NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Vladika Nikolaj » SIMVOLI I SIGNALI

SIMVOLI I SIGNALI

 

SIMVOLI I SIGNALI
 
POZNANJE ISTINE
 
Šta je suština stvari? Ili: iz kakvog su elementa ili pramaterije, sazdane sve stvari u svetu? Još drevni filosofi postavili su ovo pitanje, koje ni do danas niti je rešeno niti skinuto s dnevnog reda. Da li će se ono ikad rešiti? Nikada. I veliki nemački naučnik Diboa Rejmon rekao je – nikada.
Jedino evropski materijalist i indijski nihilist misle, da su ovo pitanje rešili. Za evropskog materijalistu materija je suština svega stvorenog sveta. Ako ga upitate: kakva materija, on će vam otvoriti istoriju filosofije, iz koje će vam zagrajati u uši stotine filosofa materijalista, no ni dvojica istim rečima. Šta je ta pramaterija, vi pitate? Evo njihovih odgovora: voda (Tales), vazduh (Anaksimander), oganj (Empedokles), zemlja (Holbah), etar (Gistav Le Bon), protoplazma (Hekel), elektrika (najnoviji materijalisti). Nije li jasno iz takvog meteža od raznih pretpostavki, da su ovo pitanje najmanje rešili oni, koji misle da su ga potpuno rešili?
Za indijskog nihilistu suština je svekolike tvari ništa, jer sve je sen i priviđenje. Kad već ništa stvarno ne postoji, i kad je svet šimera, onda je, naravno, besmisleno i pitati, šta je suština toga ništa, te šimere. No mi dopuštamo sebi ovakvo razmišljanje: ako je utvrđeno, da je sve ništa, ko je to utvrdio i pomoću čega? Svakako: čovek, pomoću razuma. Znači ipak, da je čovek sa svojim razumom nešto. U svakom slučaju ni nihilist nije rešio pitanje suštine stvari.
Onda gde se nalazimo posle 3000 godina filosofiranja o suštini? Pred potpuno nerešenim i otvorenim tim pitanjem. Pa kad ljudi nisu mogli rešiti ovo pitanje, da li se možemo obratiti nekom drugom? Na primer: Svetom pismu Božjem?
Šta Sveto pismo Božje govori o suštini stvari? Ništa. Savršeno ništa. Znači, da u tom pogledu Stvoritelj sveta nije našao za potrebno ni najmanje povući zavesu sa te velike Njegove tajne. Niti je On kao Spasitelj sveta izvoleo dati ma kakvo otkrovenje u pogledu te tajne.
Sveto pismo Božje, dakle, ne otkriva ništa o suštini stvari i bića ovoga sveta, ali otkriva mnogo, vrlo mnogo, o značenju njihovom. Za ljude neophodna slovesnost, koju je Bog otkrio, ne odnosi se na suštinu nego na značenje stvari. Značenje stvari spasonosna je pismenost, koju je Otac nebeski predložio svoj deci Svojoj. Čak bi se moglo reći, da je slovesna suština stvari – značenje stvari.
Šta je suština jednog napisanog slova? Da li mastilo, kojim je slovo napisano, ili glas, koji ono označava? Razmislite o ovome. I šta je suština jednog glasa: da li treperenje vazduha ili značaj što ga glas ima? Apostol Stvoriteljev kaže: Ima na svijetu Bog zna koliko različnijeh glasova, ali nijedan nije bez značenja (I Kor. 14, 10). Od Boga se ne može silom oteti nikakva tajna, dok je On sam ne objavi. Međutim, o prasuštini stvorenih tvari u filosofskom smislu Tvorac nije ništa objavio ljudima. Nesumnjivo zbog toga što to ljudima nije ni potrebno znati za izvršenje njihova zadatka na zemlji.
Gdje si ti bio kad ja osnivah zemlju, pitaše Bog pravednog Jova,…kad pjevahu zajedno zvijezde jutarnje i svi sinovi Božji klikovahu! (Jov. 38.) Ako bi se čovek pouzdao samo u svoj razum u ispitivanju suštine stvari, morao bi prisustvovati aktu stvaranja sveta. A to je isključeno. No i tada – s pretpostavkom, da je čovek prisustvovao stvaranju – bi li shvatio i razumeo, ako mu Stvoritelj ne bi otkrio i objasnio? međutim simvolika stvari neprestano je pred našim očima, uvek nova i čista kao najnovije izdanje knjige. I vođ kroz tu čudesnu simvoliku, Sveto pismo Božje, Otkrovenje Božje, neprestano je pred našim očima.
Ko zna, da li je istraživanje suštine tvari učinilo nekoga boljim čovekom? Ali je širom sveta poznato, kako je saznanje značenja Božjih tvari bezbrojne duše učinilo boljim i svetlijim. Ove bezbrojne duše, znane i neznane, ispunjene svetom radošću, i proslavile su istinski Stvoritelja svoga, Jedinoga, Živoga. I sada Ga slave u carstvu nebeskom, u carstvu duhovnih stvarnosti, zajedno s angelima nebeskim.
Kraj i Bogu slava!

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *