SABRANE BESEDE

 

SABRANE BESEDE
 

 
PRAZNIČNE BESEDE – TOM I
 
Beseda 7. na Vavedenje Svete Djeve Marije
1977. godine u manastiru Ćelije
 
Evo Praznika, braćo i sestre, koji nam kazuje radi čega je stvoren ovaj svet, radi čega je stvoren čovek, i kakav je put naš kroz ovaj svet. Radi čega stoji ovaj svet i | postoji? Sve to kazuje Presveta Bogomajka, kako se veli u divnim pesmama, čuli ste: „Hram se Gospodnji uvodi u Hram“. To jest, Ona je sama bila Hram. Šta to znači? To znači da se neprekidno molila Bogu, da je srce svoje pretvorila u oltar, i da je ceo život svoj provodila kao u Hramu Gospodnjem, i u Hramu Gospodnjem.
A Gospod je stvorio ovaj svet ne radi čega drugog, nego da zaista bude Crkva Božija, da sva stvorenja streme ka Njemu i da sva stvorenja očekuju od Njega sve milosti Njegove, sve radosti, sva blaženstva. I to među ljudima prva je doživela u punoći Presveta Bogomajka. Ona nam je pokazala radi čega je Gospod stvorio čoveka: da bude živa Crkva Božija, da bude živi Hram Božiji. Da čovekovo srce i vascelo biće čovekovo uznosi neprekidno molitve Gospodu, Koji drži ovaj čudesni svet oko nas, drži ga u postojanju, drži ga u životu. Tako je Ona pokazala da je ovaj svet i ovaj život u stvari neprekidno bogosluženje. Zato je Bog stvorio čoveka, zato je Bog stvorio ovaj svet, da čovek neprekidno služi Bogu u ovome svetu, kao u Hramu Božijem. Zvezde, nebesa, to su kandila Božija, bezbrojna, da bi pobudile čoveka da se ugleda na njih, ugleda se na tu stvar Božiju, i da služi Bogu i slavi Boga.
Kad je dovedena i uvedena u Hram, Presveta Bogomajka imala je tri godine, i ostala je u Hramu, kako se veli u divnim pesmama, „da se vaspita Bogu“ do dvanaeste godine Svoje. To znači, da je Hram bio Njena škola, da je u Hramu ona učila i naučila ono što je potrebno ne samo za život na zemlji, nego za Večni Život u svima svetovima. I tako, Bogomajka pokazuje primer kako treba vaspitavati sebe u ovome svetu, kako treba vaspitavati decu u ovome svetu. Ovaj svet – Hram Božiji. Njegova je dužnost da služi Bogu. Hram je zato u ovome svetu, Crkva je zato u ovome svetu da se u njoj uznose neprekidno molitve Gospodu za sve i svja. To nam kazuje Presveta Bogomajka živeći u Hramu, učeći u Hramu sve zapovesti Gospodnje, učeći se u Hramu svim vrlinama, i tako spremajući Sebi Život Večni.
Presveta Bogomajka je Sebe tako očistila molitvom i životom u Hramu, da se udostojila roditi Gospoda Hrista, roditi Boga i Njega uvesti u ovaj svet, uvesti Ga ljudskome rodu. A mi, mi smo Ga proterali, mi ljudi, mi smo proterali Boga iz ovog sveta grehom svojim, gresima svojim. Presveta Bogomajka prva je koja Svojom svetošću, Svojom bezgrešnošću vraća Boga u ovaj svet, daje nam Gospoda Hrista.
Šta danas mi vidimo u ovome svetu? Iz škola je isteran Bog, iz škola je isteran Gospod Hristos, iz evropskih škola, iz naših škola! Strašna je stvar govoriti o Bogu. Vi roditelji, vi odgovarate za decu. Od vas će Gospod tražiti računa u onome svetu, zašto je tvoj sin takav, zašto je tvoja kći takva, zašto si ti propustio da učiniš to i to i što nisi učinio to i to? Tebi je data zemlja, da bi se spasavao na zemlji. Pokazala ti da su hrišćani – šta? Hramovi Božiji! Sveti Apostol Pavle piše hrišćanima: „Vi ste živa Crkva Božija, vi ste Hramovi Božiji, Duh Sveti živi u vama“[1]. To je hrišćanin. On neprekidno uznosi Gospodu molitve, i za sebe i za sav svet oko sebe, jer živeti u ovom čudesnom svetu Božijem nemoguće je bez molitve. Uman i pametan čovek kroz Gospoda gleda da vidi tajne Božije, svete tajne Božije. I svakoj tvari treba pristupati sa molitvom. Gleda na pticu i hvali Gospoda, gleda biljku, gleda cveće, i čudi se svemu tome, i moli se Gospodu, i zahvaljuje Mu što je dao takva bića oko njega koje ga mogu voditi ka onome što je Božije, što je nebesko, i pretvoriti ovaj život svoj u neprekidno služenje Bogu, u bogosluženje. Cilj čovekovog života u ovome svetu, braćo, jeste da služi Bogu. Time služi i sebi, služi večnosti svojoj, služi Večnome Životu. Tek kada izađe iz ovoga života, on će ugledati onaj svet sa svima čudesima Božijim, hvaliti Boga što je bio hrišćanin, i što je znao da je čovek Hram Božiji, živa Crkva Božija, i da život čovekov u ovome svetu treba da bude neprekidno bogosluženje, neprekidno bogosluženje!
To pokazuje Presveta Bogomajka, Koja je celoga života Svog neprekidno služila Gospodu, neprekidno ispunjavala zapovesti Božije. Živela u ovome svetu kao u Hramu Božijem, a i sama bila Hram Božiji/Tako je svaki čovek Hram Božiji. To je učenje Gospoda Hrista, to je učenje Svetog Apostola.
Mi u ovome svetu, imamo najveću i najsvetiju dužnost, to je da život svoj pretvorimo u neprekidno služenje Bogu, u neprekidno bogosluženje. Primer toga, najveći i najsavršeniji – to je Presveta Bogomajka. Ona se Jedina u rodu ljudskom udostojila podvigom Svojim, neprekidnom molitvom Svojom, neprekidnim postom u Hramu, udostojila se da rodi Gospoda Hrista, i da Sama bude bez ikakvog ličnog greha. To je najveći podvig koji čovek može učiniti u ovome svetu, i Ona je Jedina to učinila, i pokazala nam Svojim primerom da smo mi stvoreni za to da služimo Bogu kroz ceo život, i da ceo život naš bude neprekidno bogosluženje.
Naši stari vladari, naši praoci i oci, zasejali su zemlju Srpsku mnogobrojnim hramovima; većina od njih posvećena je Presvetoj Bogomajci. Najveći hramovi naši posvećeni su Njoj i današnjem Prazniku – Svetom Vavedenju. Hilendar, Studenica, i mnogi drugi manastiri. Šta su naši preci hteli time? Da nas nauče da je život čovekov na zemlji, život pravog Srbina, neprekidno služenje Bogu. I zidali su hramove po celoj zemlji. Kad su Turci osvojili našu nesrećnu zemlju, u našoj zemlji je bilo tri hiljade manastira, punih monasima. Danas ih ima oko sto pedeset. Radi čega je sve to, radi čega su naši preci zidali te hramove? Da bi se mi naučili osnovnoj i glavnoj istini života, evanđelskog života, da život naš treba da bude služenje Bogu, služenje kroz svako dobro, kroz sve što podseća na Boga, i što daje sile čovečijoj duši da se u ovom svetu vaspita kao u Hramu Božijem.
Mi pravoslavni hrišćani, znamo tu istinu o mudrosti Božijoj, o školi Božijoj. Crkva je škola Božija, glavni Hram Božiji; to svedoči današnji Praznik koji nam je dao Presvetu Bogomajku i Ona nam rodila Gospoda Hrista. Pričestiti se – to znači primiti Boga u sebe. Ti zaista srce svoje pretvori u žrtvenik, i kadi srce svoje molitvom. Jer, svaka molitva jeste kad Gospodu Bogu, i jeste svedočanstvo da mi u ovome svetu živimo Bogom, i Njegovom milošću, i Njegovim silama, Njegovim Božanskim i životvornim silama, koje nam daje kroz sunce, kroz nebesa, kroz biljke, kroz životinje, kroz sve što vidimo i kroz ono što ne vidimo.
I mi, na današnji veliki Praznik treba da ispitamo sebe šta je naš život. Da li je naš život zaista služenje Bogu, kao u nekom hramu, ili ne? Svaki neka misli o sebi i neka razmišlja da će jednom od nas biti traženo ono što nam je dato. Nama je dato u Svetoj Tajni Pričešća telo Gospoda Hrista. A On dao nam novi Život Nebeski na zemlji, dao nam sveti život ispunjen vrlinama.
Najveća svetinja koju mi primamo je Sveto Pričešće. Radi čega? – radi toga da bi smo služili Gospodu, u srcu svom, u duši svojoj, i neprekidno slavili Gospoda za Njegovo Sveto Evanđelje, za Večni Život, koji nam daje kroz Svoje učenje, za sva dobra koja nam je dao došavši u ovaj svet. Jer, kad je On Bog došao u svet, On je sa Sobom doneo sve što je Božansko, sve što je najuzvišenije, sve što je večno, da bi nas tome naučio, da bi nam to baš i dao. Da nam da Život Večni. Zato je On otvoreno svima neprekidno govorio kroz Sveto Evanđelje: „Koji veruje u mene, ima Život Večni“[2]. Neka bi Blagi Gospod, molitvama Presvete Bogomajke, naučio svakoga od nas, i svako ljudsko biće da sebe smatra za hram Božiji i da bude hram Božiji, hram Božiji u kome se neprekidno služi Bogu.
Često mi zaboravimo tu glavnu istinu. Umesto da služimo Bogu, mi služimo – kome? Kroz greh, kome se služi? Grehom svojim mi smo isterali Boga i svoje duše. On se vraća u nas Svetim Pričešćem. Greh i jeste ta demonska sila koja goni iz duše čovekove ono što je Božije, i tako pretvara srce naše, biće naše, ljudsko, čovečansko biće naše u idolište. Jer, kada živimo u grehu i služimo grehu, onda mi služimo đavolu. I ceo život naš prevrće se i gubi svoju božansku vrednost, božanske sile, jer greh uvek uvodi sa sobom svako zlo, a naše je da se borimo protiv greha, da služimo Bogu, a ne đavolu. A znajte, svaki od nas zaista služi đavolu kada služi grehu, kada neće da se kaje zbog greha, kada ne izgoni greh iz sebe, nego ga čuva u duši. To je najgore idolopoklonstvo proglasiti greh za svoj život, za način svoga života.
Tu je Crkva Hristova, Crkva Presvete Bogomajke da nas nauči da mi u ovome svetu moramo služiti Bogu. Služiti Bogu i samo tvoriti Njegove zapovesti, izbegavati svaki greh, i kajati se zbog greha. Jer, Presveta Bogomajka je dala svima nama sile i moći da se borimo sa grehom i pobedimo greh, i da tako služimo Bogu u svetinji života.
Današnji veliki sveti Praznik, neka nas na molitve Presvete Bogomajke ispuni svakim Božanskim dobrom, svakom nebeskom silom, da bi smo od danas živeli životom svetim, životni dostojnim večnosti, zbog koje nas Gospod Hristos poziva došavši u ovaj svet. Jer, Bog je došao u ovaj svet da nas pozove Večnom Životu i da nam da Večni Život. Njemu, preko Presvete Bogomajke, neka je čast i slava, sada i uvek i kroza sve vekove. Amin.
 


 
NAPOMENE:

  1. 1 Kop. 3,16
  2. Jn. 5,24

2 komentar(a)

  1. Slava Bogomajki,neka nas zaštiti svojim molitvama.

  2. Veliki naš Sveti otac Justin! Zaista Bogom nadahnut. Ne znam da li ijedan narod na svjetu, u savremeno vrijeme, ima ovakvog tumača Jevanđelja. Hvala Bogu, što nam ga je dao!

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.