NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Duhovno uzdizanje » ŠTA JE DUHOVNI ŽIVOT I KAKO SE ZA NJEGA OSPOSOBITI

ŠTA JE DUHOVNI ŽIVOT I KAKO SE ZA NJEGA OSPOSOBITI

 


Šta je duhovni život i kako se za njega osposobiti?

 
39. Ispravljanje života ne sastoji se u promeni spoljašnjeg ponašanja, nego u duhovnoj promeni, sa spremnošću na borbu sa preprekama. Različiti su načini na koje se đavo trudi da zavede one koji su stali na put istinskog života.
 
Vašim poslednjim pismom priredili ste mi pravi praznik. Kako se prosvetljuje Vaša glava i kako odluke Vašeg srca dobijaju istinski i spasonosan smer! Dakle, odlučili ste da sve u svemu postupite kako treba. Neka Gospod to blagoslovi! Sve Vaše ideje o tome kako ćete ubuduće živeti su dobre. Ali da ne biste u žaru upropastili stvar, makar to bilo i odstupanje nadesno (odstupanje može biti na desnu i na levu stranu: prvo je revnost ne po razumu, a drugo – lenjost), žurim da Vam dam još neki savet.
Ispravljajući sebe, više pažnje treba da obraćate na unutrašnje nego na spoljašnje. Spoljašnje čak možete da ostavite kakvo jeste, izuzev onoga što štetno deluje na srce, što razbija misli, podstiče na nepotrebna dela i slično. Prestrojavanje svakako treba da se dotakne i spoljašnjeg načina života, ali ne toliko u njegovoj formi, koliko u duhu kojim se živi. Ako se tako postupi, spoljašnje će ostati gotovo isto, sa malim izuzecima, ali duh će biti sasvim drugačiji. Korist od ne odveć brze promene spoljašnjeg načina života je ta, što promena nikome neće bosti oči.
Drugo što treba da se ima u vidu Vi već znate – da ne mislite da će se ono što je zamišljeno ostvariti lako. Koliko je samo prepreka i spolja i iznutra! Vi dobro činite što se spremate za borbu, a ne za put posut cvećem. Tako i treba! Spremajte se za borbu i molite Gospoda da Vam daruje snagu da podnesete sve zlo i uznemirujuće što sretnete. U sebe se ne uzdajte. Svu nadu položite na Gospoda i uvek ćete imati Njegovu pomoć.
No, spremajući se za borbu nemojte da mislite da ćete uvek slaviti pobedu. Često ćete morati i da trpite i da patite. Često ćete uviđati da Vam se i pored sve želje da budete ispravni potkradaju promašaji. Ali unapred znajte da stvari stoje tako. Ako se dogodi da pogrešite – ne užasavajte se. Unapred to predvidite i ne očekujte da će život teći drugačije – bez prepreka, nemira i nevolja.
I samo jednim se opskrbite – čvrstom hrabrošću – pa ostajte u započetom delu ne gledajući ni na šta drugo. Sada to treba da bude utvrđeno za čitav život i zapečaćeno zavetom i tvrdom odlučnošću.
A kako će život da se odvija, kakvih će sve uspeha i neuspeha biti, kako će drugi to da dočekaju – sva slična pitanja prepustite volji Božijoj.
Iz opita zabeleženih u žitijima svetih vidi se da Gospod na različite načine vodi ka savršenstvu one koji se priljubljuju uz Njega i sa toplom ljubavlju Mu posvećuju svoj život. On i đavolu dopušta da zlonamerno deluje, ali pri tome ne uklanja Svoju desnicu koja nam pomaže. Putevi su Njegovi divni i, što je glavno, tajni. Čak i sam onaj ko biva vođen tim putevima, u pravom svetlu ih vidi tek kasnije, kada se osvrne za sobom.
Đavo neće spavati. Sveti Božiji ugodnici primetili su kako on na početnike deluje dvojako: jednima uopšte ne smeta i nikako im se ne suprotstavlja. Ne nailazeći na prepreke ni spolja ni iznutra i videći da sve teče glatko, oni počinju ovako nekako da maštaju: sve smo neprijatelje odmah rasterali, ne smeju ni da se pokažu. Čim se takve misli pojave, đavo istoga časa prilazi i počinje da razvija sujetna maštanja iz kojih se rađa samouverenost i zaboravljanje na pomoć Božiju, netraženje te pomoći i, zbog toga, ostajanje bez nje. Kada dotle dođe, đavo počinje da sprovodi svoju tiraniju: podstiče zlo iznutra i snažno napada spolja, pa samouvereni nesrećnik pada. Takvi slučajevi nisu retki. Izvolite, imajte to u vidu sada kada odlučujete o tome kako da uredite svoj život, da ne biste posle, kada zaista počnete tako da živite i kada sve pođe glatko, počeli da umišljate nešto o sebi, nego da biste odmah u tome prepoznali najopasniju đavolju zamku i da biste udvostručili opreznost i pažnju u odnosu na svoje delo. Istinsko savršenstvo se tek malo-pomalo uočava i dolazi posle mnogih napora, a ne na početku i od prvog dana.
Druge pak đavo napada iz sve snage već od prvog dana, tako da je početnik izgubljen: gde god da se okrene, sve je protiv njega – i u mislima i u osećanjima, a i spolja je uočljivo samo ono što se kosi sa dobrim namerama, i ništa korisno se ne vidi. Đavo to čini zato da bi uplašio početnika, da bi ga zaustavio u njegovoj dobroj nameri i vratio ga natrag – u nemaran i nepažljiv život. Ali čim primeti da se početnik ne predaje, nego ostaje na svome, đavo se odmah povlači. Jer hrabro suprotstavljanje đavolu donosi vence onima koji se trude, a đavo to ne želi. Dakle, nemojte odmah da klonete prilikom njegovog napada, znajući da je to uobičajena zamka i da će odustati čim primeti Vašu istrajnost.
Veoma dobro postupate što pred sobom ne vidite put posut cvećem. To je ispravan pogled na stvari. I spremite se na istrajnost. Spasavajte se. Treba da Vam kažem još nešto, ali to neka ostane za drugi put.

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *