STARAC JEFREM KATUNAKIJSKI

 
>
 

 
„Malo ulja za kaluđera“
 
Otac Nikifor je u svetu imao jednog prijatelja istih godina, po imenu Luka, koji je stalno pokušavao da ga sledi u monaškom životu. Međutim, svaki put bi se vratio u svet, pošto nije bio čvrst. Ostario je a još uvek nije postao monah. Ubedio je oca Nikifora da ga postriže za monaha u Tebi, po imenu Leon.
Nakon malo vremena, pođe za njim u Katunakiju. Međutim, beše već star, bila mu je potrebna pomoć drugih i još je pride imao jednu urološku bolest vrlo neprijatnog mirisa. Otac Prokopije beše već vrlo star kada mu je otac Nikifor kao starac naložio da služi Leona. Govorio je sam za sebe: „Ja imam potrebe da me neko služi a služim drugoga“. Otac Jefrem ga je tešio govoreći mu da će se Bogorodica postarati za dobro svakoga od njih.
Jednom su poslali teglu putera, neuobičajeno za Katunakiju. Stari Leon je podigao prst sa revnošću novoprosvetljenih i kazao: „Ulje je za kaluđera, ulje“. Međutim, prošlo je vreme i surovost (uslova) Katunakije ga je dovelo do drugačijih stavova.
Desilo se sledeće: starac Jefrem je svakodnevno, iz zdravstvenih razloga, odlazio do lekara Svete Ane koja se nalazila blizu Kirijaka, daleko od mora. Stari Leon, uzdajući se u dobrotu koju mu je pokazivao, obrati mu se jednog dana:
– Oče, toliko si puta otišao do Svete Ane a ni oku ribe nisi nam doneo.
– Starče – objašnjavao je otac Jefrem, idem do Kirijaka. Nikada nisam otišao do mora.
– Da odeš, da odeš! – kaza mu stari Leon zapovednički.
I čudio se Starac kako on, koji je savetovao da je samo ulje za kaluđera, tako brzo traži ribu, i to tako zapovednički.
Izgleda da je Bogorodica spazila nevolje braće, zato što je stari Leon počeo da se tuži da je bolestan, da ima potrebu za lekarima, da treba da ode u svet. Oci su ga savetovali: „Imaj strpljenja, stari Leone, imaj strpljenja, Bog je veliki, pomoći će nam Bogorodica“.
Ali on je istrajavao i kad mu je otac Nikifor potvrdio da će ga otpratiti do Tebe, preradostan je izjavio: „Boriću se protiv neprijatelja tamo kuda idem“. Nikada se nije vratio.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.