NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Duhovno uzdizanje » ŠTA JE DUHOVNI ŽIVOT I KAKO SE ZA NJEGA OSPOSOBITI

ŠTA JE DUHOVNI ŽIVOT I KAKO SE ZA NJEGA OSPOSOBITI

 


Šta je duhovni život i kako se za njega osposobiti?

 
62. Posle uputstava za duhovnu borbu sa strastima izlaže se pouka o delatnoj borbi sa njima. Spoljašnji način života koji je najpogodniji za borbu sa strastima. Zaključak besede o borbi sa strastima.
 
Milost Božija neka bude sa Vama!
Kada su u pitanju uputstva za očišćenje od strasti, pošto su one kod Vas prisutne u maloj meri, rečeno je sasvim dovoljno. Ali budući da se već povela reč o tome, dodaću još nešto što ipak može da Vam se dogodi, i to ne u budućnosti, nego upravo sada.
Opisana borba sa strastima je duhovna. I ona je realna, jer ne dozvoljava strastima da se nečim nahrane i tako ih ubija. Ali postoji i delatna borba sa strastima, koja se sastoji u tome da se namerno preduzimaju i savršavaju dela koja su strastima direktno suprotna. Na primer, da biste ugušili tvrdičluk, treba da otpočnete sa velikodušnošću; protiv gordosti treba da izaberete ponižavajuće poslove; protiv strasti uveseljavanja, da sedite kod kuće i tome slično. Istina, sam po sebi takav način delanja ne vodi direktno do cilja, jer trpeći pritešnjivanje spolja strast može da se uvuče unutra ili da ustupi mesto drugoj. Ali kada se sa tom delatnom borbom sjedini i unutrašnja, duhovna, one će udvoje brzo uništiti svaku strast protiv koje su se usmerili.
Evo kakav Vam savet dajem. Potrudite se da pronađete svoju glavnu strast i da protiv nje usmerite ne samo duhovnu, nego i delatnu borbu. Ja ne mogu da odredim šta je kod Vas glavno. Možda se ono još i nije u potpunosti formiralo, ali svakako, ako počnete pažljivije da pratite pokrete svoga srca, ono će se otkriti Vašoj pažnji. Tada, ako Vam bude ugodno da mi ukažete poverenje, zajedno ćemo odrediti kako najbrže da se obračunate sa svojom glavnom slabošću.
Podsećam još da postoje i oštriji metodi ove delatne borbe sa strastima. Kod nas je uobičajeno – odricanje od sveta, kada sve odlučno ostavljaju i svu nadu polažu na Gospoda, pa stupaju u manastir da bi živeli u bespogovornom poslušanju, u strogom postu, u trudoljubivoj molitvi i trezvenosti. Budući da ništa ne poseduju, da odsecaju svoju volju i ne žale sebe, oni brzo u svojoj duši umlate sve strasno. Zatim se u srce useljavaju mir i čistota – kao poslednji cilj života koji se odrekao sveta. Ja Vas ne teram iz sveta. I tu ćete se spasiti ako se prema svetu budete držali kako da niste u njemu. Ja ovo samo pominjem kao način života koji je potpuno prilagođen delu očišćenja srca od strasti.
Još dodajem da jedan od zakona Božanskog promisla o nama jeste da život svakog čoveka i njegov tok treba da bude tako ustrojen, da bi on mogao, koristeći se njime na razuman način, da na najbrži i najlakši način očisti sebe od strasti. Na to Vas podsećam zato što ste me svojevremeno pitali otkud ljudima tako različite sudbine i zašto su one tako promenljive, a ja Vam, čini mi se, nisam odgovorio. Dakle, odgovaram zašto je to tako. Zato što je tako kako Gospod uređuje ljudima lakše da se očiste od strasti, ili zato što On hoće na taj način da satre naš uporni egoizam, na kome stoje strasti koje uništavaju čoveka.
Dodaću još jedno. Strasti bijte i iznutra i spolja, a svoje dobre strane vaspitavajte, dajući im prostora i prilike za vežbanje. Glavna je tu – molitva. O njoj je već bilo reči. Za njom sledi činjenje dobrih dela. I o tome smo već govorili kada ste zamišljali neke apstraktne životne ciljeve. A zajedno sa tim treba da idu dušespasonosni razgovori i čitanje, i crkvene službe, i podvizi samoumrtvljivanja: uskraćivati sebi, kada je moguće, pomalo hrane, pomalo sna, pomalo zabave i svake utehe samougađanja, i držati se u stalnom samosuprotstavljanju i samoprinuđivanju. I o tome je bilo reči.
To je čitav kurs očišćenja sebe od strasti. Sve je to kod Vas već u hodu. Neka Vam Gospod pomogne.

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *