NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Duhovno uzdizanje » ŠTA JE DUHOVNI ŽIVOT I KAKO SE ZA NJEGA OSPOSOBITI

ŠTA JE DUHOVNI ŽIVOT I KAKO SE ZA NJEGA OSPOSOBITI

 


Šta je duhovni život i kako se za njega osposobiti?

 
50. Produžetak. Na koji je način moguće podstaći u sebi neprestano sećanje na Boga sa ljubavlju.
 
Još reč-dve kao dopunu onome što je rečeno.
Potrebno je sećati se Boga. Ovo treba dovesti dotle da se misao o Bogu srodi i pomeša sa umom i srcem i našom svešću. Da bi se utvrdilo takvo sećanje i takva misao, treba se vredno potruditi nad sobom. Potrudite se i Bog će dati, pa ćete to dostići. A ako to ne dostignete, ništa od Vas neće izaći, nikakvog uspeha nećete imati u duhovnom životu, njega čak neće ni biti, jer baš to i jeste duhovni život. Eto koliko je to suštinski važno!
Naprežući se da držite misao u Bogu, nemojte je držati golu, nego sjedinjujte sa njom i sve Vama poznate pojmove o Bogu, božanskim svojstvima i dejstvima, udubljujući um čas u jedno čas u drugo. Više razmišljajte o Božijem stvaranju i promislu, o vaploćenju Boga Logosa i o delu našeg spasenja koje je On savršio, o Njegovoj smrti, vaskrsenju i uznošenju na Nebo, o slanju Duga Svetoga, stvaranju Crkve u kojoj se čuva istina i blagodat, i o pripremanju nebeskih obitelji za sve one koji veruju u Carstvo Nebesko, pa i za Vas same. Dodajte i razmišljanja o svojstvima Božijim: o neizrecivoj blagosti, premudrosti, svemoći, pravdi, svudaprisutnosti, svedržiteljstvu, sveznanju, sveblaženstvu i uzvišenosti. O svemu ovome izvolite rasuđujte i za vreme molitve, a još bolje posebno, prilikom čitanja. Kada o svemu rasudite i kada sve jasno budete videli, onda prilikom razmišljanja o Bogu nećete imati samo golu misao, nego misao koja će biti praćena i koja će privlačiti mnoge druge spasonosne misli, koje će delovati na srce i podsticati energiju duga. Možete sastaviti svoju kratku zahvalnu molitvu Bogu, u kojoj bi se našlo sve ovo. Na primer, možda u ovakvom obliku: Slava Tebi, Bože, Kome se u Trojici klanjamo, Oče, Sine i Sveti Duše! Slava Tebi Koji si stvorio sve! Slava Tebi Koji si nas udostojio svoga lika! Slava Tebi Koji nas nisi ostavio u padu našem! Slava Tebi, Gospode Isuse Hriste, Koji si došao, vaplotio se, postradao, umro za nas, vaskrsao, vazneo se na Nebesa i poslao nam Presvetog Duga, Koji je Crkvu Tvoju ustrojio za naše spasenje, i Koji si nam Carstvo nebesko obećao i podario! Slava Tebi Gospode, koji si na divan način ustrojio spasenje i svakog čoveka i čitavih naroda. Slava Tebi, Gospode, Koji si i mene privukao na spasenje.
Potrudite se da ovu poslednju tačku posebno pojasnite, dovedite sebe do svesti o velikim milostima Božijim upravo prema Vama i potom stalno zbog njih blagodarite Bogu. Blagodarite zbog toga što Vam je dao da se rodite i da dođete na svet u hrišćanskom narodu, od pobožnih roditelja i da dobijete tako dobro vaspitanje. Blagodarite i zbog toga što Vam daje da donesete takve svete odluke kakve ste nedavno doneli, i još Vam daje snagu da ih ostvarite. Pogledajte čitav svoj život od početka, od kada se sećate sebe, i obratite pažnju na sve slučajeve neočekivanog izbavljenja iz nevolja i dobijanja radosti. Mnoge nesreće mi i ne primećujemo, jer prolaze neprimetno za nas. Kada se okrenemo za sobom ne možemo a da ne vidimo da je bilo nesreća koje su nas mimoišle, ali kako su nas mimoišle, to ne umemo da kažemo. Pogledajte takve slučajeve u vašem životu i ispovedite da je to bila milost koju je Bog pokazao prema Vama zato što Vas je zavoleo. Znajte da je bezbrojno mnoštvo skrivenih za nas milosti Božijih, jer sve je od Boga. Ispovedite ove milosti i od sveg srca zablagodarite Bogu. Ali ako dobro pogledate tok Vašeg života, naći ćete i ne malo slučajeva očigledne milosti Božije prema Vama. Bilo bi nesreće, ali ona Vas je ne znano kako mimoišla. Bog Vas je izbavio. Ispovedite ovo i zablagodarite Bogu Koji i Vas ljubi.
I svest o milostima koje su zajedničke za sve takođe zagreva srce, pa će se tim pre ono zagrejati od posmatranja milosti upravo prema Vama. Ljubav rasplamsava ljubav. Kada osetite kako Vas Gospod ljubi, ne možete da ostanete hladni prema Njemu: srce će i samo da pođe ka Njemu sa blagodarnošću i ljubavlju. Držite srce pod utiskom takve ubeđenosti u ljubav Gospodnju prema Vama, i toplota srca će brzo prerasti u plamen ljubavi prema Gospodu. Kada se to dogodi neće Vam više biti potrebna nikakva podsećanja da biste se sećali Boga, i nikakve pouke kako da u tome uspete. Ljubav neće dopustiti da i na trenutak zaboravite ljubljenog Gospoda. To je – granica. Izvolite, prihvatite ovo, prihvatite sa ubeđenošću. A potom upravo na to usmerite sav svoj trud, preduzet radi utvrđivanja u umu i srcu misli o Bogu.
Možda će Vam biti teško da sami razmišljate o Božijim svojstvima i dejstvima. Ali mislim da imate dela svetitelja Tihona. U njegovim pismima naći ćete veoma dobru potporu. Svetitelj jasno sagledava svako svojstvo i dejstvo Božije i predstavlja ga toplim i uverljivim rečima, što će se, ako budete čitali pažljivo, preliti i u Vaše srce.
Još jednu stvarčicu bi trebalo da Vam pojasnim, ali o tome drugi put.

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *