NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Vladika Nikolaj » SIMVOLI I SIGNALI

SIMVOLI I SIGNALI

 

SIMVOLI I SIGNALI
 
SNOVI KAO SIGNALI
 
1. U snu, u utvari noćnoj, kada tvrd san padne na ljude, kad spavaju u postelji, tada (Bog) otvara uho ljudima i nauku im upečaćava. Da bi odvratio čovjeka od djela njegova, i sklonio od njega oholost. Da bi sačuvao dušu njegovu od jame, i život njegov da ne naiđe na mač (Jov. 33, 15). Tako govoraše Jovu prijatelj njegov Elijuj. Istinitost ovih reči potvrdilo je iskustvo ljudi bezbroj puta.
2. Car Avimeleh beše oduzeo od Avrama ženu mu Saru, da je zadrži kod sebe. Ali dođe Bog Avimelehu noću u snu i reče mu: gle poginućeš sa žene koju si uzeo, jer ima muža. I uplaši se car od toga sna i odmah sutradan vrati Saru mužu njenome. (I Mojs. 20, 3)
3. Kada neznabožni Lavan gonjaše pravednoga Jakova, zeta svoga, javi mu se na snu Bog i reče: čuvaj se da ne Govoriš s Jakovom ni lijepo ni ružno (I Mojs. 31, 24). To beše signal za Lavana, da se trgne od Jakova i da mu ne čini umišljenu pakost.
4. Dvojica slugu faraonovih, peharnik i hlebar, tamnovahu zajedno sa Josifom u tamnici. Obojica sanjaše snove. I Josif im protumači. Peharniku san beše signal, da će se uskoro osloboditi tamnice i opet nastaviti službu svoju u dvoru. A hlebaru san beše signal, da će uskoro biti izveden iz tamnice, ali ne da živi nego da umre na vešalima. Tako im Josif protumači; tako im se i dogodi (I Mojs. 40).
5. Drugi san što ga vide car Navuhodonosor o drvetu visokom, koje se poseče do zemlje, beše signal pada toga cara i njegovog ludila za sedam godina. A kada minuše sedam godina, povrati se caru um. I pokaja se car Navuhodonosor za oholost svoju, zbog koje ga i snađe ludilo, i priznade on večnu vlast cara nebeskoga (Danil 4).
6. Kao signali poslužila su i sva četiri sna opisana na početku Jevanđelja po Mateju. Kada Josif htede otpustiti devu Mariju, javi mu se angel Božji na snu i opomenu ga, da odbaci ružne sumnje i da ne otpušta Mariju, jer ono što se u njoj začelo od Duha je svetoga. Zvezdari istočni ne vratiše se nazad u Jerusalim nego primivši u snu zapovijest, da se ne vraćaju k Irodu, drugijem putem otidoše u svoju zemlju. A kada Irod naredi pokolj dece opet angel Gospodnji javi se Josifu u snu i kaza mu, da s detetom i materom beži u Misir ispred mača Irodova. Najzad, po smrti Irodovoj, angel Božji zapovedi Josifu u snu, da se vrati u postojbinu svoju.
7. Žena Pilatova, Sabina Publija, imala je jedan mučeći san u vreme kada njen muž suđaše Hristu. Taj san dat je njoj kao signal pravednosti Hristove. I ona reče Pilatu: nemoj se ništa miješati u sud toga pravednika, jer sam danas u snu mnogo postradala njega radi (Mat. 27, 19).
8. Neretko Bog je na snu davao ljudima signal, da ne čine što su naumili. Poznat je slučaj, kako se caru Konstantinu javio na snu sveti Nikola i rekao mu, da obustavi izvršenje smrtne presude nad jednim osuđenim plemićem, pošto nije kriv za ono zašto je osuđen. I car je oslobodio plemića.
9. Nekim pobožnim ženama nerotkinjama, koje su se usrdno molile Bogu da ih udostoji poroda, davan je na snu signal, da je molitva njihova uslišana. Majka svetog Grigorija, prosvetitelja Jermenije, koja je dugo bila bezdetna, sanjala je čudan san, kako je iz njenoga tela ponikla visoka i granata loza, koja je sobom pokrila svu zemlju jermensku. Odmah potom začela je i rodila slavnog Grigorija.
10. Nije sasvim redak slučaj, da se nekome na snu da signal bliske smrti. Tako na pr. prepodobnom Diju (19. jula). – No primeri snova kao signala obilati su u naše dane isto kao i u vremena drevna. Ko ima uši da čuje, neka čuje; i ko ima duhovni razum da razume, neka razume. Knjige bi se mogle napisati o snovima kao signalima, koji su javljeni samo u naše dane.

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *