Služba prepodobnog i bogonosnog oca našeg Kozme, sveštenomučenika i ravnoapostola

Poje se 24. avgusta[1]

 

„Svetle podvige tvoje kojima si se za veru podvignuo ko će ispripovedati, sveštenomučeniče preslavni?“

 

Na večernjem

 

Stihire Svetoga Glas 2. Podobno: Kakvim blagoglasja vencima (dvaput).

 

Hodite, slovesni zbore, pokažimo opšte likovanje, u veselju slaveći svakoga blagoustrojstva zastupnika ljudskom rodu, Kozmu božanstvenog, velikog putevoditelja i učitelja, delom i sazrcanjem prosijalog, i radi znanja mnoštva ljudi poukama raznim i slovima božanstvenim pomazanoga, obrazac podvižnika i u Apostolima sveštenomučenika.

 

Drugi podoban (dvaput).

 

Hodite, pravoslavnih zbore, proslavimo Hristopoklonika, blagočašća uzor, ravnocenog Besrebrenicima i ravnoga Apostolima, kao onoga koji je sve znanjem božanstvenim obogatio i sviju naravi ukrasio, koji besrebrene pouke izliva svima, u sveštenicima prosijalog, koga Hristos uvenča kao Onaj Koji ima veliku milost.

 

Drugi podoban (dvaput).

 

Hodite, celi puče blagočastivih, pohvala cvetovima izabranim Hristovoga služitelja uvenčajmo dolično Lobanju svetu, što onima koji sa žudnjom pristupaju blagodat preštedru izliva i bolesti raznolike odgoni, kao onu koja od Boga primi, u zamenu za muke, čudodejstvenost, koju Hristos darova Koji ima veliku milost.

 

Slava. Glas 6.

 

Stvari ispitavši nepostojanost i Krst Hristov evangeoski na ramena podigavši, apostolski si slovo blagočašća svima rasejao, besrebreno blagodat isceljenja obilno dajući; stoga po Pavlu svima si vapio: Uzljubite Boga i naći ćete pokoj dušama svojim, sa svima Svetima. Nego i sada molimo te, mučenika pohvalo, kao onoga koji smelost ima veliku pred Spasiteljem Gospodom, ne prestani da zastupaš sve koji u veri i žudnji Moštima tvojim pristupaju svetim i verno savršavaju poštovani spomen svoj.

 

I sada. Isti.

 

Ko da te ne ublaži, Presveta Devo? Ko da ne opeva tvoje nesupružansko rađanje? Jer bezvremeno od Oca prosijali Sin jednorodni Sam od tebe Čiste proiziđe, neizrecivo Se ovaplotivši; prirodom Bog Budući i prirodom postavši čovek, Koji na dve ličnosti ne deli Se, nego u dve prirode nesliveno poznaje Se; Njega moli, čista Sveblažena, da pomiluje duše naše.

 

Prokimen. I Čitanja. Proroštva Isaijinog čitanje (Gl. 43, 9-14).

 

Ovako govori Gospod: Svi narodi sabraše se skupa, i sabraće se kneževi od njih. Ko će to izvestiti? Ili što beše od iskoni ko će vam izvestiti? Neka dovedu svedoke svoje i neka se opravdaju i kažu istinu. Budite mi svedoci, i Ja sam svedok, kaže Gospod, i otrok Moj, kojega izabrah Sebi, da poznate i poverujete i pojmite da Ja Jesam. Pre Mene ne bi drugoga Boga i posle Mene neće biti. Ja sam Bog i nema osim Mene onoga koji spasava. Ja izvestih i spasih, ukorih i ne beše među vama tuđina. Vi ste Mi svedoci i Ja sam Gospod Bog još od iskoni i nema onoga koji se iz ruku Mojih izbavlja. Stvoriću, i ko će to izmeniti? Tako govori Gospod Bog vaš izbavitelj, sveti Izrailjev.

 

Premudrosti Solomonove čitanje. (Gl. 3, 1-9)

 

Duše pravednih u ruci su Božjoj i neće ih se kosnuti muka. Čini se u očima nerazumnih da umreše i uračuna se kao ozlobljenje ishod njihov i odlazak od nas kao propast, a oni su u miru. I pred licem ljudi ako odu na mučenje, nada njihova puna je besmrtnosti. I malo nakazanima, veliko će im dobro biti učinjeno, jer Bog ih okuša i nađe ih dostojnima Sebe. Kao zlato u peći iskuša ih i kao sveplod žrtve primi ih. I u vreme posete njegove zasijaće i kao iskre u trsci razigrati se. Sudiće neznabošcima i zavladaće narodima i zacariće Se nad njima Gospod u vekove. Koji se uzdaju u Njega pojmiće istinu i verni će u ljubavi ostati Njemu, jer blagodat i milost je u prepodobnima Njegovim i poseta na izabranima Njegovim.

 

Premudrosti Solomonove čitanje (Gl. 5, 15-6, 3)

 

Pravedni će u vek živeti i u Gospodu je plata njihova i staranje je njihovo kod Višnjega. Stoga će primiti carstvo blagodoličnosti i venac lepote iz ruku Gospodnjih, jer će ih desnicom pokriti i mišicom zaštititi. Uzeće kao sveoružje revnost Svoju i naoružaće tvar za odbranu od neprijatelja. Obući će se u oklop pravde i navući šlem, sud nelicemerni; uzeće za štit nepobedivi prepodobnost, izoštriti naprasni gnev u mač, zaratiće sa njim svet na bezumnike. Poći će blagosmerne strele munja i kao od blagokružnog luka oblaka cilja se dohvatiti, i od kamenometnog gneva prepun grad će pasti. Uznegodovaće na njih voda morska, a reke se naglo oko njih izliti. Usprotiviće se duh sile i kao vihor razvejati ih. I opustošiće svu zemlju bezakonje i zločinstvo će oboriti prestole silnih. Čujte, stoga, carevi, i pojmite; naučite, sudije krajeva zemaljskih. Dočujte, vi koji držite mnoštva i gordite se nad silom neznabožaca. Jer data vam je od Gospoda država i sila od Višnjega.

 

Na Litiji Svetiteljevoj. Glas 1.

 

Kako da te nazovemo, triblaženi? Mučenikom, jer za Hrista Boga svoju krv proli? Propovednikom, jer silu Hristovoga Carstva svima oglasi? Apostolom, jer slovo Evanđelja apostolski vernima raznese? Monahom, jer svoj život kao podviga zrcalo čisto ostavi? Sveštenikom, jer, sveštenoslužeći, sebe sama kao žrtvu čistu prinese Gospodu svome? Njega usrdno moli da se spasu duše nas, koji savršavamo pomen tvoj.

 

Podoban.

 

Svetle podvige tvoje, kojima si se za veru podvignuo, ko će ispripovedati, Sveštenomučeniče sveslavni? I znoj i muke, koje po celoj otadžbini savrši radi propovedi, namesto kojih od Hrista primi nebesko nasledstvo? Stoga i mi molimo te, svečasni, kao onoga koji smelost obrete pred Hristom Bogom, da mir zaišteš dušama našim.

 

Podoban.

 

Apostolski put si okončao, podvigom prethodno život očistivši i bestrašćem, zarad čega bogatu ti silu čuda darova Hristos, Koji Sam one koji Ga slave zauzvrat proslavlja i divna čuda daruje na zemlji Svetima. Stoga i mi danas, tvojim Moštima Svetim pobožno pristupajući, prah celivamo koji svima uistinu obilna isceljenja daje, moleći, svečasni, da tobom obretemo otpuštanje sagrešenja i muka da se izbavimo mi koji te čestvujemo.

 

Podoban.

 

Oče, koji vode od nečistih u prozračne i pitke pretvori rečju samom, i narod žeđu savladani i vapijući napoji, moju dušu, Prepodobni, svu gnusavu i nečistu, čistom pokaži molitvama svojim kao vodu prozračnu Bogu koji je žedan spasenja duša svakoga stvorenja i Koji daruje tobom mir svetu i dušama našim veliku milost.

 

Slava. Glas 5.

 

Prepodobni Oče, koji sledbenicima Hristovim po tragu sleduješ, evangeoski si život proći pregnuo, svet i sve u svetu smatrajući tricama prema višnjem istinskom blaženstvu, ni u čemu sebe samoga ne pretpostavljajući spasenju braće svoje srodne ti po ploti; nego da bi se svi kroz tebe spasili, krv svoju po Pavlu proli i, Vladici Hristu koliko si uzmogao podražavajući, sebe sama kao otkup spasenja mnogih predade; i Hristu privede posvednevnim poukama svojim narode zemlje varvarske, kako bi u Njegovo Carstvo Nebesko sa njima ušao kličući: Evo mene sa čedima koja mi dade Bog.

 

I sada. Podoban.

 

Blažimo te, Bogorodice Devo, i slavimo te mi verni dolično kao grad nepotresan, bedem neprobojan, neprestanu zaštitu i pribežište duša naših.

 

Na stih. Glas 4. Kao smelog u Mučenicima.

 

Kao junak nepobedivi, neprijatelja svaku umisao blagosmelo razobličio si i posramio, kao od Boga obdaren bogatom silom protiv svih zlobnika, odlikujući se darovima Duha i znamenja pobede u svakom mestu podigavši, Oče, venac ponevši upokojio si se.

 

Divan je Bogu svetima svojim.

 

Božanstvenim poukama zemni šar sav blagočastivo napojio si, Presvešteni, sejući slovo vere, Kozmo divni, u uši sviju i pokazao ih kao klasje visoko vrlinama božanstvenim, svojim rečima, i prineo kao žrtvu svome Vladici blagoprimljenu.

 

Svetima kojima su u zemlji Njegovoj.

 

U vrlini svakoj si se podvignuo, podvižnika pohvalo i mučenika slavo i vrlinskog života istinski uzore, Kozma divljenja dostojni, Trojice postavši čisto obitalište, kod Koje i posreduj da milost za sagrešenja daruje se onima koji u veri te poštuju, i spasenje, i milost.

 

Slava. Glas 4.

 

Mi, blagočastivih mnoštva, kao učitelja te poštujemo, Kozmo Presvešteni, jer tobom uistinu poznasmo da putem pravim hodimo. Blažen si jer Hristu si poslužio i vernih zbor sveštenim svojim poukama Bogu prineo kao žrtvu najmirisniju, Angela sabesedniče, Apostola istovrsniče, mučenika sažitelju i pravednika, sa kojima zastupaj pred Gospodom da pomilovane budu duše naše.

 

I sada. Isti.

 

Nenevesna Devo, koja Boga neiskazano zače ploću, Majko Boga višnjega, svojih služitelja molbe primaj, preneporočna; ti, koja svima daruješ očišćenje sagrešenja, sada naše molbe primajući moli da se spasimo svi mi.

 

Otpust. Glas 4.

 

Pesmama pohvalimo onoga koji se blagoslavno horova mučeničkih udostojio, žrtvoprinosnika i podvižnika Kozmu prisnopamjatnog, sabravši se danas u časni njegov spomen, jer deli isceljenja onima koji verno pristupaju, kao onaj koji ima smelost pred Hristom kao Ravnoapostolan.

 

I sada. Isti.

 

Od veka sakrivena i Angelima neznana tajna tobom, Bogorodice, onima na zemlji objavi se. Bog u nesmešanom jedinstvu ploteći se i voljno radi nas primivši Krst, Kojim vaskrse Prvozdanog, spase od smrti duše naše.

 

Na jutrenju

 

Bog Gospod. Otpustiteljni Svetitelja. I sada. Bogorodičan. Posle prve katizme. Glas 1. Grob tvoj, Spase.

 

Veru Hristovu kao neslomivo oružje pokazavši, pobednikom protiv vraga javio si se, oštreći kao sablju svoju reč resku, kojom si posekao Velijarove zasede i sasekao korene beščašća mačem Duha.

 

I sada. Bogorodičan.

 

Kao Majku Božju znamo te, koja se kao Deva vaistinu i posle rađanja javi, svi koji žudno pribegavamo tvojoj blagosti; jer tebe imamo, grešni, kao zaštitu, tebe stekosmo u iskušenjima kao spasenje, jedinu sveneporočnu.

 

Posle druge kapšzme. Glas 5. Sabespočetno Slovo.

 

Blagočašća seme usejao si, Prepodobni, u uši ljudske, bogato si požnjeo pouka blagočastivih svojih visoke snopove i poput klasja učenjima blagougodno prineo Hristu kao prvinu bezbrojna mnoštva ljudi Pravoslavnih.

 

I sada. Bogorodičan.

 

Raduj se, kapijo Gospodnja neprohodna, raduj se, bedeme i pokrove onih koji ti pritiču, raduj se, spokojni pristane i neiskusobračna, koja rodi u ploti tvorca svoga i Boga, ne prestani da posreduješ za one koji te slave i klanjaju se rađanju tvome.

 

Posle Polijeleja. Glas 2. Javi se danas.

 

Svetle podvige tvoje, Sveštenomučeniče, sabravši se u prečasnom hramu tvome pesmama proslavljamo, Bogoglasniče, i sa željom pripadajući tvojim Moštima božanskim dobijamo bogato razrešenje od svakojakih bolesti i muka.

 

I sada. Bogorodičan.

 

Sveta spasenje, Vladičice, rodivši, spasenje daruj onima koji te slave, Devo; jer sve ti je moguće pred Sinom tvojim, Koga ne prestani da moliš za sve svoje sluge da se izbavimo od ognja paklenog.

 

Stepena. Prvi antifon 4. glasa. Prokimen. Divan je Bog u svetima svojim. Sve što diše. Evanđelje od 26. oktobra. Pedeseti psalam. Slava. Učiteljevim molitvama. I sada. Molitvama Bogorodice. Pomiluj me, Bože. Samoglasan. Glas 2.

 

Um uskrilativši ka nadsvetskom i od detinjstva poživevši u podvigu i učenju po Bogu, sa Atona pohitao si, kao drugi Nil, i ožednele duše bogato napojio pljuskom reči svojih, koje si pokazao gde nose plodove božanstvenog poznanja, i glas Gospoda svoga ču: uđi, slugo, u radost Gospoda svoga.

 

Kanon Svetitelju. Pesma 1. Glas 8. Kolovozara faraona.

 

Kao sveštenik Vladičin istinski, sveštenoslužeći Bogu i Apostola sledbenik postavši, veru projavio si dogmatima Pravoslavlja i rečima sve rukovodeći ka bogopoznanju privukao.

 

Kao uzor podvižnicima i mučenicima i u sveštenicima mudrac, svima si svoj život ostavio kao najtačnije pravilo vrlina, po Bogu življenja i meru uistinu nepogrešnu, koje držeći se da se spasimo.

 

Svoga Vladike Krst podnosio si kroz život celi i zato si, Oče, činio čudesa onima koji ti sa željom pristupaju, čega radi sada neka tvojim molitvama uzmognemo uvrede mučiteljeve, Oče, izbeći.

 

Bogorodičan.

 

One koji te kao Bogorodicu istinitu poznaju i zaštitu svih smrtnih i posrednicu ka Onome Koga si iz utrobe rodila, svega Sazdatelju i Gospodu, otroku rođenom bezvremenom, spasavaj, sveopevana, jer tebi sve je moguće.

 

Pesma 3. Koji si se utvrdio na početku.

 

Zlosmradijem strasti ogubali mi um ponovo očisti molitvama svojim, Blaženi, i operi svetlošću božanskog poznanja, kako bih i ja slavio Gospoda Koji te proslavi.

 

Očistio si svoj um, čistim življenjem ka Bogu okrilativši se, triblaženi, i pritekao Hristu kao sveštenik sveuzorni prinevši kao žrtvu i prvinu krv svoju.

 

Sasušenu mi dušu pokaži gde plodove vrlina nosi svojim molitvama, Bogonošče, jer imaš silu da savršavaš i posle smrti čudesa onima koji pristupaju sa željom tvojim Moštima.

 

Bogorodičan.

 

Burama strasti pomračeni mi um osvetli rađanjem svojim, Bogorodice, i ozari, Čista, svetlošću Onoga Kog rodi da Ga slavim i hvalim te čistu.

 

Katizma. Glas 2. Javi se danas.

 

Reke isušio si beščašća, žrtvovavši se u struje rečne, junače, i kao vencenosac pohitao si ka večnim skinijama, sveprisnopamjatni.

 

Bogorodičan.

 

Ti, koja si svetlost nezalaznu rodila, ozari mi mrkle oči duše i nevidelicu srca moga rađanjem svojim razagnaj, Vladičice.

 

Pesma 4. Ti si utvrđenje.

 

Da nađem pred Gospodom tvojim molitvama milost, jer si bogat božanstvenom smelošću.

 

Da primim od Gospoda, koji na tebe gleda, sveblaženi, razrešenje prestupa i od strahota izbavljenje.

 

Da uzmognem pred Gospoda, Kome sebe si posvetio, mučeniče Hristov, blagolično stati i naći smelost molitvama tvojim.

 

Bogorodičan.

 

Milosti mi Sina Svoga, Vladičice, svome moliocu izdejstvuj, služeći se svesilnim zastupanjima svojim pred Njim.

 

Pesma 5. Zašto si me odgurnuo. Rečnu struju žrtvom svojom, Oče, osvetio si, tri dana i noći provevši u njoj kao Vladika tvoj, Koga ne prestani za nas uvek moliti da se izbavimo od muka.

 

Razumom osvetljenim svetlošću Trojice, Trojicu svima u jedinici jasno si oglasio, jednu suštinu u trima ličnostima, Oca, Sina i Božanskog Duha.

 

Smradnost života ovoga i sujetnost odbacivši, miru Trojice razborito, Oče, priteče noseći kao žrtvu i prvinu svome Vladici krv svoju, presvešteni.

 

Bogorodičan.

 

Ti, koja si svetlost rodila trisvetle Trojice, prosvetli me pomračenoga i dušom i srcem kukavnog; jer drugu osim tebe toplu zastupnicu nemam prema Onome Koga rodi, neiskusomužna.

 

Pesma 6. Očisti mi, Spase.

 

Vedrim glasom i rečima uveravajući, Blaženi, privukao si svakog vernog božanskom poznanju, sve prethodno neznavene pokazavši znalcima bogopoštovanja.

 

Sveštenoslužeći Bogu, sebe sama Njega radi žrtvovao si da i živiš u Njemu, zajedničar postavši stradanja Vladike svoga u besmrtnom Carstvu Nebeskom.

 

Kao monasima vodič, sveštenicima uzor, ostavio si svoj život koga držeći se da se vratimo sa puteva prelesti, radi poznanja božanskog, molitvama tvojim.

 

Bogorodičan.

 

Kao milosti vrelo neskverno tebe, Bogorodice, molim, Čista, da nađem milost u dan suda i sagrešenja otpuštanje blagoprimljenim zastupanjima tvojim.

 

Kondak.

 

Iz Etolije ponikavši, Bogonošče, i na Atosu kao monah proživevši, i posvećen uistinu u slavu Božju, svima si oglasio istine slovo i Hristu priveo, sveblaženi, sve, kao Apostola istinski podražatelj, Sveštenomučeniče, prolivanjem krvi.

 

Ikos.

 

Mučenika lepotu, monaha slavu, propovednika Vere i slugu Slova, sveštenika uzor i Apostola podražatelja vrsnoga pesmama pohvalimo, verni, i cvetovima pohvala uvenčajmo njegovu Glavu Svetu, iz koje obilno teku isceljenja i onima koji sa čežnjom pristupaju brojna bivaju čudesa, koju i verno celivajući, njemu recimo: Raduj se, ti koji si beščašća korene sasekao mačem reči svojih i blagočašća seme u uši i srca sviju zasejao. Raduj se, vere propovedniče i Crkve stube nepomerivi, koju spasavaj svagda u miru po Bogu molitvama svojima. Jer imaš smelost pred Spasiteljem Gospodom, Apostola sledbenik postavši i mučeničkih horova udostojivši se prolivanjem krvi.

 

Dvadeset četvrtoga ovoga meseca spomen u Svetima Oca našega Kozme Sveštenomučenika i Ravnoapostolnog. Stihovi.

 

Kozma, sveti ukras i krasota, Svet ostavivši privremeni, nestarivi ima. Umre vešanjem Kozma dvadeset četvrtoga.

 

Pesma 7. Deca jevrejska.

 

Tragove, sveblaženi, stopa tvojih, utvrdio si na tragovima ribara i kao mrežom, mudri, posluživši se svojim rečima, duše Ljudske ulovio si iz dubine pogibli.

 

Rečju tvojom vođeni, poznasmo Reč Očevu, Jednoga od Trojice, besemenog Koji primi obraz smrtni od krvi čiste da bismo se mi presazdali.

 

Diči se svetlo Etolija, koja ukras sveta celoga veliki, sveštenika Božjeg, donese kao ružu čijim se mirisom ispuniše oni koji u veri pristupaju.

 

Bogorodičan.

 

Raduj se, smrtnih spasenje, kao ona koja rodi Gospoda sviju, Koga moli svagda za sluge svoje i one koji sa čežnjom pritiču tvome pokrovu.

 

Pesma 8. Na Gori Svetoj.

 

Sveštenika mnoštvo i mučenika hvali te, Kozma sveštenoposvećeni, i monaški narod te slavi kao onoga koji je Apostolima ravnoobrazan u svemu svemudro postao.

 

Besrebreno svoju reč posejao si u žedna srca ljudska, sedmostruke mesto muka od Hrista dobivši vence, Kome ne prestaj za nas se moliti.

 

Poukama božanskim tvojim ispunjena, Albanija podvige tvoje slavi i u svečasnom sabravši se tvome hramu, Trojicu, Oče, Koja te je proslavila slavi razumno.

 

Bogorodičan.

 

Mi koji Evom iz Edema prognani besmo, a tobom ponovo uvedeni, slavimo te kao onu koja Boga rodi i čijim zastupništvom oproštaj sagrešenja da nađemo, Bogorodice.

 

Pesma 9. Užasnu se.

 

Duše osijane sijanjem Trojice, na muke pohitao si, ne gledajući samo sebe, nego sve, kako kaže reč, kojoj i sledujući nepokolebljivo radi svih predao si telo mukama, Vladici svome podražavajući.

 

Strah Gospodnji unutra primivši, u srcu svome mudrošću si se obogatio od Boga, i njoj i srca blagočastivih ka poznanju božanstvenom poveo, da čestvuju i slave jednoga Boga, Trojicu u Jedinici, Bespočetnoga Oca, sa Sinom i Božanskim Duhom.

 

Spomen pouka svojih blagočastivih svuda ostavljajući, sveblaženi, obraz delatni božanskog Krsta na kom je Pravedni dlanove pružao radi milosti, čudesa savršavao si u svetu, izobilna isceljenja darujući onima koji mu pritiču.

 

Bogorodičan.

 

Kao grm u starini Mojsej predvide tebe jedinu, Bogonevesto, koja u ognju sasvim neopaljena ostade, a mi te, Sveneporočna, pravedno kao Bogorodicu svepobožno slavimo, videvši te kao zastupnicu pred Sinom tvojim i Bogom našim.

 

Eksapostilar. Žene, počujte.

 

Na ramenima poneo si Krst Gospoda Svoga, kojim si činio u svetu onima koji ti pristupaju, blaženi, obilna isceljenja kao sveštenik svevrli svoga Vladike, svemudri; stoga si i prineo sebe kao primljenu žrtvu, sveštenoslužeći Vladici.

 

Bogorodičan. Podoban.

 

Marijo preproslavljena, svojim zastupništvom nikada ne prestani da moliš Onoga Koga rodi, Devojko, za svoje sluge, Svečista, koje slave rađanje tvoje. Jer možeš kao Vladičica sve što hoćeš da učiniš kao Mati Careva.

 

Na Hvalite. Stihire podobne. Glas 1. Nebeskih činova.

 

Bogoglasnim svojim rečima veru si objavio, mrklinu obmane rasejavši, Sveblaženi, svetlošću Trojice, Kojoj predstavši i smelost obrevši, ne prestani moliti za nas koji svagda savršavamo tvoj spomen.

 

Moštiju tvojih prah čudotočni imajući kao uistinu božansko blago i riznicu čudesa neiscrpnih, Velegrad se sa pravom ponosi, a ti ga spasavaj molitvama svojim od svake pošasti bezbožničke.

 

Raduj se, veseli se, grade Velegrade, verno, jer imaš onoga koji ukrasi rečima Hristovu Crkvu, božanstvenoga Kozmu, vernih ukrasitelja, sveštenika slavu i monaha i mučenika pohvalu.

 

Slava. Glas 2.

 

Revnitelja sasuda izabranog, vrhovnoga Apostola Pavla, Kozmu Ravnoapostolnog pohvalimo; jer ne dade sna svojim očima, niti mukama pokoja, dok slovo Evanđelja vernima ne objavi. I srca vernih iz dubine obmane prevede, bujicom reči zalivajući ljudske razume, i svetlošću Trojice mrakobesije razvejavši, mesto njega Božanstva svetlost slatku uvede. Njom i mi prosvetlivši duše, od zamki neprijateljevih da se izbavimo.

 

I sada. Bogorodičan. Slično.

 

Svaku nadu svoju na tebe polažem, Majko Božja, sačuvaj me pod pokrovom svojim.

 

Veliko Slavoslovlje. Na Liturgiji antifoni izobrazitelni i iz kanona Svetitelju pesme 3. i 6. Apostol. Nedelja posle Bogojavljanja. Evanđelje. Po Mateju (10, 1, 5-8)

 

U ono vreme pozvavši Isus dvanaestoricu učenika Svojih, dade im vlast protiv duhova nečistih… I ostalo.

 

Pričastan.

 

U spomenu večnom biće pravednik.

 

Drugi otpustitelni. Glas 2.

 

Učenjem božanske vere ukrasio si Crkvu, revniteljem Apostola postavši, jer božanskom ljubavlju okriljavan Evanđelja slovo raseja. Kozmo slavni, Hrista Boga moli da nam se da velika milost.

 

Kondak. Glas 3. Deva danas.

 

Besprekorno proživevši na Atosu kao Mojsej udostojen si božanskog javljanja; stoga delima i bogoglasnim svojim, Oče, rečima, Crkvu oblistavaš za koju i podvignuvši se, dvostrukim vencima, Kozmo, ukrasio si se.

 

Veličanje.

 

Raduj se, Apostola podražatelju i Crkve učitelju i svetilniče, raduje se blagočašća božanski nasaditelju i opšteniče mučenika, Kozma ravnoangeoski.

 

Napomene:

 

  1. Srpska crkva Kozmu slavi 4. avgusta

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.