NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Duhovno uzdizanje » ŠTA JE DUHOVNI ŽIVOT I KAKO SE ZA NJEGA OSPOSOBITI

ŠTA JE DUHOVNI ŽIVOT I KAKO SE ZA NJEGA OSPOSOBITI

 


Šta je duhovni život i kako se za njega osposobiti?

 
73. Produžetak. Jednom dati zavet bezbračnosti treba čvrsto držati. Uzvišenost devstvenosti.
 
Hitam da Vam dodam još nešto na istu temu.
Sveti apostol Pavle, koji je zasadio veru Hristovu u Korintu, strahujući da Korinćani ne skrenu na neki pogrešan put, pisao im je: jer revnujem za vas Božijom revnošću, jer vas obručih mužu jednome, da devojku čistu privedem Hristu. Ali se bojim da kao što Evu prevari zmija lukavstvom svojim, da se tako i misli vaše ne odvrate od prostodušnosti koja je u Hristu (2. Kor. 11,23). Revnujem Božijom revnošću i ja za vas, kao što vidite od samog početka naših razgovora. Sad evo stojite pred Hristom Gospodom kao devojka čista koja je sebe posvetila Njemu! Ali Vaše obručenje sa Gospodom nisam savršio ja. Do njega je došlo mimo mojih napora, čak i mimo mojih namera. Kada sam Vam pisao nisam imao u vidu ništa drugo nego da Vas usmerim na istinski hrišćanski život u kome biste, kao u bezbednoj lađi, mogli da preplovite nemirno more ovog prolaznog života. Ispalo je međutim mnogo više od toga. I slava Bogu! Sklonost ka tome kod Vas je od vaše prirode – Bog Vam ju je dao. Spustila se blagodat Božija. I eto odluke!
Odluka! Ali samo delo je još daleko. Koliko je samo slučajnosti na koje može da se naiđe, a koje sve mogu da preokrenu. Svakako treba da budete oprezni da i Vas đavo ne prevari svojim lukavstvom kao što je zmija prevarila Evu. Gospod neka Vas izbavi od takvih slučajnosti. Ipak, ako je slugama Božijim stalno neophodno da budu trezveni, budni i da se mole, tim pre je to sada neophodno Vama, nakon što ste doneli takvu odluku. Ne mogu da vam kažem ništa određeno, osim: stojte na straži. Đavo u trenu može da napadne. Pišite češće. A u međuvremenu držite se čvrsto.
Što više neka u Vama uhvati korena uverenje da je način života koji ste izabrali Bogom blagosloven. Takav način života je pohvalio i Sam Spasitelj kada je govorio o onima koji su se uškopili Carstva radi Nebeskog (Mt 19,12). Njemu je dao prednost i kada je kazao za Mariju, koja je sedela uz Njegove nogu i slušala samo Njegove reči, da je dobar deo izabrala, jer je izabrala ono što je jedino potrebno. Svetle primere takvog života vidite kod mnogih proroka i apostola, kod svetog Preteče Gospodnjeg, a pre svega kod Prečiste Vladičice Bogorodice, riznice i izvora čistote. Njen Materinski pokrov neka nas uvek zaklanja. Ona se naročito stara o devstvenicama.
Devstvenice, kao i devstvenici, postoje u Crkvi Hristovoj još od apostolskog doba i od tog vremena neprestano su prisutni i ostaće u njoj, dok postoji sveta Crkva, to jest do kraja sveta. Jer taj način života nije stran našoj prirodi, a i duh vere Hristove mu je naklonjen. U Korintu mnoge devstvenice nisu htele da se udaju, jer su svom ljubavlju zavolele Hrista Gospoda, jedinog Ženika svih duša. Oci su se obratili svetom Pavlu sa pitanjem kako da postupe. Sveti Pavle ih je posavetovao da daju ćerkama slobodu da služe Gospodu i da ih ne primoravaju na udaju. Oci su poslušali njegov savet i devojke su ostajale devojke. Primer Korinćana sledile su i druge crkve, i devstvenost je posvuda procvetala. U nekim mestima devstvenice su se sabirale radi života u jednom domu, gde su služile Gospodu i molile se, ne ulazeći u opštenje sa drugim ljudima. Mnoge od njih su ovenčane i mučeničkim vencima, kako svedoče njihova žitija.
Vidite li u kakav zbor Vi stupate, čijim stopama krećete, čijim se pokrovom zaklanjate i čiju reč slušate. Pošto ste se toga rado prihvatili, gledajte da se sada ne okrenete natrag. Naučite napamet apostolske reči o onima koji se odriču braka i češće se u svojim mislima vraćajte na njih: koja je neudata brine se za Gospoda, kako će ugoditi Gospodu, da bude sveta i telom i duhom (1. Kor. 7,34). O svetosti tela nema šta da se govori. Ali o svetosti duga ne možemo a da ne govorimo mnogo i mnogo da se trudimo. Ona se može u trenu izgubiti. Pazite dobro kako živite (Ef. 5,15). Na šta da se pazi? Na srce, da se ni za šta ne veže, ne samo za lice – to se podrazumeva – nego ni za koju stvar. Svako takvo vezivanje predstavljaće narušavanje Vašeg obručenja sa Gospodom i nevernost Njemu. A On je – revnostan. I strogo kažnjava srca koja su Mu neverna.
Ne pišem zato da bih Vas uplašio. Samo Vas podsećam ako se možda jednom nađete u prilici da samu sebe urazumljujete strahom, ako drugi oblici urazumljivanja ne pomognu. Ne možemo se uzdati u našu revnost i postojanost. Danas ovako, a sutra ko zna šta će biti. Dakle znajte koliko će loše biti ako odstupite od svoje odluke.
Neka Vas Gospod blagoslovi!

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *