NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Duhovno uzdizanje » ŠTA JE DUHOVNI ŽIVOT I KAKO SE ZA NJEGA OSPOSOBITI

ŠTA JE DUHOVNI ŽIVOT I KAKO SE ZA NJEGA OSPOSOBITI

 


Šta je duhovni život i kako se za njega osposobiti?

 
37. Probuđena odlučnost da se živi ispravno treba jasno da se odredi kao težnja da se u svemu postupa shodno volji Božijoj. Mir i radost slugu Božijih. Potrebno je čuvati se kolebljivosti kada je u pitanju odluka da se živi po Bogu. Bog će odbaciti onoga ko nije ni topao ni hladan.
 
Ne čujem da li ste počeli da postite. Ali kada počnete, dobro će vam doći sve ono što je napisano o postu. Ja međutim dodajem još jedno kratko izlaganje, kako bih pojasnio neke tačke. Jer čitav predmet je takav, da se ne može izložiti u nekoliko redova.
Dakle, uzmimo da ste ušli u okvire posta, to jest u spoljašnji poredak posta, i da počnete strogo da se preispitujete prema uputstvima koja ste dobili, kako biste, uočivši sve nepravilnosti, potom bili u svemu ispravni.
Te reči biti ispravan treba precizno odrediti. U tome je suština stvari i ko to ne zna, može da napravi veliku grešku, a da pri tome još veruje kako postupa ispravno.
Postavili ste sebi kao načelo da budete ispravni. Ali u čemu smo mi zapravo loši? U čemu se ogleda naše loše ponašanje? Mislim da ste i Vi doživeli da pristupajući ispovesti ne znate šta biste rekli: ne vidite u čemu ste grešni. Otkuda to? Odatle što nije jasno kakav bi naš život trebalo da bude i vode li sva naša dela i naše pomisli ka ispravnom cilju. Pošto to nije objašnjeno, mi – gledajući na svoj život i videći da je on, kao i kod svih drugih, loš, ali da ništa posebno ne bode oči – ostajemo spokojni i kažemo: pa šta još hteti?
Sve što sam do sada pisao, pisao sam zato da se i Vama to ne bi učinilo. Ako postupite prema onome kako Vam je ukazano, Vaš se jezik više neće vratiti na to da kaže: pa šta još hteti? Zadržaću Vašu pažnju još malo na tome.
Evo u čemu je zapravo stvar. To sam pomenuo ne jednom. Čitav naš život, u svim svojim delovima i pojedinostima, treba da bude posvećen Bogu. Takav je opšti zakon: sve što god da činiš, čini u skladu sa voljom Božijom, kako bi ugodio Bogu, u slavu presvetog imena Njegovog. Tako treba gledati i na svako delo koje se nađe pred nama – da li je ono u skladu sa voljom Božijom. I nemoj ga se prihvatati pre no što se uveriš da joj tačno odgovara; a obavljaj ga onako kako je Bogu ugodno da se obavlja. Onaj ko uvek bude postupao sa takvom opreznošću i jasnom svešću o tome koja su dela ugodna Bogu, taj neće moći da ne bude svestan i toga da se njegov život odvija kako treba, mada njegova dela nisu sjajna i savršena, ali u njima nije svesno dopušteno ništa što bi vređalo Boga i što Njemu ne bi bilo ugodno. Ta svest ispunjava njegovo srce tihim mirom i duhovnom radošću koja se rađa od osećanja da nije stran Bogu; i mada nije velik, znatan i viđen, on ipak jeste sluga Božiji, koji se trudi da na svaki način ugodi Bogu i sve svoje sile usmerava u tom pravcu, verujući da ga i Sam Bog vidi kao takvog.
Naš moralni život trebalo bi kod svih da bude takav. Međutim, kakav biva u stvarnosti? Živimo kako živimo. Takvo svesno i samodelatno usmeravanje svih svojih dela na ugađanju Bogu, bilo da su ta dela velika ili mala, nije kod nas prisutno ni u mislima ni u namerama. Naša dela se odvijaju bez takve svesti, i to što se radi, radi se uglavnom prema ustaljenom redu, jer svi tako rade, bez uverenosti u to da dela odgovaraju glavnom cilju njihovog života.
Nedavno sam Vam spominjao nešto o duhu života – da on biva ili bogobojažljiv, ili samoljubiv, ili ljubi svet. Zaboravio sam da tu pomenem i četvrti tip: ni to ni ovo, mada sam i njega negde uzgred pomenuo (kraj 27og pisma). Zar upravo tim duhom ne diše najveći deo ljudi? Oni naizgled nemaju ništa protiv Boga, ali ni ugađanje Bogu nije njihov cilj. Ako je bio u crkvi – bio je, a ako nije – ništa strašno. I kod kuće kada se mole – jedan-dva poklona i kraj. Time su zadovoljni. Tako i u svemu drugom Božanskom. Oni nisu očigledni egoisti, nego jednostavno štite svoje interese i uvek će naći razlog da se izvuku i izbegnu bilo kakvu samopožrtvovanost. Oni ni svet ne ljube tako primetno, ali će se zajedno sa svetom razonoditi njegovim delima. Takvih ljudi je mnogo. Svi su oni ravnodušni prema delu bogougađanja i spasenja, i nisu ni topli ni hladni. Bog se od njih okreće i odbacuje ih.
Niste li i Vi do sada pripadali toj vrsti? Mislim da niste sasvim. Ipak, to što ste činili, činili ste najvećim delom zato što su svi oko Vas tako činili. Ali ostavimo ono što ste bili. Uveravam Vas da ako savesno budete ispunjavali sve što Vam kažem, nećete više ni najmanje biti nalik na takve, nego će sva Vaša dela biti dobra i predobra. Ne zato što će to biti neka posebna dela, nego će dobiti posebnu Bogu, drugi karakter, dostojanstvenost, doličnost. Neka Gospod blagoslovi! To Vam želim iz sveg srca. Kada sve budete ustrojili po volji Božijoj i kada počnete tako da se vladate, Vi ćete sigurno biti osenjeni unutarnjim mirom i dobićete spokojstvo srca, jasno, toplo, radosno, u čemu se i sastoji raj duševni.
Ali da bi bilo tako, treba da dobijete odlučnost za takav život; da biste postali odlučni treba da osetite da Vaš život nije dobar i da uvidite kako ne pazite na ono što je najvažnije (ni to ni ovo); takođe, treba da uvidite koliko je divan pažljiv život. No, ni to nije dovoljno. Treba se skrušiti, jer mada još niste mnogo vremena proživeli, deo ste svakako proživeli uzalud. Skrušenost srca zbog svoje neispravnosti pred Bogom čini oslonac odlučnosti da se ispravno stoji pred Njim. Sada se potrudite oko svega toga. Neka Vam Gospod pomogne!
Gospod, Koji ustrojava spasenje svih, i Koji upravlja sudbinama onih koje spasava, neka Vas nauči kako da Vaš život ne prođe uzalud – ni to ni ovo – nego da bude ugodan Bogu, da Vam donese spasenje i posluži kao put za zadobijanje Carstva Nebeskog.

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *