SABRANE BESEDE

 

SABRANE BESEDE
 

 
NEDELJNE BESEDE – TOM II
 
Beseda 3. u Nedelju 9. po Pedesetnici[1]
1977. godine u manastiru Ćelije
 
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha.
Zašto je Gospod došao, braćo, u ovaj zemaljski zmijarnik? Kakvu je radost On očekivao od toga što je postao čovek? Ne. On je postao čovek i primio sve muke na sebe, ljudske muke, postao čovek i primio sve grehe na sebe. I Njegov dolazak u ovaj svet, izuzetan je. On je došao u ovaj svet, kako ste danas čuli u Svetom Evanđelju, da svemu da Život Večni[2]. Gle, crvima, moljcima došao da da Večni Život. Šta je to? Kakva je to tajna? Šta je Gospod hteo time? Da da Život Večni meni smrtnome, tebi smrtnome, nama gnojnima. Radi čega, radi čega?
On je došao, zaista u ovaj svet, da čoveka probudi iz strašnoga sna smrtnog. Mi smo svi u ovome svetu opijeni smrću. A kad postoji smrt – kakva radost može biti u ovome svetu? Kakva je radost kad naviknemo da neko umire? Kakva je radost za dete.kada roditelji umiru, kakva je radost za roditelje kada deca umiru? Užas, strahota! Takav (užas) da ne bi ni živeli u ovome svetu. Ne, ovaj život, kada ne bi bilo Hrista u Njemu, bio bi zaista ostrvo samoubica. Ostrvo samoubica! A Gospod je došao da u tebi, i u meni, i u svakome čoveku razbudi večno biće, razbudi ono što je božansko u njemu. A sve što je božansko u nama mi smo davno, davno gresima svojim upropastili, ocrnili, ubili.
I zato je Gospod imao pred Sobom veliki podvig: da rodu ljudskom, ovakvom kakav je, da rodu ljudskom ogrehovljenom, rodu ljudskom pokvarenom, rodu ljudskom usmrćenom i osmrćenom – da tome rodu ljudskom da Život Večni. Radi čega? Radi kakvog života, radi zemaljskog života? Ne! Mi ne bismo primili zemaljski život, kada bi u njemu vladala smrt, kada bi u njemu vladao greh. Mi hoćemo Večni Život, ali Večni Život koji znači raj, koji znači blizinu Božiju, koji znači svetost, bezgrešnost, ljubav, milost – to mi ljudi hoćemo. I Gospod je došao u ovaj svet da nam to da, i mnogo više od toga, nesravnjivo više od toga. Sve što je Gospod doneo ovom svetu, zaista je samo zato radio da svakom ljudskom biću da Život Večni, svakom stvorenju: ptici, lastavici, ruži, drvetu, cveću. Da obnovi božanski život u ovome svetu.
Mi, mi smo ljudi upropastili ovaj svet, mi smo ljudi uveli greh u ovaj svet, mi smo ljudi uveli smrt u ovaj svet, mi smo ljudi uveli đavola u ovaj svet. Čime se hvalite vi ljudi? Čime se hvalite vi koji vijete po celome svetu i stvarate od svih naših kontinenata grobnice, grobnice?! Izmišljate ludosti, izmišljate gluposti, prodajete ljudima to, to, to! A šta je to, ako ne kolač smrti, ako ne otrovna zmija. Nemaju minut mira kada ne stvaraju grob i smrt. Ko su oni, šta su oni? Kakvu radost donose čoveku? Ništa, ništa! Užas! To donose ljudi koji vam dolaze bez Hrista.
A On, tih i skroman, hoda vidljivo i nevidljivo po ovoj zemlji, vaskrsava mrtvace, daje svakome od nas po nešto večno, zove nas Sebi, veže nas kroz Sebe sa Nebom, i tebi i meni nudi Carstvo Nebesko, Carstvo Božije. Ali, reći ćeš: kako, kada smrt postoji ?! Ne, ne postoji više smrt, Gospod je vaskrsao! Vaskrsao je i radi mene i radi tebe i radi svakog ljudskog bića. Nema smrti više odkako je Gospod vaskrsao. U tome je, braćo moja, jedina radost čovečijeg bića na zemlji. U tome je jedini smisao pravog ljudskog života na zemlji. Šta će nam ovaj život, ako postoji smrt kao poslednja stanica moja i tvoja? To je užas onda, to je prokletstvo biti čovek. Ovaj svet i ovaj život ima smisao samo tako i samo toliko, koliko je i jeste uvod u Život Večni, i koliko se pretvara u Život Večni. I Gospod Blagi sišao u ovaj svet, uzeo je na Sebe smrt našu, uzeo je na Sebe sve grehe ljudske[3]. Zato se Gospod nikada smejao nije. Tako pišu svi Njegovi savremenici. Kako se mogao smejati On, Koji je pred očima imao sve naše grehe, sve naše zločine, sva ubistva, sve užase, sve strahote. On je mogao samo plakati, tugovati, i boriti se da nam osigura Život Večni, da pobedi smrt. I On je zaista pogubljen, raspet, sahranjen i treći dan ustao iz mrtvih. A kroz Njega i za Njim vaskrsavamo i svi mi ljudi. On je Bog postao čovek, da bi nama ljudima dao Božanske sile i Božanski Večni Život, i On ga nama daje neprekidno. Kako, upitaćeš ti i ja? Daje nam kroz Svetu Crkvu, daje nam kroz Svete Tajne.
Šta je Sveto Krštenje? Krštenje je vaskrsenje iz mrtvih, iz svih smrti, to je pobeda nad svakim grehom i nad svakom smrću. Šta je Sveto Pričešće? U Svetom Pričešću primaš, i ti, i ja, Gospoda Hrista. Primaš Ga vaskrslog, Njega vascelog. I tako stičeš Život Večni. Sve što je u Crkvi, braćo, sve vodi Večnom Životu. Sve što je u Svetom Evanđelju, vodi Večnom Životu. Kada otvorite Sveto Evanđelje i pročitate neku misao, uvek, uvek dobijate po nešto večno.
I ti kao hrišćanin odlikuješ se u ovom svetu od svih drugih ljudi – čime? Verom u Vaskrsenje, verom u Večni Život, verom u Večno Evanđelje Gospoda Hrista, verom u Večnu Radost. Danas ste čuli u Svetom Evanđelju[4], kako Gospod veli Svojim učenicima, da radost Njegova bude ispunjena u njima[5]. Kakvu radost? Kakvu radost donosi svetu Raspeti Gospod Hristos? Da, donosi radost Vaskrslog Gospoda. On je vaskrsao i time darovao svetu i čoveku vidljivu istinsku radost.
A kako može biti radost u svetu ako je smrt večna? Kakva radost može biti za majku i oca ako je smrt nadletela i nad decom, pogubila i upropastila sve njihove potomke. Da, naš jedini smisao, braćo moja i sestre, smisao našeg života u ovome svetu jeste u tome što nam je Gospod darovao Život Večni i što smo mi večna bića. Ti si hrišćanin, ponavljaj u sebi svaki dan, da ti si večan. Ti si stvoren za večnost. Nemoj živeti kao prolazni, nego živi kao večno biće, kao večni čovek. I svaki čovek pored tebe to je tvoj večni brat, tvoj besmrtni brat, koji će s’tobom u onaj svet. Zato jedino sa Gospodom Hristom mi ljudi postajemo braća jedni drugima, večna braća i večna sabraća. To nam daje Vaskrsenje. U tome je sila naše vere. A sve što Gospod Hristos donosi svetu, sve, sav Život Večni, svu Ljubav, svu Milost Svoju, On nam daje kroz Svetu Crkvu, kroz našu veru u Njega. Vera – to i jeste ono što je nezamenjivo u Gospodu Hristu, i svakom ljudskom biću.
Čuli ste danas u Svetom Evanđelju, kako Gospod ide po moru za učenicima koje je poslao ispred Njega na lađi[6]. Ali, nastade bura, i u jednom trenutku javi se Gospod Hristos, i ide po moru. Svi su se zaprepastili i mislili da je utvara, i uplašiše se, i povikaše svi. A Gospod priđe im po vodi, blizu, i reče im: „Ne bojte se, ne plašite se, ja sam“[7]. A Petar, uvek prvi u veri, povika: „Gospode ako si Ti, reci mi da dođem k’ Tebi po vodi“[8]. – „Hodi“, reče mu Spasitelj. I on krenu po vodi. Ali, talasi silni i strašni uplašiše ga, i on se zbuni, i zaprepasti, i poče da tone, i povika: – „Gospode pomaGaj“![9] I Gospod mu priđe, uhvati ga za ruku i reče mu: „Maloverni, zašto si posumnjao?“[10]. Veri tvojoj u Mene daje se najveće čudo. I svakome od nas. To Spasitelj kazuje.
Nemoj posumnjati nikada u ono što je Gospod Hristos učinio i Gospod Hristos rekao. Najpre ne posumnjaj u Njegovo Vaskrsenje, jer to je jedini smisao našeg života i jedini spoj našeg bića sa Nebom. Da, od tebe se ne traži da uđeš u Carstvo Božije pomoću znanja, pomoću bogatstva, da budeš, recimo, car, ili da budeš neki veliki čovek, ili veliki naučnik. Ne! Gospod Hristos daje Večni Život za veru u Njega. Za veru u Njega! Zato nikome od ljudi nije zabranjen i onemogućen put na Nebo, put za Carstvo Nebesko. Sve to daje Gospod Hristos jedino radi vere u Njega. Vera… „Sve mogu u Isusu Hristu koji mi moći daje“[11], veli Sveti Apostol Pavle.
Neka se vera u Hrista useli u srca vaša[12], vera u Vaskrsenje Gospoda u srca naša. Vaskrsni nas, Gospode! I onda, šta će biti od tebe i od mene? Postajemo večna bića, nasleđujemo Carstvo Nebesko. Postajemo među sobom večna sabraća i braća, sa svima Svetima koji su verom postali veliki i sveti, ne bogatstvom, ne nečim zemaljskim, nego su svetlili verom u Gospoda Hrista i životom u Gospodu Hristu.
Gospod je došao u ovaj svet da nam da Život Večni, i kako veli u Svetom Evanđelju, da živimo kroz Njega u ovome svetu[13]. Gospod je rekao:„Ljubite bližnje svoje kao sebe same, ljubite neprijatelje svoje“[14]. Ali, i ja i ti, treba da se trudimo da sve ljude ljubimo, i neprijatelje svoje, jer će to Gospod od nas tražiti u onome svetu. I pitati: jesi li ti ispunio moje Evanđelje? Jesam li ja došao u ovaj svet samo zato da vi čujete Evanđelje? Ne, Gospod je došao u ovaj svet da svakome da Život Večni. Zato je On i javio u Svetom Evanđelju: „Reči moje duh su i život su“[15], duh su i život su.
Nikakva smrt ne može ubiti reči Gospoda Hrista, Evanđelje Gospoda Hrista. Takvog Gospoda Boga mi verujemo, takvog Gospoda i Boga mi hrišćani imamo. To je Jedini Istiniti Bog, jer ni jedan od bogova ljudskih, nijedan od mudraca ljudskih, od filosofa ljudskih, nijedan, nijedan, nijedan nije pobedio smrt. A On? Jedini On! I ako smo ti i ja odbacili svaki smisao svoga života, ako smo odbacili sve ono što je jedino veliko u ovome svetu, i sami sebe sahranili u zlatnoj grobnici koja se zove zemlja, ako Hristove vere u nama nema, to je zemlja bez Vaskrsenja, smrad, i užas, i strahota. Ali, Gospodu hvala što je postao čovek, primio je na Sebe muke strašne, spasao nas od smrti, osigurao nam Život Večni i Vaskrsenje, eda bi smo i mi izašli iz ove zemaljske grobnice, prešli u onaj svet i živeli večno sa Gospodom Hristom, slaveći Njega Vaskrslog Gospoda i Jedinog Osmislitelja Života ljudskog u ovome svetu.
Neka bi nas On, molitvama Svetih Otaca[16] i svih Svetih, vodio kroz ovaj svet, On Vaskrslim Duhom Svojim, Večnim Životom Svojim, eda bi smo i mi, svaki od nas, pobedili sve što je smrtno u nama, sve što je grehovno u nama i osigurali sebi Život Večni u onome svetu, a počeli sa Životom Večnim u sadašnjem svetu. Amin.
 


 
NAPOMENE:

 1. Evanđelje po Matejy 14,22-34; Jn. 17,1-26
 2. Jn. 17,2
 3. Jn. 1,29
 4. Otkp. 14,6
 5. Jn. 17,13
 6. Mt. 14,24-33
 7. Mt. 14,27
 8. Mt. 14,28
 9. Mt. 14,30
 10. Mt. 14,31
 11. Fil. 4,13
 12. Ef. 3,17
 13. 1 Jn. 4,9
 14. Lk. 10,27
 15. Jn. 6,62
 16. I ovo je Beseda u Nedelju Sv. Otaca Šest Vaseljenskih Sabora, kao i prethodna 93. Beseda, i kao 48. Beseda među Prazničnim Besedama Oca Justina. – Prim. uredn.

2 komentar(a)

 1. Slava Bogomajki,neka nas zaštiti svojim molitvama.

 2. Veliki naš Sveti otac Justin! Zaista Bogom nadahnut. Ne znam da li ijedan narod na svjetu, u savremeno vrijeme, ima ovakvog tumača Jevanđelja. Hvala Bogu, što nam ga je dao!

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.