NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Vladika Nikolaj » SIMVOLI I SIGNALI

SIMVOLI I SIGNALI

 

SIMVOLI I SIGNALI
 
ČOVEK ČOVEKU KAO SIGNAL
 
1. Tvorac ljudi sve čini da ljude spase; da nerazumne urazumi, pomračene prosveti, zalutale izvede na pravi put, uspavane probudi, Svoju svetu volju i Svoje raspoloženje On signalizira ljudima i kroz zvezde, i kroz stvari, i kroz bivanja i stanja, i kroz snove, i kroz katastrofe, i kroz životinje. Uza sve to On još čini čoveka signalom čoveku, ili narod narodima. Duhovan čovek posmatra ovo svaki dan i svaki čas, i osvedočava se u istinitost ovoga. A Sveto pismo, kao rekordna knjiga Božje volje u sudbama ljudi i naroda, potvrđuje to svakidašnje osvedočenje. Najveći signal, koji je javljen iz sveta duhovnih stvarnosti ovome svetu simvola, javljen svima ljudima i plemenima, jeste sam Gospod Isus Hristos. Još dok Ga je Majka na rukama nosila prorekao je za NJ sveti Simeon Bogoprimac, da će On biti znak protiv koga će se govoriti (Lk. 2, 34).
2. I sveta Deva Marija poslužila je znakom Božje sile i mudrosti u planu ljudskoga spasenja. Kao što je prorekao sveti Isaija govoreći za nju u viziji: zato će vam sam Gospod dati znak: eto, djevojka će zatrudnjeti i rodiće sina, i nadjenuće mu ime Emanuilo.
3. Apostol Andreja prvi je pošao za Isusom. Potom on nađe svoga brata Simona i pričaše mu, koga je našao govoreći: mi nađosmo Mesiju, koje znači Hristos. Na taj signal Simon Petar odmah pođe, i postade učenikom Hristovim. Tako se i Natanail kroz Filipa osetio pobuđen, da izađe pred Mesiju (Jov. 1, 40). Tako je i sveti Sava Srpski, čuvši od monaha priču o Svetoj Gori, ostavio sve i udaljio se u ovu državu inoka i pustinjaka.
4. Proroci i pravednici bili su Božji znak ljudima. Jer te dadoh da budeš znak u domu Izrailjevu, reče Gospod proroku Jezekilju. I opet: i Jezekilj će vam biti znak, činićete sve što on čini. A i sam ovaj prorok tvrdi pred narodom: znak (Jez. 12, 6; 24, 24; 12, 11). Isaija isto to govori o sebi: evo, veli ja i djeca koju mi je dao Gospod jesmo znak i čudo Izrailju od Gospoda nad vojskama (Isa. 8, 18). Treba naročito zapaziti, kako Isaija govori, od koga dolazi taj znak: znak – od Gospoda.
5. Mudrome Zorovavelju rekao je Gospod, da će potresti nebo i zemlju i učiniti velike promene u svetu, ali da će njega, Zorovavelja, uzeti i postaviti kao pečat, jer sam te izabrao, govori Gospod nad vojskama. (Agej 2, 23). To jest kao pečat ili znak pravednosti pred Bogom, da drugi vide i ugledaju se.
6. No ne ističe premudri Bog samo pravednike kao znak ljudima nego i bezakonike. Tako, govori Gospod za onoga ko odstupi od Njega i preda se lažama i bezakonjima: okrenuću lice svoje protiv toga čovjeka, i učinić od njega znak i priču, i istrijebiću ga iz naroda svojega, te ćete poznati da sam ja Gospod (Jez. 14, 8). Kazniće ga nečim strahotnim i istrebiće ga između živih, ali ne toliko da mu se osveti koliko da bi drugi videli, šta se dogodi s njim, i ubojali se i trgli se od sličnih nedela, i poznali Stvoritelja svoga.
7. Kao što čovek čoveku biva znak, tako i narod narodu. Za bogoborni narod jevrejski rekao je Gospod: učiniću da se potucaju po svijem carstvima zemaljskim na zlo, da budu sramota i priča i rug i uklin. Pa opet ponavlja to isto drugim rečima: učiniću da budu čudo i podsmijeh i pustoš vječna. Govoreći ovo sveti Jeremija ponavlja ono što je preko Mojseja rečeno od Boga: i bićeš čudo i priča i podsmijeh svijem narodima, u koje te odvede Gospod (Jer. 24, 9; 25, 9; V Mojs. 28, 37). Kako je rekao Gospod, tako je i učinio. Raspršeni po vascelom svetu Jevreji su postali znak i priča za sve narode.

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *