SABRANE BESEDE

 

SABRANE BESEDE
 

 
NEDELJNE BESEDE – TOM II
 
Beseda 3. u Nedelju 8. po Pedesetnici[1]
1974. godine u manastiru Ćelije
 
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha.
Čuli ste Sveto Evanđelje, braćo i sestre, čudo koje Gospod učinio sa pet hlebova i dve ribe, nahranio pet hiljada ljudi, osim žena i dece. Ali to nije tako veliko čudo kao što se dešavalo svakome od nas. Ovo se Sveto Evanđelje odnosi na svakoga od nas. I sa nama bivaju i daleko veće čudesa nego što je ovo čudo: umnoženje hlebova i nahranjenje toliko ljudi sa dve ribe i pet hlebova.
Pogledajte, ova zemlja na kojoj mi živimo to je jedno neiskazano čudo Tvorca. Kakva čudesa! Spasitelj sa pet hlebova nahranio (pet hiljada ljudi), a zar ne hrani sa zrnom pšeničnim svakoga od nas? Zrno pšenično kada padne u zemlju raspadne se i postane čudotvorac i oplodi i rodi stotinu zrnaca. Šta je to? Pogledajte ptice nebeske – kakva čudesa! Jaje kokošije – kakav čudotvorac! Kako iz mrtvog jajeta nikne živo pile? A ljudi prolaze pored čudesa Božjih, ne obraćaju pažnju na to. Pogledajte na sebe: oko – kakav čudotvorac! Šta ono vidi u ovome svetu, i kako vidi, i šta je to? I ne shvata i ne sumnja. Kakva svetlost – (bez koje) tvoje oko ništa ne znači. Pojavi se Božija svetlost, tvoje oko čudotvorac, šta sve ne vidi u ovome svetu! Pogledajte more – koliko života u njemu! Ko to život u mrtvoj vodi umnožava? More – veliki čudotvorac. Sunce – kakav čudotvorac! Bez njega šta smo ja i ti? Mrtve gljive. I još svaka čudesa, spoljašnja čudesa u vidljivoj prirodi.
Bog i Gospod učini jedno veliko i najveće čudo u ovome svetu – to je radi duše čovečije. Duša, eto to je najveći čudotvorac i najveće blago u ovome svetu, posle Boga. Šta biva od duše i sa dušama? Ti uzimaš hranu, uzimaš lek, uzimaš vodu, uzimaš vino, a to se pretvara u misao, pretvara se u mozak. To što je vidljivo pretvara se u nevidljivo, pretvara se u misao, pretvara se u osećanje, pretvara se u ljubav, u veru, u krotost, u smirenost, u sve vrline. Šta je to? Čovek je veliki čudotvorac! Samo biće čovekovo u ovom svetu pokazuje da je on zaista izvor neiskazanih čudesa. I Bog čini sva ta spoljna čudesa, radi čega? Radi naše duše koja je večna u nama, koja kada izađe iz tela odlazi u nebeske svetove gde živi večnim životom.
Pazi šta će poneti tvoja duša, kada pođe iz ovoga sveta u onaj svet. Setimo se priče Spasitelja o bogatašu i Lazaru[2]. Šta je ponela bogataševa duša iz ovog sveta? Ponela je, šta? Muke, veselje, gozbu, a tamo u onom svetu – pakao. Ona ništa u sebi nema osim onih trulih raspoloženja. Gledajući bednoga Lazara u ranama kako se raspada, ne haje za njega, živi veselo i gospodski, kako se veli u Svetom Evanđelju. A kad dođe smrt, kad anđeli Božiji uzeše dušu ubogog Lazara i odnesoše u raj, dođoše mračni demoni i odneše dušu bogataševu u pakao. I tamo, setite se, on ništa ne vidi osim svoga zla, i moli Svetoga Oca Avrama: „Molim te pošalji nekoga ili ti sam javi mojoj braći, petoro braće imam, da ne žive kao ja, da ne dođu u ovaj svet sa praznom i strašnom dušom sa kakvom sam ja došo. A Sveti Avram kaže: „Imaju Proroke i Evanđelje, neka se upravljaju prema njima“[3].
Duša naša kada izađe iz ovoga sveta nosi onu imovinu, ono imanje koje je stekla u ovome svetu. Ako si u duši svojoj gomilao grehe, velike grehe, slast za slašću, zlo za zlom, teško tvojoj duši! Tamo ćeš vapiti kao bogataš: „Oče Avrame, pošalji Lazara da umoči vrh od prsta u vodu da mi rashladi jezik, jer umirem u ovom plamenu“[4]. Kasno. Zato život na zemlji nama se daje kao osnovna škola da se pripremimo za Život Večni u onome svetu. Eto duša, taj najveći čudotvorac, dade se u ovome svetu da zna Boga, da zna anđele, da zna raj, i pakao, i đavole, i da se opredeli slobodna kuda i na koju stranu.
Gospod je i došao u ovaj svet i postao čovek da pokaže da je duša najveća vrednost u ovom svetu. Sve brige tvoje i moje oko tela, čemu vode? Crvima, groblju, raspadanju. Zato Gospod objavljuje da je duša skupocenija od svih svetova, i da više vredi negoli sva sunca, i sam svet sunčani, i sve galaksije, i čudesa koja su nad nama i oko nas. Tako je čudo Božije, takav je dar Božiji. Zato, sav život na zemlji uputiti Gospodu Hristu, Koji je došao u ovaj svet i postao čovek. Tvoj život treba da bude – šta? Škola, škola kako se naučiti Večnome Životu. Ne pitaj, ko nam je dao! Gospod Hristos nam dao Život Večni. On je došao u ovaj svet da nama ljudima, našoj besmrtnoj duši da Večnu Istinu, Večnu Pravdu, Večnu Ljubav, Večni Život.
Zato je i osnovao Crkvu, i Crkva je i dan danas jedino pribežište za smrtne ljude. Vaskrsenje Gospoda Hrista osigurava i nama vaskrsenje iz smrti, i telo će naše vaskrsnuti iz mrtvih na dan Strašnoga Suda. Pazi kako živiš telom svojim, pazi čemu podaješ telo svoje! Jer, na dan Strašnoga Suda, kao što je Gospod Lazara četverodnevnog razbudio iz smrti: „Ustaj Lazare“, i on ustade[5], tako će i duša tvoja, i telo tvoje i moje, na dan Strašnoga Suda ustati iz smrti, i spojiti se, sjediniti sa svojom besmrtnom dušom. I tada pravednicima Carstvo Nebesko, a nepokajanim grešnicima pakao i večne muke[6]. Naši uzori (= dokazi) za to da je čovek stvarno stvoren za Večni Život, Večnu Istinu, za Večnu Pravdu jesu svi Svetitelji Božiji, počevši od Svetih Apostola do svih današnjih Svetitelja.
Danas mi slavimo velikog Svetitelja, Ravnoapostolnog Svetitelja Rusije, Svetog Vladimira, velikoga cara Ruskog koji je krstio narod Ruski. Ruski narod kao hrišćanski, dao je najveći broj Svetitelja i Mučenika, i milioni ganu za veru Pravoslavnu i danas[7] Ruski narod daje velike Ispovednike, velike Mučenike, velike Čudotvorce. Sveti Vladimir Ravnoapostolni sličan Apostolu Pavlu, ogromni narod krstio je i uveo u veru Pravoslavnu. To je njegov veliki podvig. I danas, kroz bezbrojne ruske Svetitelje, on se moli za sve nas da se i mi udostojimo Večnoga Života, Večne Istine, Večne Pravde. Kako? Ako primoravamo sebe na svako dobro delo.[8] Braćo moja, mi znamo sebe, često naša misao naginje pre ka zlu nego dobru, naše srce često hoće ono što je rđavo, što je zlo, a neće ono što je dobro[9]. Ali čovek mora sebe da primorava na svako dobro delo, da primorava. Ako nemaš molitvu, ti primoravaj sebe na molitvu, tako uče veliki Svetitelji Božiji. Ako nemaš ljubav prema istini u srcu, primoravaj sebe na ljubav. Ako nemaš veru, primoravaj sebe na veru. Ako nemaš ljubav prema bližnjem, primoravaj sebe na ljubav. I Gospod će dati sile i snage da zaista ljubav postane tvoja imovina, tvoje stalno raspoloženje, i da vera postane glavni činioc u tvome životu, i svaka evanđelska vrlina.
Eto, svaki dan Crkva slavi Svetitelje Božije. Sve su to naši učitelji i zato se mi molimo svaki dan da se održimo u ovome svetu zla, iskušenja, i da duši svojoj steknemo Život Večni i Carstvo Nebesko. Neka nas u tome pomogne i današnji veliki Sveti Ravnoapostolni Božiji Vladimir, car Ruski, i svi bezbrojni Svetitelji Ruski koje slavimo. Da i mi bedni i nesrećni Srbi, koji napustismo svetinje Božije i zadužbine Svetih Careva i Kraljeva Srpskih …
Ova sveta zadužbina Kralja Dragutina[10] uvek poluprazna. Gde su Srbi? Što je sa njihovim dušama?! Prodadoše duše mnogi za činiju sočiva. Kako strašno biti Srbin kad izgubiš Svetoga Savu, kada izgubiš veru Pravoslavnu! Šta je to pakao – (to je biti) bez Hrista. Šta je čovek bez Hrista, kad napusti Hrista? Gle, ti juriš u zagrljaj đavola. Pazi, teško je biti u njegovom zagrljaju. Njegov je zagrljaj užasan, užas! Boj se toga, boj se svoga greha, ne dopusti da se greh zacari u tebi. Ako se zacari, znaj da je u njemu đavo. Sveti Zlatoust veli: U svakom grehu je po đavo, u svakom grehu. Nemoj varati sebe: greh kada činim, to je (samo) moje. Nije! đavo učestvuje u tvome životu i strašno je biti sa đavolom.
Zato je i Gospod došao u ovaj svet, Bog je sišao da svede Svete Anđele na zemlju, da nam oni pomažu u našim borbama za spasenje i Život Večni. Da! Zato su (i) svi Svetitelji Božiji. I zato je Gospod došao u ovaj svet da tebi i meni da Život Večni, da tebe i mene spremi za Život Večni. Njemu, preko Svetog Vladimira i svih Svetitelja Božijih, neka je čast i slava sada i uvek i kroza sve vekove. Amin.
 


 
NAPOMENE:

 1. Evanđelje po Mateju 14,14-22
 2. Lk. 16,19-31
 3. Lk. 16,27-29
 4. Lk. 16,24
 5. Jn. 11,43-44
 6. Mt. 25,46
 7. Besednik misli na boljševičko komunističko gonjenje hrišćana. Prim. uredn.
 8. Misao Sv. Makarija Egipatskog. – Prim. uredn.
 9. 1 Mojs. 6,5:8,21
 10. Manastir Ćelije, po predanju podigao je Sv. kralj Dragutin. – Prim. uredn.

2 komentar(a)

 1. Slava Bogomajki,neka nas zaštiti svojim molitvama.

 2. Veliki naš Sveti otac Justin! Zaista Bogom nadahnut. Ne znam da li ijedan narod na svjetu, u savremeno vrijeme, ima ovakvog tumača Jevanđelja. Hvala Bogu, što nam ga je dao!

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *