NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Duhovno uzdizanje » ŠTA JE DUHOVNI ŽIVOT I KAKO SE ZA NJEGA OSPOSOBITI

ŠTA JE DUHOVNI ŽIVOT I KAKO SE ZA NJEGA OSPOSOBITI

 


Šta je duhovni život i kako se za njega osposobiti?

 
75. Đavolje podvale će ometati odricanje od sveta. Kako odbijati te podvale.
 
Milost Božija neka bude sa Vama!
Pišete: „Teško mi je, nigde nemam mira. Nešto me pritiska, u srcu mi je teško i mračno. To me je odjednom obuzelo“.
Sila krsta je sa nama! Budite hrabri i stojte. Shvatio je đavo da Vi hoćete u potpunosti da pobegnete iz tog kruga u kome on može ugodno da poživi među hrišćanima, zato Vas napada takvom tugom i patnjom. Niste vi jedina osoba koja doživljava takve napade, njih doživljavaju svi, ali nisu svi isti. Vas pritiska patnja; nekoga obuzima strah; neko u mislima nailazi na takve prepreke, kao da su planine; nekome se učini da je delo koje započinje besmisleno. Svakome prilazi onako kako je najpogodnije, navodi potoke misli, uznemiruje srce i pomućuje dušu. I odjednom kao da nastane bura. Takve su podvale naših neprijatelja. Oni su narod haosa. Lutaju na sve strane, vide da su dveri otvorene i da stražara nema, ulaze u naš dom i sve prevrću naglavačke. Naprave nered i uteknu. A ti se posle snalazi kako znaš. Ali to nije najveća nesreća. Mi nismo krivi što neprijatelji nasrću na nas; nismo krivi ni za kvarenje našeg unutarnjeg reda koje oni izazivaju; nismo krivi ni za misli i osećanja koja predstavljaju plod njihovog delovanja. Bog nas za to ne krivi. Mi samo ne treba da pristajemo na sve to, nego da pretrpimo i – sve će proći.
Vi niste preciznije odredili Vašu patnju, verovatno zato što ona u stvari i nije nešto određeno; ta neodređenost više od svega i pokazuje da je tu u pitanju đavolji nasrtaj. Držite se! Gospod je dopustio da budete tako iskušani da biste pokazali da se ne šalite sa rečju zaveta. Prema onome što doživljavate odnosite se kao prema onome što Vam je poslato od Gospoda i govorite kao Jov: Neka je blagosloveno ime Gospodnje! Prvo je bilo spokojstvo, a sada je tuga! Hvala Gospodu i za spokojstvo i za tugu. Recite Gospodu: trpeću, neka bude volja Tvoja! Gospode, samo mi pomozi da pretrpim. I stalno padajte na kolena pred Gospodom. Na molitvi prizivajte i Majku Božiju.
Vi ste izloženi napadu. Eto prilike da pokažete svoje umeće da ostanete u dobru, kao vojnik kada napadne neprijatelj. Neka neprijatelj napada. Vi nepokolebljivo stojte u dobru. Ponavljajte: ni za jotu neću izmeniti svoju nameru i odluku. Ne želim ništa od onoga na šta me đavo nagovara; i onda nabrajajte na šta Vas nagovara, i proklinjite i odbacujte sve to. I zovite Gospoda u pomoć. Sve će proći. Jednog dobrog mirjanina napao je duh hule i neverovanja. Govorio je: „čujem kako neprijatelji ponavljaju u mojim ušima: nema Boga, nema Hrista. A ja sam samo tvrdio: verujem, Gospode, verujem! Verujem, verujem, verujem! I odagnao sam đavola“. Tako i Vi treba da postupate. Vičite: neću to, neću drugo, neću ni treće – neću ništa na šta me đavo nagovara. Hoću samo jedno – ono što sam rekla pred Gospodom u srcu svome.
Kažete: „Ja sam zaista velika grešnica i Gospod će me kazniti“. To što se osećate kao grešnica, to je dobro osećanje. Čak i ako se budete osećali kao još veća grešnica nećete preći granicu dopuštenog
Svi smo mi veliki grešnici. Ako i to budete pripisali svojoj grešnosti, neće biti problema. Samo nemojte odustajati od svojih unutarnjih odluka i ne prepuštajte se slučajnosti. Što god da Gospod dopušta, i unutra i spolja, sve je usmereno ka našem očišćenju i spasenju. On Sam je blizu i pomaže nam. Blizu je i Vama. Vaskrsnite takvu nadu i strpljivo se molite.
Ovo i slično Gospod dopušta da bismo mogli da zadobijemo vence. Ko izdrži pobednik je i pripada mu venac. Sve sa čime se susrećemo i što nas okružuje može da nam donese vence. Potrebna je samo pažnja, hrabrost i to da sve primamo od Boga i Njemu pripisujemo.
Budite spokojni i ne dopuštajte nikakva kolebanja.
Neka Vas Gospod blagoslovi!

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *