NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Duhovno uzdizanje » ŠTA JE DUHOVNI ŽIVOT I KAKO SE ZA NJEGA OSPOSOBITI

ŠTA JE DUHOVNI ŽIVOT I KAKO SE ZA NJEGA OSPOSOBITI

 


Šta je duhovni život i kako se za njega osposobiti?

 
45. Glavno zanimanje onoga ko je stupio na istinski put je – molitva. Produžetak o nerasejanoj molitvi.
 
Kako je tačan Vaš zaključak: „Dakle, ispada da je sve – u molitvi!“ Da, u molitvi. Molitva je za samoposmatranje – duhovni barometar. Barometar pokazuje koliko je težak ili lak vazduh, dok molitva pokazuje koliko je naš duh visoko ili nisko u svojoj okrenutosti ka Bogu. Molite se onako kako ste započeli. Češće tokom dana stanite pred svoje ikone i svaki put napravite po nekoliko poklona, pojasnih i zemnih. Još je bolje ako padnete na kolena. I to niko ne vidi osim Gospoda. Molitve ujutro i uveče, sve po redu. Tada se treba moliti više, onako kako Vam je određeno; a inače – često se klanjati pred Gospodom ali po malo; ali ne onako kao prilikom susreta sa poznatim: da se klimne glavom i to je dovoljno. Uostalom, usrdnost će svemu da nauči, nju na svaki način treba da raspalite.
Ali nikad ne zaboravljajte da je suština molitve uznošenje uma i srca ka Bogu, jer Bog je prisutan svuda. I sveti prorok je učio svoju dušu: Blagoslovi dušo moja Gospoda na svakom mesto vladavine Njegove! Više od svega drugoga tome može da doprinese, kao što sam već pisao, sećanje na Boga, a Vi ste još bolje dodali: ljubav prema Bogu. Neka Vas Gospod blagoslovi za to – za potpunu ljubav prema Njemu. No, i da biste zavoleli Gospoda, put za to je sećanje na Njega sa udubljivanjem mislima u Njegove Božanske osobine i dela. Potrebno je da se navikavate na sećanje na Boga, a sredstvo za to je, kao što sam pisao, kratka molitva koja se u mislima neprestano ponavlja: Gospode pomiluj! Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji, pomiluj me grešnu! Evo, Vi ste već počeli – samo nastavite: dok sedite, dok hodate, dok nešto radite ili govorite, u svakom slučaju i u svakom trenutku stalno držite u mislima da je Gospod blizu i od srca ga dozivajte: Gospode, pomiluj!
Kažete da su Vam misli rasejane. Ne može to odjednom; treba da se potrudite dok se ne pojavi navika da stalno prebivate u srcu pred Gospodom. Čini mi se da sam Vam već govorio, da čim primetite da su se misli razbežale vraćajte ih nazad kako im nikada svojom voljom i svesno ne biste dozvolili da lutaju. To treba da radite ne samo za vreme molitve, nego uvek. I postavite sebi kao zakon: da uvek umom u srcu budete sa Gospodom i da ne dozvoljavate mislima da lutaju, i čim odu odmah da ih vratite natrag i naterate da budu u kući, u kleti srca, i da besede sa najslađim Gospodom. Kada to postavite kao zakon, prisilite se da ga tačno izvršavate, i pazite da ga ne narušite, ne navlačite kaznu na sebe i molite Gospoda da Vam pomogne u tom najpotrebnijem delu. Ako se usrdno budete trudili brzo ćete uspeti. Uslovi za uspeh su sledeći: 1) neprekidnost takvog delanja, postojanost u njemu. Ne da počnete pa da ostavite, nego ovako: počeli ste i ići ćete dotle dok ne postignete uspeh. U svakom poslu uspeh zavisi od postojanosti truda; 2) potrebno je naoružati se trpljenjem i samoprinuđivanjem. Doći će lenjost, želja će da oslabi, pojaviće se čak i sumnja treba li uopšte tako postupati – terajte sve to od sebe, i onako kako ste odlučili prinudite sebe na to delo; 3) da biste to postigli neka Vas pokreće nada da će Vam Gospod, videći Vaš trud oko molitve i usrdnost sa kojom hoćete na nju da se naviknete, dati na kraju molitvu, i da će ona, utvrdivši se u srcu, sama odatle proključati. Taj najblaženiji plod je plod molitvenog truda! Očekivanje tog ploda nadahnjivalo je sve molitvenike, a njegovo dobijanje bilo je za njih izvor neprestanog duhovnog blaženstva, radosti i mira njihovog srca U Bogu. O, neka Vam Gospod daruje taj plod! Ali neće Vam ga dati bez truda, i to truda postojanog, uz samoprinuđivanje, sa trpljenjem i sa nadom. Budite hrabri!
Šaljem Vam u vezi sa tim knjižicu „Pisma o duhovnom životu“, koja je u potpunosti usmerena ka tome da pomogne utvrđivanju uma u srcu pažnjom prema Gospodu i molitvenim raspoloženjem. Jer molitvi treba da se pridoda i čitanje knjiga ili članaka u kojima se govori o molitvi i molitvenim raspoloženjima.
Što se više budete utvrđivali u sećanju na Boga, ili u umnom stojanju pred Bogom u srcu, to će se misli sve više i više stišavati i manje će da lutaju. Dovođenje duše u red i uspeh u molitvi idu zajedno.
Prisetite se da je od prvih pisama bilo reči o našem duhu (Pisma 2021). E, pa to i jeste njegova obnova. Kada to obnovite, započeće delatno preuređenje i čišćenje i duše i tela i Vaših spoljnih odnosa. Tako ćete postati pravi čovek.

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *