NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Vladika Nikolaj » SIMVOLI I SIGNALI

SIMVOLI I SIGNALI

 

SIMVOLI I SIGNALI
 
UMESTO PREDGOVORA
PISMO STUDENTIMA BOGOSLOVLJA O HRIŠĆANSKOJ FILOSOFIJI
 
Više puta vi ste mi postavljali pitanje: ima li Hrišćanstvo jednu svoju sopstvenu filosofiju ili nema? U istoriji filosofije vas su učili, da se hrišćanskim filosofima mogu nazvati: Dekart, Kant, Lajbnic, Berkli, Džems, Solovjev i dr.
Čuli ste, kako je rimska sholastika usvojila bila Aristotela za svoga zvaničnog filosofa, mada je zapadni učitelj Tertulijan rekao: „filosofi su patrijarsi jeresi“. No vas je zbunjivala velika nesaglasnost ovih filosofa u bitnim pitanjima. Kako bi se mogli svi oni nazvati hrišćanskim filosofima, kad nemaju isto učenje o Bogu, o duši, o prirodi? Da svi jedno govorite, naređuje apostol, i da ne budu među vama raspre, nego da budete utvrđeni u jednom razumu i jednoj misli (Kor. 1, 10). Vi znate da je hrišćansko otkrovenje bez ijedne greške, ni koliko jota. Kako bi onda bilo moguće, da filosofija, koja bi isticala iz te vere, bude pluralna, a ne singularna, ne jedna no mnoge? I još sa takvim nesuglasicama i suprotnostima u tvrđenjima!
Na vaše pitanje ja sam vam odgovorio, da Hrišćanstvo ima svoje naročito shvatanje života i sveta, organsko i sistematsko, no različito od svih ljudskih filosofija. I toliko. No, obećao sam vam kad-tad izložiti opširnije to hrišćansko shvatanje. Predlažući sada vašoj pažnji ovu knjižicu, ja ispunjavam svoje obećanje. Kako – to crkva neka sudi. Ovo nije moja lična filosofija – Bože sačuvaj – nego je ovo, mislim, shvatanje, koje je univerzalna pravoslavna crkva držala od početka svoga do danas. Kazaću vam, šta je moje u ovom delu: to što se celo moje najbolje životno iskustvo saglašava sa onim, što su svetila naše crkve rekla i napisala. Ono što sam primio i usvojio, dakle, ono vam predajem.
Jedan engleski istoričar (Gibon) pišući o ćesarskom Rimu kaže, da se u to vreme religija smatrala od naroda istinitom, od filosofa lažnom, od državnika korisnom. I danas u krštenoj Evropi mogu se čuti takve izjave. Često se ponavlja reč: religija je filosofija prostog naroda! Ali, pitamo mi, koja religija? Onaj engleski istoričar govori o paganskoj, idolopokloničkoj religiji. Ako se to naziva religijom, onda je bezumlje nazivati Hrišćanstvo religijom. Kakva je zajednica između Hrista i Velijara? Hrišćanstvo nije religija, poput ostalih ljudskih religija, nikako; nego je Hrišćanstvo nebesko otkrovenje istine, Radosna Vest rodu čovečjem, ne od čoveka ili angela nego od samoga Boga Stvoritelja. Hristos je rekao: poznaćete istipu i istina će vas osloboditi. Od čega osloboditi? Baš od religija, od ljudskih filosofija, od samozvanih shvatanja sveta, od tiranije svih zabluda svetskih, koje se protive Istini, pa ma pod kakvim imenom one bile i ma na kakvom poslužavniku. U tom smislu govori i veliki apostol: braćo, čuvajte se, da vas ko ne zarobi filosofijom i praznom prijevarom, po kazivanju čovečijem, po nauci svijeta, a ne po Hristu (Kol. 2, 8). Jer istina je jedna, a mišljenja ljudska su mnoga. Istina je uvek ista, i uvek ravna samo sebi. Hristova istina nema paralele ni s kakvim sistemom, koji je proizašao iz ličnog razuma jednog čoveka. No o tome samo uzgred i samo radi toga, da bih vas utvrdio u ubeđenju, da Hrišćanstvo niti je jedna od religija niti jedna od filosofija, no sasvim poseban, originalan i savršen organizam božanske žive istine, svetlonosan i spasonosan. A još i radi toga, da bi znali, s kakvim sam ja ubeđenjem pisao ovo što posvećujem vama, budućim pastirima i stegonoscima crkve Hristove.
Nazvao sam ovaj sastav Simvoli i Signali zbog toga, što nisam mogao naći u srpskom jeziku reči sa potpuno istim značenjem. Slike i Prilike samo bi donekle mogle izraziti ono što se izražava klasičnim rečima Simvoli i Signali.
Ovo delo nije ni iscrpno ni konačno. Ono je samo jedan putokaz – ali pouzdan, mislim – koji će vam moći korisno poslužiti u vašem sopstvenom posmatranju i čitanju čudesa Božjeg sveta. Zauzet eparhijskim poslovima ja sam jedva našao vremena, da i ovoliko napišem. No ja polažem svoju nadu u vas, koji budete ove napisane reči shvatili i usvojili, da ćete se u svoje vreme potruditi te ovaj predmet opširnije razraditi i izložiti, na slavu Božju, a na korist hrišćanskog naroda.

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *