crkvu sa severa i istoka i zaustavlja obrušavanje planinske zemlje i moguće kamene lavine. (Skoro beše zemljotresom pokrenuta kamena lavina i našli su se u velikoj nevolji da bi „iščupali“ crkvu.)
Blizu starca Jefrema dođoše monasi Nikifor (kasnije pop Nikifor), iz Tebe, Longin (najmlađi), vlaškog porekla, i Prokopije iz Tebe. Monah Longin ubrzo bi pozvan od Gospoda. Zarazio se tuberkulozom i umro. Možda ga je Gospod zavoleo, zato što je bio istinski monah poslušanja, ljubavi, vrlina.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.