NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Duhovno uzdizanje » ŠTA JE DUHOVNI ŽIVOT I KAKO SE ZA NJEGA OSPOSOBITI

ŠTA JE DUHOVNI ŽIVOT I KAKO SE ZA NJEGA OSPOSOBITI

 


Šta je duhovni život i kako se za njega osposobiti?

 
36. Savršena priprema za tajnu pokajanja i pričešća. Osećanja koja su neophodna onome ko se kaje. Korisno podsećanje na blaženu Teodoru i njen prolazak kroz mitarstva.
 
Kakvu korist možete izvući iz dobijenog znanja o samome sebi? Pre svega, treba da osudite sebe zbog svih vaših pogrešaka, bez ikakvih ograda i opravdanja. Kada na pređeosvećenoj Liturgiji, posle Da ispravitsja molitva moja, pevaju: Ne daj srcu mome da zastrani u zle pomisli, da ne izmišlja izgovore za grehe, tu se vernima sugeriše da se mole da im Gospod ne dopusti lukavo izmišljanje opravdanja za svoje grehe. Ne očekuj pokajanje od onoga ko smišlja takva opravdanja, a ko se ne kaje, taj se neće prihvatiti ni samoispravljanja. Sva je stvar u tome da sam sebe bez sažaljenja osudiš i da se dovedeš dotle da u srcu iskreno kažeš: kriva sam u svakom pogledu.
Kada se u srcu kaže: kriva sam, onda tome treba još pridodati strah od osude Božije. Ako Vas Vaša savest osuđuje, onda ćete biti krivi i pred Bogom. Ako Vas vidi kao takvu, osudiće Vas. Ako Vas osudi, odrediće i odgovarajuću kaznu. Danas ili sutra ta će kazna pasti na Vas – ona već visi nad Vama, čim Vas je Bog osudio.
I šta da se radi? Ko zna šta bi bilo da nije milosti Božije. Milostivi Bog nam daje nadu da će nam krivica biti oproštena ako se skrušeno pokajemo i čvrsto odlučimo da ćemo izbegavati pređašnje grehe, da nećemo više njima gneviti Boga. U tome je suština pokajanja. Dakle, ne budite hladno svesni svojih pogrešaka, nego se skrušite zbog njih i iskreno zažalite što je do njih došlo. Skrušenost rađa smirenu odlučnost da se pogreške izbegavaju, dok znanje samo po sebi, čak i kad je praćeno namerom čoveka da se čuva grehova, vodi ka gordosti od koje neka nas izbavi Gospod!
Ko je odlučio da izbegava grehe, taj treba odmah da vidi i da utvrdi kako će u tome uspeti, da bi istoga časa zaista i počeo da se popravlja. Ako Vas je, na primer, nešto ljutilo, odlučite da se više ne ljutite i odredite kako da to postignete. Tako i kada je reč o svemu drugom, treba da odredite kako u kom slučaju da postupate da ne biste grešili. Da biste to lakše učinili zapisujte svoje grehe čim ih uočite, i odmah dopišite na koji način mislite da ćete se popraviti. To će biti Vaša prva opšta i potpuno ispravna ispovest. Potrudite se Gospoda radi da tako i postupite. Videćete kako ćete potom ovladati sobom i kako ćete snažno držati sebe u rukama, sa svešću da je upravo to pravi način delovanja.
Kada počnete da se skrušavate zbog grehova i kada donesete odluku da više ne grešite, tome treba da dodate usrdnu molitvu Gospodu da Vam pruži Svoju pomoć kako biste se suprotstavili grehu, i da verujete da Vas Gospod neće ostaviti bez takve pomoći. Kod hrišćana duboko u srcu treba da leži ubeđenje, da kao što im se po milosrđu Božijem i radi krsne smrti Njegove opraštaju gresi zbog kojih žale i koje ispovedaju sa obećanjem da će ih izbegavati, tako im se u isto vreme daruje i blagodat Božija, u silu iste te krsne smrti i radi izbegavanja grehova. Ova blagodat silazi radi tvrde odlučnosti da se ne greši i nepokolebive, svetle vere u Hrista Spasitelja.
Kada ispunite sve ovo – spremni ste za ispovest, a kada posle ispovesti dobijete razrešenje svojih grehova – bićete spremni i za sveto pričešće. Na Vaše najiskrenije pokajanje i tvrdu odlučnost da budete ispravni doći će Gospod u Svojim Svetim Tajnama i useliće se u Vas i biće u Vama i Vi ćete biti u Njemu. O, velike i neiskazive milosti Svedarežljivog Boga!
Palo mi je na pamet šta da Vam preporučim! Uzmite Četi-Minej za mart mesec i pročitajte tamo priču blažene Teodore o tome kako je prolazila kroz mitarstva. Ona se nalazi u žitiju Vasilija Novog pod 26. martom. Samo starčevo žitije je dugačko. Počnite odmah od priče blažene Teodore, a gde se ona nalazi videćete iz beležaka na marginama.
Žitije starca Vasilija ukratko izgleda ovako. On je živeo u pustinji, nedaleko od Konstantinopolja, da bi potom bio ugapšen kao špijun i posle teškog mučenja bačen u more. Bog ga je čudesno izbavio od davljenja, pa je tajno došao u grad gde ga je primio neki dobri čovek. Starac je ponovo počeo da se podvizava kao i u pustinji, pri čemu ga je Teodora usrdno služila. Ova starica se upokojila pre starca. Vasilije je imao još i učenika Grigorija, veoma bogobojažljivog svetovnjaka. On je poželeo da sazna šta je Teodora dobila zbog svog usrdnog služenja svetom Vasiliju. Upitao je starca za to. Ovaj se pomolio i Grigorije je u snu video Teodoru u raju, svetlu, presvetlu, na mestu pripremljenom za Vasilija. Grigorije ju je upitao kako se rastala sa telom i kako je stigla do tog blaženog mesta. Blažena Teodora mu je odgovorila pričom o tome kako je umrla i kako je prošla mitarstva. E, tu priču Vam savetujem da pažljivo pročitate. Ona je veoma poučna, vodiće Vas ka samopoznanju i pokazaće Vam silu pokajanja praćenog suzama i ispovesti.
Dok ne nađete knjigu, prepričaću Vam ponešto.
Sveta Teodora je prošla dvadeset mitarstava. Prvo – gde se kažnjavaju gresi govora, gresi ljudskih reči: ispraznih, naprasitih, ružnih, nepristojnih. Tu spadaju grube šale, podsmevanje, bestidne pesme, nepristojni povici ili smeh. Drugo – mitarstvo laži, na kome se kažnjava svaka lažna reč, a najpre gaženje zakletve, nepotrebno prizivanje imena Božijeg, lažno svedočenje, neispunjavanje obećanja datih Bogu, neistinito ispovedanje grehova i slične laži. Treće – mitarstvo osuđivanja i klevete, vređanja bližnjih, ismevanja njihovih nedostataka i grehova. Četvrto – mitarstvo stomakougađanja, slastoljublja, prejedanja, izlazaka i provoda, pijanstva i narušavanja postova. Peto – mitarstvo lenjosti, gde se kažnjavaju svi oni isprazno provedeni dani i sati, besposličenje, rad manji od plaćenog, nemar prema crkvenim službama u nedeljne i praznične dane, dosađivanje na jutrenju i liturgiji, nezainteresovanost za dela koja se tiču spasenja duše. Šesto – svakojake krađe. Sedmo – srebroljublje i tvrdičluk. Osmo – lihvarenje i svi oblici nepoštenog sticanja dobiti. Deveto – nepravde, gde se kažnjavaju nepravedne sudije, podmitljive sudije, oni koji su oslobađali krive i osuđivali nevine, oni koji su zadržavali najamničku platu, oni koji su držali netačne mere i tegove prilikom kupovine ili prodaje. Deseto – zavist, mržnja, nedostatak ljubavi prema bližnjima. Jedanaesto – gordost, sujeta, umišljenost, prezir, hvalisavost, neposlušnost roditeljima, neposlušnost vlastima. Dvanaesto – gnev i jarost. Trinaesto – zlopamćenje, zloba prema bližnjem u srcu, osvetoljubivost, uzvraćanje zlom na zlo. Četrnaesto – ubistva, gde se ne kažnjava samo razbojništvo, nego svaka rana, udarac po glavi ili telu, šamar ili guranje u gnevu. Petnaesto – Vračanje, bajanje, spravljanje otrova i prizivanje demona. Šesnaesto, sedamnaesto i osamnaesto – telesni grehovi. Devetnaesto – jeresi, nepravoslavno mudrovanje o veri, odstupništvo od Pravoslavlja, hule na Boga i svetinje. Dvadeseto – nemilosrdnost i grubost u odnosu na potrebe siromašnih.
Ono na šta je naišla sveta Teodora, na to će naići svaka duša. Apostol demone naziva vlastima u vazduhu. Zar će ti zlikovci i nasrtljivci propustiti neku dušu kada treba da uziđe ka prestolu Božijem, a da ne pokušaju da je uhvate ili bar da je zaplaše svojim pretnjama? I šta onda? Na našu veliku utehu, suze pokajanja sa pokajnim podvizima, naročito sa davanjem milostinje, izgladiće sve grehove. Koliko je puta blažena Teodora videla kako demoni donose svitke na kojima su bili zapisani njeni gresi, a kada bi ih odvili tamo ništa ne bi nalazili. Kada je zamolila anđele koji su je pratili da joj objasne razlog za to, objasnili su joj da kada se neko iskreno kaje zbog svojih grehova, kada posti, moli se i čini milostinju, njegovi gresi bivaju oprošteni.
Ne dozvolite sebi da posumnjate, nego primite k srcu ovo što je rečeno i shodno tome postupite kada su u pitanju sve Vaše neispravnosti.

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *