NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Duhovno uzdizanje » ŠTA JE DUHOVNI ŽIVOT I KAKO SE ZA NJEGA OSPOSOBITI

ŠTA JE DUHOVNI ŽIVOT I KAKO SE ZA NJEGA OSPOSOBITI

 


Šta je duhovni život i kako se za njega osposobiti?

 
53. Strasti kao smetnja duhu da se rasplamti ljubavlju prema Bogu. One treba da budu isterane.
 
Kada se vaše srce zagreje toplotom Božijom, u Vama će započeti Vaš sopstveni unutrašnji preobražaj. Taj će oganj sve u Vama da prekali i pretopi, ili, drugačije rečeno, sve će početi da se oduhotvoruje. Dok se taj oganj ne pojavi neće biti ni oduhotvorenja, koliko god da se trudite oko duhovnog. Sada je najvažnije da dođete do tog ognja. Izvolite, ka tome usmerite sav Vaš trud.
Ali znajte ovo, da se taj oganj neće pokazati dok strasti još imaju snage, čak i ako im se ne povlađuje. Strasti su isto što i vlaga u drvima. Vlažna drva ne gore. Treba sa strane staviti suvih drva i zapaliti. Ona će, goreći, početi da suše vlagu i da pale vlažna drva u meri u kojoj se budu sušila. Tako će mali oganj, izgoneći vlagu i šireći se, plamenom obuhvatiti sva položena drva.
Naša drva su sve sile naše duše i sve funkcije našeg tela. Sve su one, dok čovek ne pazi na sebe, prožete vlagom – strastima – i sve dok se strasti ne isteraju, uporno se suprotstavljaju duhovnom ognju. Setite se, predstavljajući Vam šta je u nama, pisao sam da postoji jedna burna i nesređena oblast, gde se u neredu sudaraju misli, želje i osećanja, koje strasti kovitlaju kao vetar prašinu. Tu oblast ja smeštam između duše i tela, označavajući time da strasti ne pripadaju prirodi, nego su došle sa strane. Ali one se tu ne zaustavljaju nego prodiru i u dušu i u telo, pod svoju vlast uzimaju i sam duh – svest i slobodu – i na taj način zagospodare nad čitavim čovekom. Pošto su one u dosluhu sa demonima, kroz njih i demoni zavladaju čovekom, mada čovek čak i tada misli da gospodari sobom.
Iz ovih veza iščupa se pre svega duh. Istrgne ga blagodat Božija. Duh, ispunjavajući se pod dejstvom blagodati strahom Božijim, prekida svaku vezu sa strastima i, pokajavši se zbog onoga što je prošlo, polaže tvrdu nameru da dalje ugađa samo Bogu i da za Njega Jedinoga živi, hodeći u zapovestima Njegovim. Stojeći u toj odlučnosti, duh potom uz pomoć blagodati Božije izgoni strasti iz duše i tela i oduhotvoruje sve u sebi. Eto, i kod Vas se duh istrgao iz veza koje su ga sputavale. Svesno i sopstvenom voljom Vi stojite na strani Boga. Hoćete da pripadate Bogu i da Njemu Jedinome ugađate. To je – tačka oslonca Vaše delatnosti u duhu. Ali tada, kada je Vaš duh obnovljen u svojim pravima, duša i telo još ostaju pod dejstvom strasti i trpe njihovo nasilje. Vama sada ostaje da se naoružate protiv strasti i da ih pobijete – da ih isterate iz duše i tela. Borba sa strastima je neizbežna. One se same neće odreći svoje vlasti, makar i nezakonite.
Zbog toga sam Vam toliko objašnjavao o sećanju na Boga i o prebivanju sa Njim. A Vi ste se čudili: zašto stalno objašnjavam isto? Sećanje na Boga je – život duga. Ono rasplamsava Vašu revnost za ugađanje Bogu i nepokolebljivom čini Vašu odlučnost da pripadate Bogu. To je, opet ponavljam, tačka oslonca za život u duhu i, dodajem, polazište za Vaše strateške operacije protiv strasti.
Pitate: zašto je to tako? Kada sam svoju pažnju i želju usmerila ka Bogu, gde tu ima mesta za strasti? Ali čemu to pitanje? Pogledajte, ima li još strasti u Vama? Nedavno ste pisali da ste se jako rasrdili. Pa zar to nije strast? Ali jedna strast nikada ne bude sama – tu je i gordost i samovolja i prezir. A pre toga ste pisali da ste odbili jednog prosjaka. Zašto? Nije li to tvrdičluk? Još ste pomenuli da ne trpite neku osobu. To nije strast? A što volite da spavate – zar to nije strast ugađanja telu? Ovo se sve pokazalo onako usput, a ako pažljivije potražite naći ćete tamo još štošta.
Dakle, nemate šta da se pitate. Sa sigurnošću znate da strasti postoje u Vama i da treba da ih isterate, jer je prebivanje u njima nezakonito i štetno, pošto one ometaju napredovanje u duhovnom životu. Naoružajte se protiv njih. Ne Bojte se. Stvar je vrlo prosta: imate dva-tri pomoćna sredstva i – to je sve. Ali o tome drugi put.

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *