NASLOVNA » Vera i Pravoslavlje, PITANJE PASTIRU » Šta je duša

Šta je duša

Pitanje:
Šta je duša? Od čega je sastavljena? Gde je locirana u ljudskom telu, šta je njena funkcija, ima li materijalnu osnovu kao što je mozak, da li mogu saentisti da je pronađu? Da li životinje imaju dušu ili nasto slično. Šta je naše potvrda da je duša basmrtna.
N.N


Odgovor:
Dragi, Duša je životni Božiji dar koji je predat čoveku, i ona je individualna suština koja postoji na Božijoj odluci da ona ima potpunu slobodu ličnosti i svoj orginalni odnos prema bilo kome pa i Bogu. Taj svoj ipostasni odnos.
Ona je locirana u svim delovima tela, a ako se deo tela izgubi a sam taj gubitak nije uzrok za prestanak životne funkcije tela onda se ona „povlači“ u ostale njegove delove dok odstranjeni deo umire i nestaje.
Funkcija duše je oživotvoravanje tela, materije, i ona kompletira čoveka, kada čovek i jeste savršeni čovek. Niti je čovek – čovek samo sa telom, niti je čovek samo sa dušom, i to treba uvek naglasiti ili podvući, nego: Čovek je čovek samo sa dušom i telom! Zbog toga je i Slovo primilo na sebe i dušu i telo, to jest Čoveka, ili kako mi to u bogoslovlju kažemo Bogočoveka.
Duša nema nikakvu materijalnu osnovu i naučnici ne mogu da je pronađu, ili lociraju. Postoje „naučne hipoteze“ ili taj hipotetični odnos prema istinama o duši, ali to su samo nagađanja koju su vođena duhom vremena i političkim prilikama. Hipotetična nauka je disciplina koja se bavi pretpostavkama u odnosu na pitanje koje ona sama ne poznaje. Jedina realna duhovna nauka (ili duhovni „saentisti“? ) o duši jeste svetootačko bogoslvolje monaškog podviga i iskustva, jer su se pisci na sav svoj život opredelili na izučavanje pitanja duše i duhovnog života, t.j. unturašnjeg ili „nevidljivog čoveka“.
Životinje nemaju „dušu“, a imaju životni duh koji pokreće sav život van ličnosti čoveka, i životinje nisu ličnost i zato ne treba prema njima zasnivati taj ličnosti ili ipostasni odnos. To je greh modernog vremena kad se životinjama daje više ljubavi i uzdižu više bogoobraznog čoveka.
Naša potvrda da je duša besmrtna jeste to prosto saborno ispovedanje Crkve. Dakle, niko od izabranih Svetih Otaca poimenice, niti modernih piskarala teološke sadržine kao neke naučene discipline. To ispovedanje nije nikim do sada osporeno a i u budećem neće biti, jer onaj ko spori sa Crkvom samim tim on zasniva svoj odnos sukoba sa njom, i nažalost otuđuje se od nje i duhovno nestaje. To njeno ispovedanje je i svakom dostupno, i čistim umom razumno, i to je njen posao da učini dostupnim sve istine o sebi. Crkva je vekovno, ponavljam, vekovno ispovedala: „duša je stvar besmrtna“ (pogledati tropar prepodobnim) . Ona to čini svakodnevno na svim jezicima sveta u svojim bogosluženjima kroz koja nas uči. Ili „laže“? ! A sada razmislite sami a šta je istina i ko nas laže? Ili će da verujemo jednoj ličnoti (čak u nehrišćanskom kultu ličnosti) , ili organizovanoj grupi ljudi, ili će da verujemo našoj dobroj i miloj majci Crkvi koja je puna topline i ljubavi prema nama palim? Čovek je smrtan a duša je besmrtna: telo je smrtno i propadljivo a duša nije podležna propadljivosti, i zato je besmrtna prema kategoriji smrti koju mi našim ljudskim iskustvom poznajemo. Postoje drugi termini smrti sa kojima se često manipuliše podmetanjem ove kategorije smrti za koju se i vi ovim pitnjem interesute, ali to neki namerno rade radi zbunjivanja čoveka. Što je najtragičnije oni to rade u neveri, koja je zasnovana na ličnom psihološkom oslobađanju od „prostog nasleđa“, dakle od krivice (od geha) , našta ih prirema čovek rukovođen zapadnom sistematikom bogoslovstvovanja, kada se doktrine vere donose van dinamičnog života Crkve, a to danas radi naše knjižno bogolslovlje koje tako glasno sa katedri naših akademija.
Duša je besmrtna u tom svom realnom odnosu na čoveka u kojem se održava ovaj život, uprkos hipotetičkim razmišljanjima „a šta bi bilo da nije bilo“? U Hristu vaš
oLjuba

5 komentar(a)

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *