NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Duhovno uzdizanje » ŠTA JE DUHOVNI ŽIVOT I KAKO SE ZA NJEGA OSPOSOBITI

ŠTA JE DUHOVNI ŽIVOT I KAKO SE ZA NJEGA OSPOSOBITI

 


Šta je duhovni život i kako se za njega osposobiti?

 
38. Neophodna odluka onoga ko posti da će se posvetiti Bogu razmatra se kao svesno obnavljanje zaveta koji su za nas dati na krštenju.
 
Dodaću još nešto. Kada pročitate sve što Vam predstoji da učinite nemojte da pomislite: uh, kako je to strašno! Pa kako sve to da postignem?! Čak i da je tako, nemojte oklevati, jer je u pitanju delo od prvorazredne važnosti. Tu međutim nema ničeg teškog ili velikog. Sve je vrlo jednostavno. Samo Vi polako krenite, i poći će Vam za rukom da učinite sve kako treba. No, ako i ne uspete da učinite sve onako kako biste hteli – učinite kako možete. Gospod nije sitničav. On ceni usrdnost i nameru. Vaš trud da se preispitate i promenite, On prima kao delo koje se već dogodilo – samo nemojte odustajati, nego imajte u vidu da treba da ga produžavate sve dalje, dok ga ne dovedete do kraja. Najvažnija je odlučna namera da čitavu sebe posvetite Gospodu. Tu nameru ste svakako dužni da podstaknete u sebi i da je utvrdite jednom za svagda. Jer to je neophodan uslov za dobijanje blagodati koja se daje kroz Svete Tajne pokajanja i svetog pričešća.
Podsetiću Vas na to kako je uređeno delo našeg spasenja, pa ćete videti u čemu se sastoji ono najvažnije što sada stoji pred Vama. Mi smo sagrešili preko naših praroditelja. Blagost Božija se sažalila nad nama, te nam je uredila spasenje u Gospodu Isusu Hristu, Sinu Božijem, Koji se vaplotio radi nas ljudi i radi našeg spasenja. Ovo spasenje On je savršio Svojom smrću na krstu, i Vaskrsenjem, i slanjem Duga Svetoga. Oni koji veruju u Njega i pristupaju Mu sa pokajanjem, dobijaju oproštaj grehova radi Njegove smrti i radi odlučnosti da u životu slede Njega i Njegovo učenje, i primaju blagodat Duga Svetoga kroz Svete Tajne. Mi smo to novo rođenje dobili u detinjem uzrastu. Veru su za nas svedočili roditelji i kumovi. Oni su i obećali da ćemo živeti po zapovestima Gospodnjim. Zato je u tim prvim Tajnama sve i dato tako, kao da mi sami svesno ispovedamo veru i dajemo zavete, ali očigledno sa tim uslovom, da kada odrastemo i dođemo do samopoznanja primimo i sami na sebe obaveze koje su na krštenju za nas izrekli drugi. Kada to neko učini, blagodat Božija, koja je dotle delovala sama i skriveno, počinje slobodno da deluje. To često može i da se oseti, a očigledno pomaže na delu spasenja onome ko je takvu odluku doneo. Ovo delo se uglavnom savršava za vreme posta.
Evo dakle šta treba da poželite da učinite. Vi ste i ranije postili i činili sve što se obično čini za vreme posta. Ali sada se spremite da to radite temeljnije, i sa svešću o onome što radite. Polazeći od toga, ja ću Vam objasniti šta treba da učinite: treba sami da date te zavete koje su za Vas dali drugi. Tada su se drugi za Vas odrekli satane i svih dela njegovih i svakog služenja njemu (svetskog života), a sada Vi sami treba da se odreknete svega toga. Tada su drugi za Vas izjavili da se sjedinjujete sa Hristom i da ćete Njemu služiti i Njemu se klanjati – sada to recite i sami, iz sve duše i iz sveg srca.
Uđite u to sa verom i odgovarajućom odlučnošću. Neka Vam Gospod bude pomoćnik, i Majka Božija i Vaš anđeo čuvar!
Neka Vas oseni blagodat Svesvetog Duga u Svetim Tajnama ispovesti i svetog pričešća, kojima treba da pristupite sa takvom dobrom namerom i odlukom.

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *