NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Bogoslovlje svetootačkog podviga i iskustva » SABRANE BESEDE

SABRANE BESEDE

SABRANE BESEDE
 

 
 
 
Sveti Simeon Novi Bogoslov
 
 
 

 
BOGOSLOVSKE BESEDE
 
PRVA BOGOSLOVSKA BESEDA
I PROTIV ONIH KOJI PRVENSTVO DAJU OCU
DRUGA BOGOSLOVSKA BESEDA
I PROTIV ONIH KOJI POKUŠAVAJU DA BOGOSLOVSTVUJU BEZ DUHA
TREĆA BOGOSLOVSKA BESEDA
I O TOME DA ONO ŠTO JE OTAC TO JE I SIN,
I ŠTO JE SIN TO JE I DUH SVETI,
I DA SU ONI JEDAN DUH
JEDNOČASNI, JEDNOSUŠTNI I JEDNOPRESTONI
 
KATIHETSKE BESEDE
 
BESEDA PRVA
O LJUBAVI
I O TOME KOJI SU PUTEVI I DELA DUHOVNIH LJUDI
BESEDA DRUGA
O IZBEGAVANJU OPASNIH I DUŠEGUBNIH LJUDI,
O ODBACIVANJU NJIHOVIH REČI I POSVEĆIVANJU DELANJU VRLINE,
A UZ TO I O TOME DA TREBA GLEDATI
DA LI ONO ŠTO HRISTOS NAVODI U BLAŽENSTVIMA IMAMO U SEBI
BESEDA TREĆA
O TOME DA TREBA DA SE ISPRAVNO POTČINJAVAMO
I DA NE ZABORAVLJAMO ZAVETE KOJE SMO DALI BOGU
I O TOME DA NE TREBA ROPTATI ZBOG SVENOĆNIH BDENJA
BESEDA ČETVRTA
O POKAJANJU I SKRUŠENOSTI
BESEDA PETA
O POKAJANJU.
I O TOME DA NAM ZA OČIŠĆENJE DUŠE NIJE DOVOLJNO
DA RAZDAJEMO SVOJE IMANJE I DA SE ODRIČEMO OD STVARI,
AKO NE STEKNEMO I PLAČ
BESEDA ŠESTA.
O DUHOVNOM DELANJU
BESEDA SEDMA.
O PRISTRASNOSTI PREMA SRODNICIMA.
BESEDA OSMA.
O SAVRŠENOJ LJUBAVI I O TOME KOJE JE NJENO DEJSTVO.
BESEDA DEVETA.
O MILOSRĐU.
BESEDA DESETA.
O ZAJEDNICI DUHA SVETOGA,
O SVETOSTI I SAVRŠENOM BESTRAŠĆU.
BESEDA JEDANAESTA.
O POSTU.
BESEDA DVANAESTA.
O UZDRŽANJU I TRPLJENJU U DELANJU VRLINA U VREME POSTA.
BESEDA TRINAESTA.
O HRISTOVOM VASKRSENJU.
BESEDA ČETRNAESTA.
O POKAJANJU I POČETKU USAMLJENIČKOG ŽIVOTA.
PETNAESTA BESEDA.
O STRASNOM, NEVERNOM I ZLOM RASPOLOŽENJU.
BESEDA ŠESNAESTA.
O DEJSTVIMA DUHA SVETOGA.
BESEDA SEDAMNAESTA.
O SAZRCANJU I OTKRIVENJU I O PROSVETLJENOJ MOLITVI.
BESEDA OSAMNAESTA.
O SMICALICAMA KOJE LUKAVI PODMEĆE SUJETNIMA
I ONIMA KOJI VOLE DA PRVENSTVUJU,
POŠTO PASTIR NAPUSTI SVET.
BESEDA DEVETNAESTA.
O TOME DA SE NE TREBA UZDATI SAMO U LJUDSKE REČI I OBEĆANJA,
NEGO DA SE PREMA DELIMA TREBA UVERAVATI
U ISTINITOST NJIHOVIH REČI.
BESEDA DVADESETA.
O ODRICANJU OD SVETA I ODSECANJU VOLJE.
BESEDA DVADESET PRVA.
O SEĆANJU NA SMRT.
BESEDA DVADESET DRUGA.
O VERI.
BESEDA DVADESET TREĆA.
O POKAJANJU I STRAHU BOŽIJEM.
BESEDA DVADESET ČETVRTA.
O ZNANJU DUHOVNOM.
BESEDA DVADESET PETA.
O IZMENAMA DUŠE I TELA KOJE POTIČU
OD VAZDUHA, STIHIJA, JESTIVA I DEMONA.
BESEDA DVADESET ŠESTA.
O POČETKU VEOMA KORISNOG I SPASONOSNOG ŽIVOTA
KOJA DOLIKUJE ONIMA KOJI TEK NAPUŠTAJU SVET
I ONO ŠTO JE U SVETU I PRIBEGAVAJU USAMLJENIČKOM ŽIVOTU.
BESEDA DVADESET SEDMA.
O TOME DA SE NE TREBA ODNOSITI NEMARNO
PREMA DELANJU BOŽIJIH ZAPOVESTI NITI PRENEBREGAVATI
MAKAR JEDNU OD NJIH, KAKO NE BISMO BILI
ZAKLJUČANI VAN LOŽNICE KAO ONI KOJI IH PRENEBREGAVAJU.
BESEDA DVADESET OSMA.
O UMRTVLJENJU KOJE DUH I PRE SMRTI
DAJE ONIMA KOJI SE PODVIZAVAJU.
BESEDA DVADESET DEVETA.
O TOME DA NE TREBA GOVORITI DA JE DANAS NEMOGUĆE
SVAKOME KO HOĆE DA DOSTIGNE KRAJNJU VRLINU
I DA BUDE RAVAN DREVNIM SVETITELJIMA.
BESEDA TRIDESETA.
O POKAJANJU I POČETKU POHVALNOG ŽIVOTA.
BESEDA TRIDESET PRVA. O TOME KAKO SVAKO OD NAS TREBA DA MOTRI NA SEBE SAMOGA I DA PAŽLJIVO ISPITUJE SVOJE STANJE.
BESEDA TRIDESET DRUGA.
O HULI.
BESEDA TRIDESET TREĆA.
O PRIOPŠTENJU DUHU SVETOM.
BESEDA TRIDESET ČETVRTA.
O TOME DA JE VEOMA OPASNO ZAKOPAVATI OD BOGA DANI TALANT.
 
ETIČKA SLOVA
 
SLOVO PRVO.
UVOD.
SLOVO DRUGO.
NA POČETKU, PODSTICAJ NA POKAJANJE.
SLOVO TREĆE.
O APOSTOLSKIM REČIMA: „I ZNAM ČOVEKA KOJI BI UZNESEN NA TREĆE NEBO
I ČU NEISKAZANE REČI, KOJE ČOVEK NE MOŽE DA ČUJE“
SLOVO ČETVRTO.
O BESTRASNOSTI I BLAGODATNIM DAROVIMA
KOJI SE STIČU TOKOM NAPREDOVANJA U NJOJ,
I O TOME KAKVO JE SAVRŠENSTVO DUHOVNOG UZRASTA PO HRISTU.
SLOVO PETO.
O ONIMA KOJI MISLE DA U SEBI NEOSETNO IMAJU DUHA SVETOGA,
A DA UOPŠTE EE OSEĆAJU NJEGOVO DEJSTVO,
I O ONIMA KOJI GOVORE DA NIJEDAN ČOVEK NE MOŽE TOKOM OVOGA ŽIVOTA
DA GLEDA NJEGOVU SLAVU, I PRIMER SA SUPROTNIM DOKAZOM.
SLOVO ŠESTO.
O BESTRAŠĆU I VRLINSKOM ŽIVOTU.
SLOVO SEDMO.
O ONIMA KOJI SLUŽE BOGU I O TOME KO SU? KAKVI I KOLIKO VELIKI.
SLOVO OSMO.
O LJUBAVI BOŽIJOJ I VERI, I O TOME KAKO ZATRUDNETI LJUBAVLJU BOŽIJOM.
I O OSIJANJU I SAZRCANJU SVETLOSTI I TAJANSTVENOM GOVORU DUHA.
SLOVO DEVETO.
O ISTINITOM ZNANJU.
SLOVO DESETO.
O STRAŠNOM DANU GOSPODNJEM I O BUDUĆEM SUDU.
SLOVO JEDANAESTO.
O ŽIVOTVORNOM UMRTVLJENJU ISUSA I BOGA KOJE U SAVRŠENIMA SVAGDA BIVA OSETNO.
SLOVO DVANAESTO.
O REČIMA APOSTOLSKIM; „ISKUPLJUJUĆI VREME, JER SU DANI ZLI“.
SLOVO TRINAESTO.
NA REČI APOSTOLA: „PRVI ČOVEK JE OD ZEMLJE, ZEMLJAN,
DRUGI ČOVEK JE GOSPOD SA NEBA“.
SLOVO ČETRNAESTO.
O PRAZNICIMA.
SLOVO PETNAESTO.
O TIHOVANJU I O TOME KOJIM DELANJEM TREBA
DA SE BAVI ONAJ KO U NJEMU SMELO ISTRAJAVA.

 


SVETI SIMEON NOVI BOGOSLOV
SABRANE BESEDE

ŠTAMPANO IZDANJE

 Knjiga: SABRANE BESEDE – SVETI SIMEON NOVI BOGOSLOV
 Izdavač: OBRAZ SVETAČKI, PMŠ pri hramu Sveti Aleksandar Nevski
 Izdato: 2005.
 Mesto: Beograd
 Prevod sa grčkog: Jelena Petrović
 Izvornik: ΣΙΜΕΥΩΝ Ο ΝΕΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
Α. ΒΙΒΛΟΣ ΤΩΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΩΝ
Β. ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ
Γ. ΒΙΒΛΟΣ ΤΩΝ ΗΘΙΚΩΝ
 Recenzenti : Protojerej Stavrofor Hadži-Ljubodrag Petrović
Protojerej Vajo Jović
Vladimir Dimitrijević
 Urednik izdanja : Jovan Srbulj

 Tehnički urednik: Jerej Velimir Birmanac

INTERNET IZDANJE

 Objavljeno:
1. jun 2010.
 Izdaje: ©
Svetosavlje.org
 Urednik:
prot. Ljubo Milošević
 Osnovni format:
Vladimir Blagojević
 Digitalizacija:
Stanoje Stanković
 Korektura:
Stanoje Stanković
 Dizajn stranice:
Stanoje Stanković

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *