NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Vladika Nikolaj » SIMVOLI I SIGNALI

SIMVOLI I SIGNALI

 

SIMVOLI I SIGNALI
 
SPRAVE I NAPRAVE KAO SIMVOLI
 
1. Gumno, lopata, žitnica. Gumno označava svet. Lopata označava Sud Božji. A žitnica označava carstvo Božje. Pravednici se sabiraju u carstvo nebesko kao žito u žitnicu, a grešnici odbacuju u muke kao pleva u oganj.
2. Grad na gori označava one iste ljude, koji su pre toga nazvati solju i svetlošću. Kao što se grad na gori ne može sakriti od pogleda sveta tako ni uzvišeni duhom sledbenici Hristovi.
3. Sveća pod sudom i sveća na svećnjaku. To je simvol čoveka Bogom prosvetljena. Prva sveća označava tako prosvetljenog čoveka, koji ili sam sebe iz smernosti skriva ili ga susedi iz zavisti tamom pokrivaju. I jedno i drugo je uzalud. Druga sveća označava pravu sudbu takvoga čoveka. Božanski Promisao otkriva ga, i uzdiže ga kao sveću na svećnjak, da svetli svetu.
4. Klijet označava unutrašnju skrivenu odaju u kući. Unutarnja klijet u čoveku jeste srce. A ti kad se moliš uđi u klijet svoju, i tu se pomoli, nasuprot licemerima, koji se mole po ulicama, da ih ljudi vide. Uđi u srce svoje umom svojim, gde si da si, pa odbacivši sva spoljašnja sećanja, predaj se sav Bogu u molitvi.
5. Vrata simvolišu Hrista, po Njegovoj sopstvenoj reči: Ja sam vrata. Ko uđe kroza me, spašće se. Izvan njega nema drugog ulaza u carstvo nebesko. I ta vrata su uska, opet po Njegovoj reči: uđite na uska vrata. Zašto uska? Da bi provlačeći se kroz njih s trudom skinuli sa sebe svlak starog prirodnog čoveka, s kojim se ne ulazi u Raj.
6. I put označava Hrista.. Ja sam put, istina i život, rekao je On o Sebi.
7. Dom sagrađen na kamenu označava crkvu Hristovu, sagrađenu na veri u Sina Božjega. Označava isto tako i vaspitanje omladine na osnovi jevanđelskoj. Dom sagrađen na pesku pak označava svako duhovno i moralno zidanje, postrojeno na nečem suprotnom Hristu.
8. Novi mehovi i novo vino simvoliziraju nauku Hristovu i nove ljude. Pokajanjem se ljudi menjaju, čiste i obnavljaju, te postaju novi. U takve ljude samo može da se smesti nova nauka Hristova. Fariseji su bili kao stari mehovi, zbog čega u njih nije ni mogla stati nova i jaka nauka Hristova.
9. Nova zakrpa i stara haljina. Ovo simvoliše običan nehrišćanski metod, da se stari čovek malo nešto popravi, malo prikrpi nečim novim, dok on u suštini ostaje starim. To se odnosi i na sve površne pokušaje, da se stanje u društvu ljudskom popravi krpljenjem mesto temeljitog obnovljenja kroz Hrista. Kao što se nova zakrpa brzo otkida od stare haljine i otpada, pa dronje bivaju još veće i smešnije, tako se i od starih grešnika otkida nova božanska nauka, te se stare rane pokazuju dublje i strašnije no što su izgledale pre krpljenja.
10. Jaram je simvol robovanja. Dva su najteža robovanja: neznabožnim narodima i strastima, i to ono prvo zbog ovog drugog (Vidi Jer. 27). Mesto svih teških zemaljskih jarmova Hristos predlaže ljudima Svoj jaram, koji nimalo nije teretan. Jaram je moj blag.
11. Krst je simvol spasenja kroz dragovoljno stradanje spoljašnjeg čoveka radi unutrašnjeg, sve iz ljubavi prema ljubećem Hristu. Krst – ludost onima koji ginu i sila Božja onima koji se spasavaju (I Kor. 1, 18). Rekao je Gospod: ko ne uzme krsta svojega i ne pođe za mnom, nije mene dostojan (Mat. 10, 38). Naši su krstovi mali i laki prema Krstu Njegovom, jer svak od nas nosi krst za svoje grehe, a On je poneo pretežak Krst za grehe vascelog svega. Zato i kaže: krsta svojega, a ne mojega.
12. Čaša muke Hristove – simvol našega spasenja. Čaša krvi Hristove označava Novi Zavet Boga s ljudima. Ova je čaša novi zavjet, govori apostol (I Kor. 11, 25). A sam Gospod je rekao: Pijte iz nje svi, jer je ovo krv moja, novoga zavjeta (Mat. 26, 27-28). Stari Zavet je bio zasnovan na krvi beslovesnih životinja, a Novi je zasnovan na krvi Pravednika, na krvi Onoga, koji je sama slovesnost – jedino istinito Slovo Božje.
13. Čaša i zdela. Obična čaša i zdela označavaju čoveka čista ili nečista. Važnije je oprati čašu i zdelu iznutra nego spolja. Tako je važnije dušu držati u čistoti nego telo. Fariseju slijepi, očisši najprije iznutra čašu i zdjelu da budu i spolja čiste! (Mat. 23, 26).
14. Okrečeni i našarani grobovi simvolišu licemerne ljude. Zalud su grobovi spolja ukrašeni kad su unutra puni kostiju mrtvačkijeh i svake nečistoće (Mat. 23, 27). Mrtvačke kosti označavaju okamenjena srca i pogrešan razum ljudski, koje se ne podaju uticaju Duha Božjega. Svaka nečistota označava smradne poroke i strasti. No sve je to kod licemernih ljudi maskirano spolja pritvornom ispravnošću kao kod okrečenih grobova.
15. Torba – simvol riznice nebeskih blaga. Tako i hazna. Načinite sebi torbe koje neće oveštati, haznu koja se nikad neće isprazniti (Lk. 12, 33).
16. Sveća zapaljena i bedra zapregnuta simvol su uma prosvetljenog Hristovom verom i tela opasanog uzdržljivošću (Lk. 12, 35).
17. Kuća je simvol nebeske obitelji. Mnoge su obitelji u kući oca mojega (Jov. 14, 2). Hram kao građevina simvol je tela čovečjeg. Ili ne znate, da su tjelesa vaša hram svetoga Duha? (I Kor. 6, 19).
18. Štap je simvol vlasti i starešinstva. No štap napominje i angela čuvara, koji je s desne strane čoveku pomažući ga da ne padne u blato greha.
19. Mač je simvol reči Božje, kao i seme. Samo što seme označava objavljene reči Božje, a mač silu reči Božjih. Iz usta njegovijeh (Jagnjetovih) izlažaše mač oštar s obje strane, kazuje vidoviti Jovan (Otkr. 1, 16). Pavle naređuje: uzmite i mač duhovni, koji je riječ Božja (Ef. 6, 17).
20. Štit označava veru. A svrh svega uzmite štit vjere (Ef. 6, 16). I zaista vera štiti čoveka u ovom životu jače od svega ostaloga.
21. Strele su simvol iskušenja, što napadaju na čoveka. Naročito označavaju nevidljive udare na naše duše od nevidljivih duhova tame. Duhovi tame ubacuju u naše duše zle pomisli i zle želje onako brzo i iznenadno kao što lovčeva strela pogađa jelena, koji mirno pije vodu na izvoru ne sluteći zlo. Apostol zapoveda vernima, da straže sa svakim trpljenjem i molitvom kako bi mogli pogasiti sve raspaljene strijele nečastivoga, (Ef. 6, 16-18).

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *