STARAC JEFREM KATUNAKIJSKI

 
>
 

 
Joanikije
 
Ponosio se starac Josif radosnim stanjem oca Jefrema i govorio bi: „Ja sam ga takvim stvorio“. Istovremeno bi ga podsticao na suparništvo na mnogo načina, ali uglavnom podsećajući ga: „Joanikije te čeka“.
Monah Joanikije vršnjak Starca Jefrema živeo je u Svetoj Ani. Čovek krupan i visokog rasta, bio je podvižnik u poslušanju. Upoznao se sa starcem Josifom i postao njegov učenik. Toliko mu je bio privržen da je govorio: „Starče, ja Boga nisam video, tebe sam video.“
Prođe vreme i starac Josif usni jedan san. Vide da korača putem i ide ka jednom gradu i jednoj predivnoj kućici. Upita nekog: „Čija je ova divna kućica?“ I začu glas: „Ova je kuća tvoja, a darovana je Joanikiju.“ Starac Josif objavi da će Joanikije ili steći blagodat ili umreti.
Zaista, uskoro se ovaj snažni čovek zarazi galopirajućom tuberkulozom koja je bila i nasledna. Ubrzo je podlegao i umro. Kad beše na samrti, starac Josif mu je umirivao užasne bolove koje je podnosio, govoreći mu da izdrži da bi bio još sjajniji venac koji će dobiti od Hrista. U jednom trenu, monah koji ga je opsluživao, vide ga uzbuđenog. Kad ga zapita za razlog, bolesnik mu zatraži da udalji neku ženu koja je bila u sobi. Međutim, odmah se smirio govoreći: „Ostavite je, ostavite je, to je Bogorodica!“ Monah ga zapita: „A kako si shvatio da je Bogorodica, oče Joanikije?“ Joanikije reče: „Kazao sam joj da izgovori Bogorodice Djevo“ i kazala je celo. Upitao sam je kada će me Bog uzeti, i odgovorila mi je: „Kada On zaželi““. Odmah nakon toga je usnuo.
Starac Josif je često navodio ocu Jefremu Joanikija, podstičući ga u podvigu i govoreći: „Bori se, oče Jefreme, Joanikije te čeka“. I zaista, sa divljenjem i zavišću je Starac govorio o Joanikiju.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.