NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Duhovno uzdizanje » ŠTA JE DUHOVNI ŽIVOT I KAKO SE ZA NJEGA OSPOSOBITI

ŠTA JE DUHOVNI ŽIVOT I KAKO SE ZA NJEGA OSPOSOBITI

 


Šta je duhovni život i kako se za njega osposobiti?

 
34. Produžetak o postu. Pripremanje za ispovest. Preispitivanje života.
 
Da nastavimo sa našim izlaganjem o postu.
Sve što je rečeno predstavlja okvir u koji se stavlja post, ili spoljašnji red i poredak koga se obično drže oni koji dobro poste. I Vi se potrudite da se toga pridržavate ako hoćete dobro da postite. Samo nemojte da uzimate namrgođeni izraz i ne pomračujte svoje lice. Sve činite rado, sa dobrim i radosnim raspoloženjem duga. Vreme provodite kao oni kojim predstoji gozba kod cara. Oni misle i govore samo o tome kakva će biti ta gozba, kako će se susresti sa carem, šta će reći, kako će ih on pozdraviti, kako će se što bolje pripremiti, da se ne osramote i slično. Ali Vas očekuje nešto neuporedivo bolje i uzvišenije – predstoji Vam gozba ne kod zemaljskog, nego kod Nebeskog Cara. Ako se potrudite da se pripremite tako da se dopadnete Caru, On će Vas pohvaliti, dobićete ono što nema cenu i bićete neizrecivo obradovani.
Rekli ste da ćete da postite, onda postite! Neka Gospod blagoslovi! Izvolite, porazmislite o tome kako da se pripremite. Stare galjine treba da zamenite novim. Ako se nešto od starog učini pogodnim, onda ga treba oprati, izglačati i pokazati ga u onom obliku kao da je sasvim novo. Time hoću da kažem kako treba da preispitate sebe: loše da odbacite a dobro da zadržite, popravite i usavršite.
Uđimo dakle u sebe i počnimo da pregledamo čega sve tu ima.
Da se u to meša neko lice sa strane neumesno je i sasvim nemoguće. Niko ne može da uđe u Vas i da razabere dela Vaše savesti, osim Vas samih. Izvolite dakle to sami da učinite. Ja ću Vam tim povodom dati samo nekoliko uputstava. I u onim knjigama koje sam Vam odredio za čitanje naći ćete mnoge savete o tome. Ali reći ću još nešto.
Da bi sebe dobro pregledali treba da obratite pažnju na tri strane našeg delatnog života: na dela – pojedinačna, obavljena u određeno vreme i na određenom mestu, u određenim okolnostima; na raspoloženja srca i karakteristične sklonosti, koje se kriju iza dela; i na opšti duh života.
Čitav naš život sastoji se iz neprekidnog delanja: misli, reči i dela koja se neprekidno smenjuju i jedni druge izazivaju. Pretresti sva ta dela, svako posebno, i odrediti njihovu moralnu vrednost – to je potpuno nemoguće. Čak i kada biste hteli da se prisetite i prosudite dela koja ste obavili tokom jednog dana, ni to nećete moći da učinite. Čovek je biće koje je svagda u pokretu. Šta on sve pomisli i uradi od jutra do večeri! Koliko stvari uradi od ispovesti do ispovesti! Nema potrebe da se sve potanko istražuje i posebno prosuđuje. Jer imamo stalno budnog stražara – savest. Ono loše što je učinjeno, ona neće prevideti; i koliko god joj vi objašnjavali da to nije ništa, ona neće prestati da govori svoje: loše je, loše je. Eto vam prvog dela: da slušate savest i da sva ona dela koja savest razotkrije priznate za grešna i spremite se da ih ispovedite.
To se može nazvati prvim i poslednjim delom: da shvatite da ste krivi za ono za šta Vas savest optužuje, da odlučite da to ubuduće izbegavate. Ponekad se dogodi da ona nešto ne primeti, ili zbog nekakve zbunjenosti, ili zbog toga što je bilo davno, a nešto možda i zbog toga što ne smatra za greh zbog nepoznavanja ili nepotpunog poznavanja onoga što je za nas obavezno. Tu se, kao pomoć savesti, treba obratiti zapovestima Božijim, izloženim u reči Božijoj, pregledati ih i zapitati se nismo li učinili nešto protiv ove ili one zapovesti. Pri tome ćemo se setiti mnogo čega što smo zaboravili, dok će nam se mnogo šta predstaviti u drugom svetlu, a ne onako kako smo dotle videli.
Reč Božija je nalik na ogledalo. Kao što svako gledajući u ogledalo vidi gde je koja fleka ili zrno prašine na licu ili na odeći, tako i duša, čitajući reč Božiju i razmatrajući tamo nabrojane zapovesti ne može da ne vidi je li prema tim zapovestima ispravna ili neispravna: savest, prosvećena pri tome rečju živog Boga, istoga časa će joj to nelicemerno reći. Evo Vam i drugog dela. Ispitajte zapovesti i pogledajte da li ih ispunjavate ili ne. Na primer: zapovest da dajete milostinju svaki put kada Vam neko zatraži – pogledajte da li ste uvek tako činili ili ne. Ponekad ste odbijali da to učinite bez nekog opravdanog razloga, jednostavno ste prezreli siromaga. Ako se pokaže da je to – u pitanju je greh. Zapovest kaže da svakome sve treba da se oprosti, čak i ono neprijatno i uvredljivo. Pogledajte da li ste uvek bili popustljivi, da nije bilo sporova, teških razgovora, pa čak i svađa. Ako primetite da je bilo, onda konstatujte da je to greh, mada savest obično ne primećuje takve stvari. Još nešto: svu svoju nadu čovek treba da polaže na Boga. Da li je kod Vas uvek bilo tako? U običnom toku stvari to nećeš ni primetiti, ali kada se pojavi neka velika potreba, istoga časa se pokazuje da li se duša oslanja na Boga ili na nešto drugo, a da na Boga zaboravlja. Nesumnjivo je da i sve sopstvene snage čovek treba da upotrebi kako bi se izvukao iz neugodnih okolnosti, jer i one su od Boga, ali konačan uspeh može se očekivati samo od Boga, zbog čega mu se treba obraćati sa molitvom za pomoć, a kada se delo okonča, blagodariti Njemu kao jedinom izbavitelju, ne pominjući sopstvene snage. A sada pogledajte da li ste postupali tako. Ako niste, konstatujte opet: greh. Postupite ovako sa svakom zapovešću i otkrivajte kojim ste delima prestupili koju zapovest. Na taj način detaljnije ćete ispitati svoja dela.
Ali kako to lakše da učinite? Učili ste Katihizis? Tamo je rastumačena svaka od njih i pokazano je koja nam se dobra dela kojom zapovešću nalažu, a koji su gresi kojom zapovešću zabranjeni. Uzmite ga i pomoću njega preispitajte svoja dela. Čini mi se da kod kuće imate knjižicu „Kako ispovedati i kako se ispovedati“ preosvećenog episkopa Platona Kostromskog. Tamo su veoma detaljno nabrojana pitanja koja treba postaviti onima koji se ispovedaju. Sa njom će Vam možda biti još lakše da se preispitate.
Mislim da Vi prvi put želite da se pozabavite sobom kako treba i da odredite ko ste i šta je u Vama. Potrudite se da prema ovom uputstvu dobro pogledate sebe. Posle, drugi put, to više neće biti tako složeno delo za Vas. A sada se potrudite.
Šta Vam još ostaje da učinite posle ovoga, napisaću sledeći put.

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *