SABRANE BESEDE

 

SABRANE BESEDE
 

 
PRAZNIČNE BESEDE – TOM I
 
Beseda 6. na Vavedenje Svete Djeve Marije
1976. godine u manastiru Ćelije
 
Evo nam, braćo, svetog i velikog Praznika koji nam kazu je zašto smo mi ljudi u ovome svetu. Otkuda to, da ti i ja budemo danas u ovome svetu, a ne kroz hiljadu godina?
Otkuda to da se ti rodiš i budeš sin Petra i Marije, u a ne nekog drugog? Šta je to, kakva je to tajna oko nas i u nama, kazuje nam ovaj sveti veliki Praznik – Praznik Vavedenja = uvođenja Presvete Bogomajke u Hram.
Radi čega je Ona bila uvedena u Hram kada je navršila tri godine? Divna je beseda u današnjem Evanđelju: da se vaspita Bogom i u Bogu. Da dušu svoju posveti Bogu, da srce svoje, razum svoj, misao svoju, jezik svoj, sve biće svoje posveti Bogu. Jednom rečju – da postane Sveta. I zato je Presveta Bogomajka došla u Hram, da živi u njemu sve do punih dvanaest godina.
Hram – to i jeste prava škola; hram – to i jeste prava istinska škola. Ona nas uči Pravdi Božijoj; ne samo uči, nego nam i daje Pravdu Božiju, daje nam Ljubav Božiju, daje nam Istinu Božiju. I dok je Crkva i Hram bila škola u isto vreme, kao u vreme našeg divnog i velikog Svetog Save, onda smo mi cvetali i procvetali. Ali, kada školom dunuše ludi vetrovi bezbožja i izbaciše sve što podseća na Boga, od tada, pogledajte, ceo svet zaliva se krvlju. Gledajte: ustaje narod na narod, čovek na čoveka, klasa na klasu, drug na druga; nema braće, nema čoveka koji je brat čoveku.
A mi, mi smo stvoreni da budemo sveti, da budemo puni Boga, puni Istine Božije, puni Pravde Božije. Sveti Apostol Pavle piše hrišćanima, a to znači svima nama: Braćo moja, kakva je volja Božija za nas, šta Bog hoće od nas? On, veli, hoće svetost našu[1]. Volja Božija u tome se sastoji što On hoće da budemo sveti mi svi, i ja i ti i svako ljudsko biće. Zato je čovek stvoren. Ali u ludilu svom, čovek odbacuje Boga i neće Boga. To je kao kad sunce, koje sija i ide putem po nebesima, ljudi neće i odbacuju ga. To je kao kad ti, čovek, mali i bedni, prirasli za zemlju, pljuješ na sunce, a pljuvačka se vrati na tebe. Tako je i bilo sa ljudima koji odbacuju Boga. Pljuju na Boga, a pljuvačka pada na njih.
Ali, danas je Praznik velike Istine, velike Pravde. Presveta Bogomajka nam je pokazala i kaže nam, da ljudsko biće u ovome svetu živi ne samo zemljom i od zemlje, nego Nebom, živi od Neba. Kao što naša malena zemaljska zvezda živi od sunca i od bezbrojnih zvezda koje su nam njom, tako i mi ljudi živimo ne samo zemljom, nego i Nebom, živimo Bogom. Presveta Bogomajka udostojila se, osvetila Sebe toliko da rodi Boga i Gospoda Hrista. Ona Ga je rodila – radi čega? Radi nas. Rodila Ga je radi toga da se mi svi ispunimo Bogom,[2] kao što je Ona bila ispunjena, kao što je sad ispunjena iznad svih Nebesa, Sjajnija i Slavnija od svih Heruvima i Serafima, od svih Anđela i Arhanđela. Toliko je ljudsko biće uzvišeno, koliko je Presveta Bogomajka uzvisila ljudsku prirodu, da je rodila Boga!
I Gospod je sišao u ovaj svet, radi čega je sišao? Radi tebe i radi mene, radi svakog ljudskog bića; sišao je da nas osveti, da istera iz nas grehe, da istera iz nas smrti, sve ono što truli u nama; i da nas napuni Večnom Božanskom Pravdom, Večnom Božanskom Istinom, Ljubavlju, Milošću, Dobrotom. Radi toga je Gospod došao u ovaj svet, a bezumni ljudi raspeli su Ga. No, po velikoj milosti Svojoj On je vaskrsao iz mrtvih, pobedio smrt radi nas. Radi nas ljudi pobedio je smrt, da nas učini zaista velikima, i pred Anđelima i pred svima Nebeskim silama.
I eto, Gospod je u ovom zemaljskom svetu rođen od Presvete Bogomajke, dao svega Sebe ljudskome rodu. Celoga sebe Boga! Može li išta biti veće od toga? Ne samo to, nego je On unizio Sebe toliko, da je eto, i u Svetom Pričešću Sav prisutan. I mi, pričešćujući se Svetim Pričešćem, ustvari pričešćujemo se Njime – Bogom i Gospodom. To znači, pričešćujemo se Božanskom Istinom, i Pravdom, i Ljubavlju, i svim onim što je Božije. Radi čega? Da bi se tako živelo u ovome svetu. Zato Pričešće i jeste dato nama svima, radi spasenja našeg, jer gde je Gospod Hristos odatle beži greh, beži smrt, beži đavo. Pričešćujući se Gospodom Hristom, ti primaš Spasitelja Gospoda Boga i izgoniš iz sebe svaku nečistotu. Trudi se da tako živiš i nadalje iz dana u dan, iz noći u noć. Jer, ako obesvetimo Gospoda Hrista kada Ga primamo u Svetom Pričešću, šta nas očekuje?
Zato je potrebno sa velikim smirenjem, braćo i sestre, primati Gospoda Hrista i živeti po Njemu, živeti po Njegovom Svetom Evanđelju, živeti Njegovom Večnom Pravdom, Večnom Istinom, Večnom Ljubavlju. Sve će se to tražiti od nas u onome svetu. Pitaće tebe i mene Gospod: radi čega sam ja došao u svet? Samo zato da prošetam zemljom? Ne. Ja sam došao u svet da radi vas ljudi pobedim greh, i smrt, i đavola. A vi, šta ste učinili od sebe? Obitalište greha, obitalište đavola. Ne sumnjajte, braćo, iza svakoga greha stoji đavo. I ako se ti ne boriš protiv greha koji nasrće na tebe sa svih strana, ti se ne boriš protiv đavola, i on će jednoga dana da zgrabi tvoju dušu, i da je potpuno uništi, i baci u pakao.
Zato je Gospod došao u ovaj svet, da nas oslobodi toga, da nam daruje Carstvo Nebesko, da nam daruje rajska raspoloženja, da nam daruje Svoju Večnu Istinu, Večnu Pravdu, da po njima živimo u ovome svetu. Prvi i najsjajniji primer toga to je Presveta Bogomajka, Presveta Vladičica, Koja je rodila Gospoda Hrista. Ona je taj glavni Vaspitač, najveći i najuzvišeniji Vaspitač roda ljudskog. Pokazala je svima nama ljudima šta mi treba da činimo, šta da radimo sa našim životom, šta da radimo sa našim bićem, sa našom dušom, sa našim telom. Da ih osvetimo – to je Njen odgovor. Kao što je Ona osvetila Sebe toliko, da sija nad svima Nebeskim Silama, tako da rod ljudski u samoj stvari stoji iznad svih Anđela i Arhanđela, pomoću Presvete Bogomajke. Toliko je Ona sveta, toliko uzvišena, toliko očistila i osvetila Sebe rodivši Gospoda Hrista.
I mi, braćo, praznujući današnji Sveti Praznik, Praznik uvođenja Njenog u Hram, i Njenog života u Svetome Hramu, života po Bogu i u Bogu, primivši Sveto Pričešće, potrudimo se da i mi tako živimo u ovome svetu, da izlazeći iz ovoga sveta dušom, a telom u majku zemlju, i mi izađemo pred svetlo Lice Čudesnog Gospoda Hrista i Presvete Bogomajke, poklonimo Im se i smireno zavapimo: Gospode i Presvete Bogomajko, pomilujte i spasite! Oprostite sve grehe kao nemoćnom ljudskom biću i darujte nam Život Večni i u ovome i u onome svetu.
Jer, naš Život Večni, braćo, počinje još ovde na zemlji. Hteo ti ili ne, dušom ideš u onaj svet, i živećeš večno u onom svetu dušom, sve do Strašnoga Suda. A telom ćeš zaspati snom smrti, jer je Gospod smrt pretvorio u san. Setite se kako je rekao Učenicima Svojim: „Prcjatelj naš Lazar zaspa, ali ja idem da ga probudim“[3]. Počeše svi da Ga pitaju: „Gospode, ako je zaspao probudiće se“[4]. A On im reče otvoreno: „Prijatelj naš Lazar umre“[5], nego idem da ga probudim, da ga probudim iz smrti kao iza sna. To je Gospod darovao nama ljudima. Telo naše odlazi u zemlju, zaspi snom privremenim, a u dan Strašnoga Suda vaskrsne iz mrtvih, i sjedini se sa dušom koja je do tada bila u onome nebeskom svetu, ili u raju, ili u paklu.
Neka bi Blagi Gospod umudrio sve nas da živimo po Svetom Evanđelju Gospoda Hrista, i da svi, i vi i ja, udostojimo se Carstva Nebeskog, molitvama Presvete Bogomajke i svih Svetitelja Božijih, koji su jedini i istiniti vaspitači roda ljudskog, na čelu sa Bogomajkom, Kojoj neka je čast i slava, sada i uvek i kroza sve vekove. Amin.
 


 
NAPOMENE:

  1. 1 Sol. 4,2
  2. Kol. 2, 9-10.
  3. Jn. 11,11
  4. Jn. 11,12
  5. Jn. 11,14

2 komentar(a)

  1. Slava Bogomajki,neka nas zaštiti svojim molitvama.

  2. Veliki naš Sveti otac Justin! Zaista Bogom nadahnut. Ne znam da li ijedan narod na svjetu, u savremeno vrijeme, ima ovakvog tumača Jevanđelja. Hvala Bogu, što nam ga je dao!

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *