SABRANE BESEDE

 

SABRANE BESEDE
 

 
PRAZNIČNE BESEDE – TOM I
 
Beseda 5. na parastosu Vladici Nikolaju (o 16. godišnjici upokojenja)
1972. godine u Leliću
 
Evo nas na duhovnom Oplencu. Karađorđe je na Oplencu stvorio Prvi ustanak i oslobodio Srbiju i stvorio malenu Srbiju. A slavni i veliki Ravnoapostolni (Vladika Nikolaj stvorio je najveći duhovni ustanak u Srpskome rodu, zato je Lelić – Oplenac. Niko do njega, niko pre njega, osim Svetog Save, nije uradio za srpsku dušu ono što je on uradio. Njegov ustanak neprekidno traje. Pogledajte sestre iz Žiče, bogomoljci širom zemlje naše, sve su to njegovi duhovni ustanici, sve to poziva natrag ka Gospodu. Koga, koga? Nesrećne Srbe, one maloverne, one neverne, one bezverne. On, slavni Mučenik, slavni Pobednik, išao je Srpskom zemljom kao Apostol Pavle. Širio – šta, koga? Jedinu zdravu nauku – Evanđelje Gospoda Hrista. On, koji je znao svu mudrost ovoga sveta, svu mudrost Evrope, ali je isto tako znao svu mudrost Crkve Hristove Pravoslavne. On, on, eto ga neprekidno diže taj ustanak i budi, budi zaspale srpske duše – ka čemu? Ka Gospodu! Nisi ti moljac Srbine, nisi ti komarac! Ko si? Živa ikona Božija, slika Božija živa. Pogledaj na svoj original, na Gospoda Hrista. Takav treba da budeš, i ja i ti i svaki Srbii, i svaki čovek uopšte. Sećam se, davno je to bilo, još 1910-11. godine kada je Vladika slavni kao običan jeromonah ustalasao Beograd i celu Srbiju svojim čuvenim prvim besedama. Sve je bilo zaspalo, sve je bilo manje-više zaspalo. Javio se orao, orao sa ovog Oplenca, i zapalio srpske duše. Kako je onda počeo, tako je celog života radio. I gle, on je u stvari duhovni otac naš, svih Srba koji su progledali u novijeg doba, koji su progledali i duhovne vrednosti ugledali. Duhovni otac našeg monaštva, vaskrsitelj i obnovitelj monaštva našeg – to je on. A monasi? Monasi su u Crkvi Pravoslavnoj stvorili najveća dela, niko veća od njih. Ako pođete istorijom naše Crkve, monasi kao što je Apostol Pavle, Sveti Jovan Devstvenik i Bogoslov, Jovan Zlatousti, Vasilije Veliki, Grigorije Bogoslov, Damaskin, ne ređati ih, bezbroj njih.
I mi danas, Četvrte nedelje Velikog posta, slavimo slavnog i velikog monaha – Svetog Jovana Lestvičnika. Njega je Crkva stavila u ovu svetu Nedelju – radi čega? Ko je on, šta je on? Običan pustinjak i monah, ali napisao je peto Evanđelje, iz iskustva svog napisao Rajsku Lestvicu. To je Evanđelje monaha, Evanđelje svih istinskih pravoslavnih hrišćana. Rajska Lestvica, u kojoj on opisuje sve vrline hrišćanske: veru, nadu, ljubav, milost, krotost, kao lestivicu koja čoveka vodi sa zemlje na Nebo. Tako i ti i ja, tom lestvicom idemo i tu lestvicu stvaramo ako smo hrišćani.
A gle, naš veliki Sveti, Ravnoapostolni Vladika Nikolaj napisao je rajsku lestvicu za sve nas Srbe, za današnje i buduće Srbe. Sva njegova pisana dela zaista su rajska lestvica. Ako budeš živeo po njima, po njihovim uputstvima, nesumnjivo ćeš uzići na Nebo. Njegov književni rad, to je more mudrosti evanđelske. Treba samo uzeti i pogledati njegovu Duhovnu Liru. Neka mi oprosti Sveti Damaskin, Sveti Roman Slatkopevac, ali eto, on je stao pored njih i uz njih samo sa svojom Duhovnom Lirom. To je takvo biserje nebesko, kakvo Srpska zemlja videla nije. To najbolje znaju bogomoljci, najbolje znaju monasi, monahinje, jer je njih Duhovna Lira držala i pobudila da krenu Hristovim putem po Srpskoj zemlji strmoj i maglovitoj.
Zaista, on novi duhovni Karađorđe, pod njegovom zastavom kreće se sve što je srpsko, duhovno rasuđivanje, sve i svakome. Kome Sveti Vladika nije duhovni otac? Kome od Srba, koji je pošao evanđelskim putem, a da on nije pomogao, ili da ga nije poveo?
Danas ono što predstavlja suštinu Svetosavskog Pravoslavlja – to je Bogomoljački pokret, to je Hrišćanska zajednica koju je on stvorio; on, velikim svojim apostolskim trudom i svetosavskim podvizima. Da, zato je Sveti Vladika naš najveći Mučenik Srpski. Jer kada je bilo u Srpskom rodu takvih izdajica Hrista, kada je bilo u Srpskom rodu takvih prodavaca crkvene slobode, kada je bilo u Srpskom narodu takvog bezbožničkog otpada, kao što je danas? Gle, mrtvo more evropsko zapljuskuje sve obale Srpske, zapljuskuje sve obale srpskih duša, Srbi, šta su postali? Čučavci pored televizora, kukavice koje raskidaju svoje duše i ubijaju svoje duše po bioskopima i pozorištima.
Šta je to – evropska kultura, znate; svi mi Srbi hoćemo da budemo kulturni! Sveti Sava je li tu kulturu imao? Je li to traži od tebe, Bog Koji je tebe stvorio živom slikom Svojom, zar to od tebe traži? Pogledajte, današnja Srbija je r<4b lude i bezumne evropske kulture. Lude i bezumne. Šta je osobina evropske kulture, šta je to čime se vi kulturni hvalite, šta je to? Srebroljublje Judino. Na čemu stoji evropska kultura, američka, ruska, sve kulture ovoga sveta na čemu stoje danas? Na Judinom srebroljublju. Jer su ljudi proglasili odjedanput da je njihov glavni cilj u ovome životu: što više para, što više uživanja. A evropska kultura samo to i radi. Stvaraju se tehnički izumi, vrši se takozvana industrijalizacija svih zemalja, a u stvari truju se ljudi srebroljubljem Judinim. Pogledajte, Evropa je uspela da proda Gospoda Hrista! Uspela je za svoj drang, kako bi rekli Nemci, za svoj nalet po svima kontinentima. Uspela je Evropa da zatruje sav svet tim judinskim srebroljubljem. A znate: Juda ne može ne završiti samoubistvom. Juda mora da izvrši samoubistvo, i Evropa mora da izvrši samoubistvo. Ona će izvršiti preko svojih unuka, preko svojih sinova, preko svih onih koje ona danas truje na svim kontinentima svojom ludom, antihristovskom, bezbožnom kulturom.
Evo, vidite! Tome strašnom naletu judinskog bezverja, judinskog izdajstva, odupro se u Srpskoj zemlji i odupire se danas više nego iko od nas živih, Sveti Vladika Nikolaj. On je prvi osetio kakve otrove nosi evropska kultura za nas Slovene, za nas Pravoslavne. I poveo ustanak i vodi ga i danas u Nebeskoj Srbiji, kao što ga je vodio u zemaljskoj Srbiji. Da, šta nama ostaje? Ili da istrulimo, da izgnjilimo u judinskom srebroljublju, a među lažnim idolima evropskim. Gledajte, naše je doba neznabožačko i idolopokloničko doba. Niko, braćo moja, nije izmislio toliko idola kao luda Evropa. Niko nije tako mnogo besmislenih dela učinio kao Evropa. Ona je proglasila za idole – koga? Tehniku, nauku, filosofiju, civilizaciju. A šta je to? To je sve gnjiljenje čoveka, to je sve paljenje duša ljudskih, Hrista i Hristovog lika. Pokolj duša se vrši danas u svetu, vrši ga Evropa svojom kulturom. Čime se danas Evropljani hvale, pogledajte ih? Hvale se izumima. Čemu vode ti vaši izumi? Koliko su ljude boljima učinili?
Šta znače vaši televizori, šta vaši radioaparati, šta vaše takozvane kulturne tekovine, radi kojih žrtvujete sve, pa i Gospoda Hrista, šta one znače? Znače samoubistvo! Ne može Juda drukčije da završi, ne može Evropa drukčije da završi nego tako. Jer je izdala Jedinog Istinitog Boga, Jedinog Istinitog Boga u svima svetovima. Proglasila je bogove koga? Robote evropske, veštačke ljude evropske, civilizaciju, ludila. To su idoli novi, to je novo neznaboštvo, novo mnogoboštvo, kakvoga nije bilo ni u Rimskoj imperiji. I mi sve (to) preživljujemo.
Zato je danas teško biti čovek, a najteže biti Srbin. Danas sa svih strana na Srbina napadaju. A poslastice srebroljublja? O, sva blaga zemaljska, blaga u ovome svetu! Ali, ne zaboravite, u Svetom Evanđelju Apostol Pavle kaže: „Mi bejasmo ludi“[1], govori Sveti Apostol Pavle. On govori da je i on sam bio lud. Kada Sveti Apostole Pavle, kada si bio lud? Bili smo ludi kada smo služili gresima i svima slastima grehovnim, piše Sveti Apostol Pavle. Tada je čovek lud zaista, kada služi gresima i slastima zemaljskim. Lek od toga, eh lek? Još dodaje Apostol Pavle: Ti ljudi, neprijatelji Krsta Hristova, neprijatelji Istinitog Boga, njima je bog trbuh[2]. To je njegova Blagovest, strašna! Ali, zar Evropa nije čoveka proglasila za burag, za trbuh?! Nemci imaju poslovicu: čovek je ono što on jede. Čovek je ono što on jede. Niko, braćo moja, ni u neznabožačkom svetu i pre Hrista i posle Hrista, nije glupljeg i luđeg boga proglasio u ovome svetu, kao što to čine srebroljupci. Bog im je trbuh! Niko nije klanjao poganijem božanstvu, niko nije bio bezumniji u toj veri svojoj, u pravljenju idola i kipova, od evropskog čoveka.
Zato, zato sav ovaj nemir po svetu. Pogledajte! Nigde mira. U novinama piše da je od završetka Drugog svetskog rata bilo šezdeset ratova na ovoj planeti, šezdeset ratova. A dva svetska rata, kad su nikla, kad su se pojavila? Sada, u dvadesetom veku, u našem veku, u kulturnom veku, koji treba da preporodi, da usreći čovečanstvo, da usreći svako ljudsko biće. Kukavni mi, ubijemo duše svoje, duša pokolj vršimo mi. I mi sveštenici, i vi činovnici, i vi radnici, i vi prosti Srbi, svi mi vršimo posredno ili neposredno pokolj srpskih duša. Gde su Srbi praznikom, samo praznikom, gde su? Malo ih je po hramovima, vrlo malo, gde su oni? Ova zemlja zasejana svetim zadužbinama i svetim hramovima. A Srbi, Srbi napuštaju Jedinog Istinitog Boga! Sve mi je preče, sve. I u nedeljne i praznične dane, da gledaju svoj mal, da gledaju samo ono što je za telo. A duša? Gde ti je duša, bedni Srbine?! Šta je ka tvojom dušom, šta će biti sa njom kada iz ovog sveta krene, napusti telo i bane u onaj Nebeski svet? Mi ne mislimo na to. Ali gle, odgovaraćemo svi! Danas stotine hiljada nekrštene dece u ovoj zemlji ima, danas stotine hiljada studenata i radnika ima u ovoj zemlji, nekrštenih, nevenčanih, neopojanih. Svi smo mi krivi za to. Ja prvi, pa vi svi redom. A to su već mrtve duše! To je pokolj duša, kakav se nije video na Srpskoj zemlji.
I mi danas, čineći parastos Velikom i Svetom Nikolaju, Episkopu našem, duhovnom Ocu našem, mi u stvari zadužujemo njega da se moli za naš kukavni Srpski rod, današnji Srpski rod. Da njega probudimo da ne prestane plakati sa Svetim Savom pred prestolom Gospoda, moleći Ga da pokaje nesrećne Srbe, da ih razbudi, da im da istinitu veru u Istinitog Boga, u Gospoda Hrista. Ide vreme kada će veliki Sveti Vladika Nikolaj biti slavljen kao Sveti Sava. Ide vreme kada će Lelić postati što i Ostrog Svetog Vasilije. Sveti Vladika naš bio je čudotvorac i za života, pored svog velikog svetog života i podviga koji je uzimao na sebe. Ja se ne libim da se ispovedim: ja se molim njemu kao Svetitelju. On je za mene Ravnoapostolni Vladika Nikolaj, Ravnoapostolni.
Mi pored Svetog Save nismo imali većeg Apostola u rodu Srpskom od njega. Ako hoćete, to je peti Evanđelist Srpskoga naroda, pored četiri Sveta Evanđelista u Svetom Pismu. On, nesumnjivo moćan u Nebeskoj Srbiji, sa svima Srpskim Svetiteljima i svima Svetim Monasima, danas gleda na srca naša, gleda na srca svih Srba i vapije ka Gospodu da nas izleči od evropskog ludila. Teško je biti Svetitelj Srpski nad nesrećnom današnjom Srpskom zemljom. Šta ostaje velikim i slavnim Svetiteljima našim na Nebu, nego da gledaju na današnju Srbiju i današnjeg Srbina, šta ostaje, nego plaču i roni suze pred Gospod Isusom, da se smiluje na rod naš?
Nikad ne zaboravimo da u istoriji našoj Srpskoj sva velika dela stvorili su samo Sveti Monasi. Uzmite Svetog Savu, njegovog oca Svetog Simeona Mirotočivog, i sve njihove slavne potomke. Sve sam Sveti Monah do Monaha, stvorio je Srpsku dušu, Srpsku zemlju i Srpsku istoriju. Pa eto, u novije doba najveća imena, najslavniji ljudi Srpske istorije su Vladika Nikolaj i Vladika Njegoš. A kao prvi začetnik – Sveti Sava.
Danas je ne samo nedelja Svetih Monaha, ravnoapostolnog Vladike Nikolaja, danas u stvari Pravoslavna Crkva slavi sve Svete Monahe, a njih je bezbroj. U Pravoslavnoj Crkvi je bezbroj Svetih Monaha, jer su oni uvek bili zastavnici svih istina Hristovih, prvi Mučenici, prvi Ispovednici, prvi borci za sve što je Hristovo i što je evanđelsko. I mi danas, dajući parastos ustvari slavimo Svetog Ravnoapostolnog Vladiku Nikolaja, slavimo ga za sve one velike i slavne iodvige, slavimo ga za njegov duhovni ustanak koji je stvorio u Srpskom narodu. I produžuje se i nadalje i nadalje, i produžavaće se do Strašnoga Suda dok traje Srpskoga imena. Jer, njegove duhovne lestvice vode i rukovode svaku dušu iz ovog u onaj svet, vode kroz njegove čudesne nebeske lestvice.
Neka bi Sveti Vladika pogledao na nas grešne. Neka bi nas s Neba vodio i rukovodio ka svemu što je Hristovo u ovome svetu, eda bi Srbi isplovili iz mrtvih Evropskog mora i služili Večnom Gospodu Hristu, vođeni i rukovođeni Svetim Savom i Svetim Vladikom Nikolajem. Amin.
 


 
NAPOMENE:

  1. Tit. 3.3
  2. Fil. 3. 18-19

2 komentar(a)

  1. Slava Bogomajki,neka nas zaštiti svojim molitvama.

  2. Veliki naš Sveti otac Justin! Zaista Bogom nadahnut. Ne znam da li ijedan narod na svjetu, u savremeno vrijeme, ima ovakvog tumača Jevanđelja. Hvala Bogu, što nam ga je dao!

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *