STARAC JEFREM KATUNAKIJSKI

 
>
 

 
Crkva
 
Otišli smo tamo, dođe Iviranin, protoepistat: Oče, šta ćemo da radimo sa Patrijarhom? Kazah: Starče, rastanak, shizma lako nastaje, zajednica je teška. Ja ne sledim te stvari, gledam u svoju brojanicu da bih govorio istinu. Šta rade crkve, sveštena opština, drugi mi to pričaju, ja se i ne staram da saznam. Šta su učinili Rusi? Predali su tajne katolicima i katolici su predali tajne Rusima. Šta im je Crkva učinila? Da li ih je oterala? Ne. Trpljenje. Crkva je Crkva! Mogu da se odvojim, ali je teško ponovo spajanje.
 
+ + + + +
 
Oduvek je, oče, Crkva Majka i biva blagorodna, čini i ustupke, pravi se i da ne vidi, i da ne čuje, da ne bi došlo do shizme! Ne. I sveti Jovan Hrizostom kada je bio u prognanstvu, druge su Vladike pitali. Ne, kaže, da služite zajedno, da ne bi došlo do shizme, za ime Boga!

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.