STARAC JEFREM KATUNAKIJSKI

 
>
 

 
Smirenje
 
Od kakve je koristi ako saznamo da li je glas bio Očev ili Bog govori kroz anđele za jedno ili drugo? Od kakve je koristi na našem putu spasenja ako to saznamo? Ti govoriš teološki. U čemu će nam biti od koristi? Ni u čemu. Uvrediću te. Napustio si put skrušenosti i hvataš se visina teoloških. Ne. Ostavi taj put i sledi put kaluđerski. „Gospode Isuse Hriste, pomiluj me“. „Gospode Isuse Hriste, pomiluj me“. Ostavi taj put istraživanja, zato što…
Dođe jedan u kuću i kaza: „Oče, Telo kojim se pričešćujemo je Telo Hristovo, rekli su…“ Kažem: „Oče, ne možemo da teologišemo, zato što nismo teolozi. Pričešćujemo se Telom i Krvlju Hristovim.
Više ne možemo da kažemo, možda i upadnemo u neku dogmatsku grešku i stvorimo sebi prepreku nakon naše smrti“.
To nam nije od koristi, oče. Ostavi taj put i kreni putem skrušenosti i putem poslušanja i ostavi visoke nivoe.
 
+ + + + +
 
Žalosti rađaju skrušenost, a i skrušenost ima sled! Krši se čovek, lomi se čovek iznutra.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.