NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Duhovno uzdizanje » SPASAVAJTE SE! – PISMA O HRIŠĆANSKOM ŽIVOTU

SPASAVAJTE SE! – PISMA O HRIŠĆANSKOM ŽIVOTU

 

SPASAVAJTE SE!
Pisma o hrišćanskom životu

 

 
41.O pričešćivanju Svetim Hristovim Tajnama
42. O knjizi protiv Pravoslavne Crkve
43. O pozorištu
44. O samoljublju i taštini
45. O promisli Božijoj i o smirenju
46. O predavanju sebe volji Božijoj
47. O veri
48. O slobodoumnima
49. O zemnim poklonima
50. O lažnoj proročici
 


 
41.O pričešćivanju Svetim Hristovim Tajnama
 
Kakvo ste vi blago sebi sabrali! U posnom Triodu je vascela duša koja jadikuje zbog greha. A tek Jefrem Sirijski! Uz njega će zaplakati čak i onaj koji nimalo nije sklon plaču. Isaka Sirijskog već poznajete. Tamo je sve delo opisano dublje i, kao na dlanu, razjašnjen je vasceli put Božiji. On kaže da će kratka ili molitva sa malo reči, pa čak i molitva bez reči, doći sama od sebe kada se očisti srce.
Pitali ste za sveto Pričešće. Ništa ne smeta da se često pričešćujete, ukoliko se uistinu pripremite. Dobro bi bilo da se pričestite tokom svakog posta, a tokom Vaskršnjeg i Božićnog i dva puta. Međutim, kako Gospod naloži na srce, samo – dobro je pričešćivati se. Gde je inače život?
Postoje trenuci kada je reč veoma potrebna. Oskudica u rečima je kazna Božija. Gospode, pomiluj nas!
Šta ste susreli u Petrogradu ili kako je on vas susreo? Čudan je to grad! Istinski lik palog čoveka!
Sećam se Jerusalimljanke N. N. Pomišlja li da opet otputuje tamo? Dovoljno je. Trebalo bi kod kuće graditi svoj Jerusalim, a ovome je predodređeno da ga gaze neznabošci dok se ne ispune vremena neznabožaca (Lk.21;24).
 
42. O knjizi protiv Pravoslavne Crkve
 
Šta ste to rekli, da ste i duševno i telesno razbijeni? Vi tamo imate Majku Božiju i zato ne mogu da poverujem da ste rastrojeni: možda samo ne primećujete unutrašnje zdanje koje postoji uporedo sa spoljašnjim razaranjem. Prašina ovog drugog ne dopušta Vam da primetite prvo. Neka Vas Gospod ukrepi! Zahvaljujem Vam na knjizi [inostrana, protiv Pravoslavne crkve]. Eto, i za nas dolazi vreme da stupimo u otvorenu polemiku sa Zapadom. Latini svagda uzdižu svoje gordo oko. Samoobmanuto ubeđenje ne dopušta im da obrate pažnju na istinu. Zdrav razum vidi laž i njihovog starešinstva, i mnjenja o ishođenju Svetoga Duha, i njihove nove dogme, i svega ostalog. I sami Latini svesni su da su se sve te novine formirale od XI veka. To je zapisano i u knjizi, samo uz pogrešno tumačenje. Ne možeš, uostalom, sve da prepričaš.
U tihoj obitelji treba samo da se molite. Pomenuli ste, da ste se odrešili od svetovnih okova. Požurite da se vežete duhovnim, kako se ne bi dogodilo kao u poslovici: od jedne se obale udaljili a uz drugy nisu pristali.
 
43. O pozorištu
 
Ne mogu sebi da objasnim kakvu to potrebu imate za pozorištem. Od pozorišta nemate nikakve koristi i Vi to znate. Zašto onda hoćete da idete? A to što pomisli dolaze – neka ih! Progonite ih i borite se! Drugima se šalju jača iskušenja, a Vama lako, misleno. Pokažite vernost Gospodu i u tome malom. Lukavi bi hteo da bilo čime otrgne dušu od Gospoda – ne otvorenim zlom, nego sitnicama. Drugi neka čine kako hoće. Svako će za sebe odgovarati pred Bogom. Vlada je pozorišta izmislila zbog onih koji ne traže spasenje, kako se ne bi predavali nekom još gorem poroku. Za one što traže spasenje postoji Crkva, gde Gospod, anđeli i svi Sveti opšte sa nama, ali ne u predstavi, nego realno. Zar ne bi bilo bolje da novac, koji treba baciti na pozorište, damo siromasima? Strahujem da se ne prepustite neprijateljskim nagovorima. Neprijatelj je prepreden. Na početku zahteva neki mali ustupak, a zatim veći, i još veći, i tako do kraja. Što dublje u šumu, utoliko više drveća! Kad bi Vam baćuška otac Serafim zapretio! Ko Vas odvlači od molitve i privlači u pozorište? Da li i sami vidite ko je to? Plakati zbog grehova i biti u pozorištu, kako to da se uskladi? A plakati bi trebalo i danju i noću.
Ne sećam se šta mi se događalo i gde sam bio kada ste Vi služili moleban. To Vam je Gospod poslao utehu zbog Vaše brige o bližnjem. Molite se češće za moje grehe, da bi mi Gospod dao pokajanje! Kako je dobro sa Njim i kako je loše bez Njega! Disanje jednog hrišćanina treba da se sastoji od pokajničkih uzdaha i kada ih nema, to znači da se on ugušio. Gospode, pomiluj!
Želim Vam svaki blagoslov od Gospoda.
 
44. O samoljublju i taštini
 
Vas hvale. Šta je u tome čudno? Kad nema riba i rak je riba, kako je govorio baćuška otac Partenije. To, međutim silno preporučuje naše društvo, u kojem postoji saosećanje makar i prema senci dobra… Za Vas je to, pak, veoma nepovoljno. Kada često pada na njega, kap probija kamen. Od svake pohvale pada po jedan delić na crva samoljublja i taštine i pothranjuje ga. On raste tako da Vi to i ne primećujete, dopušta da postoje i smirena osećanja, ali samo dok ne ojača. Kada pak sazri, sve će odmah oglodati. To je opasno! I šta je to? Pohvala golica srce, zaustavlja revnost i parališe. To je isto što i podmetanje noge čoveku koji trči. Zaustavljanje u duhovnom životu već znači nazadovanje. To je loše! Šta da se radi? Smirujte sami sebe i potiskujte uznošenje misli i srca svim smirenim osećanjima o sebi. Onda, kad Vas po ušima kamenuju slatkim rečima, siđite u srce i usrdno unizite sebe pred Gospodom i pred svetima Njegovim. Kakve su podvige oni prihvatali da bi ugodili Gospodu! A šta mi radimo? Odemo jednom u crkvu, kod kuće načinimo pet poklona, pročitamo stranicu spasonosne knjižice – i već smo dospeli među svetitelje! Sasvim tačno! Ponizno izvršavanje telesnog truda mnogo pomaže. Sluge su takođe dobri učitelji smirenja. Priželjkujte uvrede, a posebno one nepravedne, ili ih bar dočekujte kao spasonosni melem koji Gospod stavlja na ranu taštine. Međutim, nemojte misliti da ćete Vi sami nešto učiniti. Pritecite ka Gospodu, Koji je Sebe smirio do obličja sluge. On će Vas naučiti. Samo nemojte biti nemarni prema ovom stanju. Pohvale će Vas zalediti i Vi ćete se pretvoriti u mermernu skulpturu koja spolja lepo izgleda, ali je beživotna. Presveta Bogorodice, izbavi nas od ovoga. Bolje je biti u blatu i bolje je da nas svi gaze, nego da nam se ovo dogodi.
Pišete mi: Usnu se molim usrdno i plameno, a najavi lenjo. Slava tebi, Gospode! Dobro je što se duša moli u snu, kada joj već tokom dana ne dajemo slobodu da se dovoljno moli. Međutim, to je dobro podsećanje. Stavlja Vam na znanje da se privijete uz molitvu i da se molite, bez lenjosti… Dobro Vam je bilo u snu dok ste se molili, kao i tokom dana, kad ste ustali… Ovim iskustvom kao da Vam se kaže: „Pogledaj, eto gde je sladost i blaženstvo, eto gde je plod molitve! Dakle, ne budi lenj“. Poslušaćete? Blago Vama. Nećete poslušati? Možda će se ponoviti još jednom, a onda će vas odbaciti. „S njom“, kazaće, „ništa nećeš postići. Jasno se daje da oseti koliko je dobro moliti se, a ona neće. Neka nje, neka se snalazi kako zna“. Upravo tako. Boga ne smemo vređati. Prema našim slabostima je veoma snishodljiv, ali nepokornost ne može da trpi. Međutim, slava Bogu za sve. Na svemu blagodarite! Gospod Vam je pomoćnik.
 
45. O promisli Božijoj i o smirenju
 
Slava Bogu za sve! Vi biste želeli da odgonetnete zbog čega Bog dopušta inovercima da ugnjetavaju pravoslavne. Kako mi da dostignemo do tih visina i da proniknemo u duboke pomisli Božije! Nije vaše znati vremena i rokove (Dela ap. l;7). Vidite li kakvo je naše znanje? Prorokuju (u kalendaru) da će biti 15 stepeni u plusu, a bude 20 stepeni u minusu! I to u običnim stvarima… A kako da dopremo do puteva Božijih? Koga ljubi Gospod onoga i kori, i bije svakoga sina kojega prima (Jev. 12; 6). Zar nam to nije dovoljno? Stradanja nisu znak odbacivanja, nego znak milosti.
Vama je Vaš san bio potreban. Urežite u srce one reči koje Vam je neko izgovorio: „Reči ne mogu da opišu tamošnje blaženstvo…“ (upor. l.Kop.2;9). Tome ćemo posvetiti sve svoje brige, kako bismo tamo dospeli, makar i četvoronoške puzili. Pomozi, Gospode!
Još jednom ponavljam: čuvajte se pohvala. Više prekorevajte sami sebe, a prevashodno se molite Gospodu da u Vaše srce nastani duboko smirenje. Sada iskustveno možete da poverujete u ono što je sveti Isak Sirijski rekao u prvom slovu: „Jedva da se može pronaći čovek koji bi mogao da podnese počast bez unutrašnje promene“. Eto kakvu je stvar smislio lukavi! A da je to upravo on, poverujte svedočanstvu svetoga Jovana Lestvičnika (26. slovo, gl. 8). Pretrpite. To je, kako izgleda poslednja, ali opasna i dugotrajna zamka. Neka Vam Gospod pomogne da se održite!
R. S. Evo Vam još dva spisa. Margarit [zbirka beseda sv. Jovana Zlatoustog] i starčevo poučno slovo. Šta sve tu nećete pronaći! U potpunosti je protumačeno i spoljašnje i unutrašnje ustrojstvo života, i pri tom sa raznih strana i u raznim zaokretima. Hranite se ovim hlebom i, ako Vam se ukaže prilika, podelite ga i sa drugima. To je zbog toga da bi Vas, u slučaju da Vi sami ne uspete da ispunite pročitano, Gospod pomilovao zbog onoga što je ispunio drugi kojem ste Vi pročitali. Pregledaću, prečistiću i ubrzo Vam poslati i ostalo što postoji.
 
46. O predavanju sebe volji Božijoj
 
Neka Vas Gospod uteši. Smatram da je najbolje sve prepustiti volji Božijoj. Jedino On zna šta je kome potrebno i kako to treba ustrojiti. Zbog toga ništa ne smišljajte o ustrojavanju svoga udela. Vreme i okolnosti će sve pokazati. Vaša prijateljica boluje dušom i tuguje. Neka je Gospod uteši! Mučenici su se vatrom, struganjem i sečenjem čistili i pripremali za Carstvo Božije. Za nas postoji drugačije čišćenje. Svakome svoje: nekome veliko, nekome malo. Gospode, pomiluj nas i urazumi!
Evo, i godina je skoro prošla! Kako brzo prolazi život, sat za satom, dan za danom. Pogledaš, i dveri groba već su ti pred očima. Šta da se radi sa dušom? Potrebna je velika spretnost da bismo vladali sobom. Starci Božiji su nadvladavali sebe, ali ni to ne uvek. E, sad hajde pa govori o snazi volje i o samovlašću duše! Pokažite nam, filosofi, gde je ona? Samo onome, koji je sebe u svemu predao Gospodu, daje se sila da vlada sobom ili se pak u njega uliva takva sila. Međutim, neka pripazi kada počne da se poigrava dušom. Uzdiše ona sirotica, ali tu se ništa ne može! Saslušaj!
 
47. O veri
 
Spasavajte se! Taj čudak N. N. je zalutao u luteransku misao o opravdanju (tj. samo veruj i spašćeš se, dela ništa neće pomoći). U odnosu na ovo pitanje, kod luteranaca vlada velika pometnja. Svako na svoju stranu! Evo kako treba verovati: čovek je po prirodi dužan da izvršava volju Božiju, dužan je da ljubi Boga i bližnje i da to pokazuje delima, ali on je pao i postao je nemoćan. Gospod je došao na zemlji i u Svojoj svetoj Crkvi ustanovio put spasenja. Ovde se skidaju gresi i daje se sila za tvorenje volje Božije. Za šta se daje ova sila, ako ne za dela? Apostol Pavle zapoveda krštenima da hode u novom životu (Rimlj.b;4). Na drugom mestu kaže da smo mi izabrani i prizvani da budemo sveti i neporočni pred Gospodom u ljubavi (v.Ef. 1;4). Kod apostola Petra: zbog čega su nam date sve božanske sile? Za život i pobožnost (2.Petr. 1;3). Kako da čovek očisti svoje srce? Trudom na ispunjenju zapovesti koje su suprotne strastima. Traži pomoć, ali se i sam potrudi. Bez tvoga truda ni pomoć neće doći. Međutim, ni iz samog truda, ukoliko ne dođe pomoć, ništa neće proisteći. Neophodno je i jedno i drugo. U moralnom smislu, predlogu N. N. se može dati neki značaj. Prema tome, delaj, delaj, ali se ne oslanjaj na dela i ne zagledaj se u njih, prema rečima apostola: Što je za mnom zaboravljam, a stremim za onim što je preda mnom (Filiplj.Z; 13). Želim Vam svako dobro od Gospoda.
 
48. O slobodoumnima
 
Mislio sam da će se N. N. rasrditi na mene, a ona je nešto drugo učinila; uistinu, dobra je i smirena! Spasi, Gospode! Bez straha Božijeg ništa se ne može učiniti. Loše je živeti rasejano. Šta znači – služiti dva gospodara? Moramo se odlučiti za jednog. Ko je i tamo i ovamo, od toga neće biti nikakve koristi. Svetlost i tama ne mogu se prilagoditi jedno drugom. Želim Vam mir od Gospoda.
Znate li kakve mi nevesele misli dolaze? I nisu neosnovane. Susrećem ljude koji se računaju među pravoslavne, a koji su po duhu volterijanci, naturalisti, luteranci i slobodni mislioci svake vrste. Oni su izučili sve nauke u našim visokoškolskim ustanovama. Oni nisu ni glupi ni loši, ali u odnosu na veru i Crkvu nisu ni za šta. Njihovi očevi i majke bili su blagočestivi, a iskvarili su se u periodu obrazovanja, izvan roditeljskog doma. Sećanje na detinjstvo i na roditeljski duh još uvek ih drži u nekim granicama. Kakva će biti njihova sopstvena deca? I šta će njih zadržati u doličnim granicama? Odatle zaključujem da će kroz jedno pokolenje, mnogo je da kažem i kroz dva, presahnuti naše Pravoslavlje. Šta sad? Da sedimo skrštenih ruku? Ne, trebalo bi nešto da se uradi!
U nauku i u život ušla su rđava načela; kod nas nema knjiga koje bi urazumile one što su još u stanju da se urazume… Neophodne su nam snažne knjige koje će nas zaštititi protiv svakoga zla. Predstoji da se odrede pisci i da se ovi obavežu da ih napišu.
 
49. O zemnim poklonima
 
Šta Vam se to sada događa? Učite se da tvorite zemne poklone. Videli ste kako u dobro uređenom manastiru svi pristojno istupaju sa svojih mesta i počinju da tvore poklone ili da stoje, krsteći se uz naklon. A Vi ste se nešto ulenjili! Uznesimo hvalu Gospodu! Teško nama! Zapleo nas je satana a mi ne znamo kako da se izbavimo! Propisao je takve tiranske zakone da se to ne može podneti, a mi ih sledimo i revnosno izvršavamo. Koliko otrova! Mislim da Vi sve ovo znate. Dosta Vam je svega toga. Trpite i molite se. Gospod je svemoćan. Nećete ni primetiti kad vas izvuče iz tog vrtloga. Samo ćete se osvrnuti i začuditi kako se sve to uredilo. Međutim, tako će se dogoditi samo ako je potrebno. Mi sa svojim željama koje se rađaju iz samoljublja i samosažaljenja ništa dobro ne možemo i ne znamo sebi da stvorimo. Krasno! Uzimamo ugljevlje umesto zlata. O, kako mi nevesele misli povremeno dolaze! Do čega će nas dovesti naš način razmišljanja, naša književnost, naši običaji! Neka volja Tvoja, Bože, bude na nama. Svemoćnom desnicom Svojom razvej oblak samovoljnog ‘slobodoumlja’, neverja, ravnodušnosti i svestranog naslađivanja, koji nas je obavio. Mir Svoj neka nam pošalje Gospod Bog naš!
 
50. O lažnoj proročici
 
Evo, i gatara je kod vas pristigla, pa još i olovkom piše. Čudnovato. To je nešto slično stolovima što se okreću. Samo ne mislim da je to Božiji dar. Izuzetni duhovni darovi teško se zadobijaju, a tek tako, bez ikakvog povoda, ništa neće proisteći. Paganske sveštenice takođe su o mnogo čemu tačno predskazivale, a opet nisu bile proročice. Koliko je duhova koji obmanjuju! U Kijevo-Pečerskoj lavri živeo je jedan starac koji je napamet znao Stari Zavet a da ga nikada nije učio. Ma šta da ga pitaju, on zna i izdeklamuje. On je, međutim, znao samo Stari Zavet a ništa iz Novog Zaveta. Ostali su počeli da podozrevaju, starci su se pomolili za njega i on je sve zaboravio. O tome se radi i ovde. Dobro bi bilo da se nad njom pročita molitva zaklinjanja, pa da joj se zatim postave pitanja. Mislim da je čak i onda, kada pored nje stoji neko u nepokolebivom molitvenom raspoloženju, moguće svezati njenu proročku veštinu. Međutim, zar ne bi bilo bolje držati se podalje od takvih? Sve što je potrebno, Gospod nam je Sam usmeno izrekao. Šta bismo još hteli? Spasi nas, Gospode!

Ključne reči:

Jedan komentar

  1. Slava Gospodu Bogu nasem za Svetosavlje sajt i za sve tekstove knjiga svetih otaca.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *