STARAC JEFREM KATUNAKIJSKI

 
>
 

 
Poslušnik
 
Poslušnik je kralj, njime ne možeš vladati.
 
+ + + + +
 
Znate li ko sam bio tada kad sam bio poslušnik? Bio sam orao!
 
+ + + + +
 
Poslušnik kada čini poslušanje, nema da polaže račun, nema mitarstva, ne mogu da ga drže demoni, zato što mu je savest čista.
Starac nam je zato i rekao: „Ako ne postaneš dobar poslušnik, bolje da nisi postao kaluđer!“ Teška reč ali istinita.
 
+ + + + +
 
Koliko je godina u poslušanju bio sveti Dositej? Bio je tri ili četiri godine, ali kakav je poslušnik bio! I posvetio se! A kada je tražio od Velikog Varsanufija: „Starče, otpusti me, ne mogu više“ (naravno, umro je), kaza mu: „Idi, čedo moje, u miru kraj Svete Trojice i zastupaj nas“.
To su začuli ostali Starci pa kazahu: „Dobro, šta je on učinio? On je i na službu dolazio tek na sredinu“. A kada je došao jedan drugi Starac u ovaj manastir, manastir Svetoga Serđa, i molio je Boga da mu pokaže svetitelje koji su se posvetili u ovom manastiru. I vide ih sve.
– Ali, videh, oče, i jednog mlađeg.
– Kako se zove?
– Ne znam, nisam ga zapitao.
– Opiši kako izgleda. Tako i tako.
– A, to je Dositej!
Vidite?! Ali kakvo je poslušanje činio taj čovek!
 
+ + + + +
 
Poslušnik se ne boji Boga, ne zato što je bez straha Božijeg, ne. „Savršena ljubav izgoni strah napolje“ (l Jov. 4,18).
 
+ + + + +
 
Davno još, otac M. dođe u našu kuću i sazida jedan mali zid a nakon toga zaduva vrlo jak vetar koji ga nije oborio. Kasnije ponovo dođe u našu kuću i, ne znam zašto, upita me: „Kako nije pao ovaj duvar?“ Kazah mu: „Kada si ti otišao, ja odoh i blagoslovih ga i rekoh: ‘Molitvama tvoga Starca’ i zato se učvrstio. Inače, ti ništa ne vrediš“.
Kada je začuo ime svoga Starca, lice muje zasijalo. I kažem vam, zaista su ovi ljudi poslušnici.
 
+ + + + +
 
Onaj koji čini poslušanje, on biva nagrađen, on prima nadoknadu, on se ovenčava. I prvi (koji daje naloge), naravno, ali još više poslušnik. Zato što je poslušnik sam Hristos i sledbenik Hristov.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.