SABRANE BESEDE

 

SABRANE BESEDE
 

 
PRAZNIČNE BESEDE – TOM I
 
Beseda 4. na Vavedenje Svete Djeve Marije
1973. godine u manastiru Ćelije
 
Evo svetog Praznika koji kazuje radi čega je Gospod stvorio ovaj svet i nas u ovome svetu. Kakav je smisao ovog sveta – to nam kazuje Presveta Bogomajka današnjim Praznikom. Ovaj svet je stvoren kao hram Božji, stvoren je da bude hram Božji. Stvoren je ovaj svet da bude hram Božji, a ljudi stvorenja Božja u tome hramu. Eto, to je sav smisao našeg života i našeg zemaljskog sveta. Presveta Bogomajka je danas uvedena u sveti Hram, a veli se u divnim pesmama da je Ona sama bila Živi Hram, jer Bog je bio sav u Njenom srcu i Ona je svim bićem svojim služila Njemu. Dovedena je u Hram da se vaspitava u Hramu. To znači – šta? Da živi po zapovestima Božjim, da živi u molitvi, u bdenju, u ljubavi, u opraštanju i svima drugim svetim vrlinama.
Nauk ovog divnog svetog Praznika za sve nas, šta je? Nauk je da i mi treba da ispunimo ono radi čega nas je Gospodo stvorio, radi čega se spustio u ovaj zemaljski svet. I ja i ti i svaki da slavimo Boga. Kako da služimo Bogu. Da vršimo Njegove zapovesti. On nam je dao Svoje Evanđelje, dao nam molitvu, dao nam bdenje, dao nam post, dao nam ljubav, dao nam milosrđe, dao nam Sveto Pričešće. Sve su to zapovesti Gospodnje da mi živimo i služimo Bogu u ovome svetu i da budemo bogoslužitelji.
A mi ljudi hteli smo da izmenimo smisao ovoga sveta, to jest, mesto da ovaj svet bude hram Božji, eto, čovek gura greh u ovaj svet i počeo je da služi – kome? Đavolu. Nemoj misliti da jedna ljudska misao, ili tvoja psovka, ili tvoja mržnja u srcu prema nekome nema u sebi đavola. Sav je đavo tu. I ti kroz mržnju, znaj da služiš đavolu. I kroz svaki greh čovek služi đavolu. Ako zavidiš nekome, znaj da služiš đavolu. Gospod je došao u ovaj svet da nas spase od toga. Da nam da sile i moći i da nas nauči kako da služimo Bogu. Grehom se služi đavolu, a Bogu se služi vrlinom. Bogu se služi postom, Bogu se služi bdenjem, milosrđem, ljubavlju i drugim vrlinama. I mi kao hrišćani nećemo imati opravdanja pred Gospodom na onome svetu kad bude sudio, ako nismo ispunjavali sve što nam je dao.
Čuli ste u divnim molitvama današnjim: „Ko mene jede, on u meni stoji i ja u njemu“[1]. Kad je Bog u tebi, šta treba da radiš? Da služiš Njemu neprekidno. Hrišćanin je onaj koji primorava sebe na svako dobro[2]. Gle, psovka tvoja, a u tebi Gospod Hristos, ti koplje zabijaš u Njegovo srce. Kad se posvađaš sa nekim, pomiri se brzo sa njim. Trnov venac pleteš na Njegovoj glavi. Bog je u tebi. Ti si zato da Njemu služiš i ispunjuješ celo Evanđelje živeći po zapovestima.
Mi nemamo opravdanja, ne možemo reći: Pa nismo znali, ne znamo kako treba da živimo. Tu je Sveto Evanđelje Gospoda Hrista, tu je Presveta Bogomajka, Koja je takođe ljudsko biće, od istog telesnog sastava kao mi. A gle, kakva svetlost, kakva čistota, kakva uzvišenost, oličenje svih vrlina! Ona – sama molitva, Ona – ljubav evanđelska. Kako se veli u jednoj divnoj današnjoj pesmi: „Ona nam je rodila Gospoda Hrista“, rodila nam je takoreći Spasenje. I zato Ona ima pravo da nam ne služi tj ne pomaže, ako mi ne budemo izvršavali zapovesti Njenog Božanskog Sina. Ona nam je pokazala kako treba da živimo u ovome svetu. Ona nam je sve ispunila, dala primer.
Ništa više Gospod Hristos nije mogao dati od onoga što nam je dao. Niko ne može dati više od onoga što je dao Gospod Hristos čoveku, Istiniti Bog. Nema dobra koje možemo zamisliti i izmisliti ja i ti, a da nam Gospod Hristos ne daje. Eto, On nam je dao – šta? Najveće i najgrandioznije, najveće i najogromnije dobro. Pričešćujući se, pričešćuje se Marko, Jovan, Petar, na otpuštenje grehova i na Život Večni! Pričešćujući se, mi unosimo ono što je Božje u nas, sve što vuče ka Nebu u tebi i u meni. A Gospod daje Život Večni. Svaki je čovek večno biće. I zato je Gospod i ostavio Sveto Pričešće da mi kao večna bića živimo Bogom, da nam On da sile da služimo Njemu, u molitvi Njegovoj, u postu Njegovom, u bdenju Njegovom, u milosrđu Njegovom. To je Gospod dao nama došavši u ovaj svet.
Eto, to je hram Božji. Ceo svet je hram Božji, da bi svaki od nas postao hram Živoga Boga. Sveti Apostol Pavle piše hrišćanima: Vi ste hram Božji, kroz Crkvu Hristovu[3]. To je Evanđelje svakoga od nas. Ako mi nemamo Duha Svetoga u sebi, teško nama. Svi ste hram Božji. Svi smo hram Božji, a ne hram đavolji. Zato je potrebno svakome od nas da Duha Svetog drži u sebi, da ga ne izbacuje iz sebe. Kako? Gresima, nepokajanjem. Jer Bog ne može da boravi u smradu. A čovek nepokajan, koji se ne seća da ispovedi svoje grehe, da se pričesti, da istera iz sebe sve đavolje sile, ne može da stoji pred Gospodom.
Sveti Apostol piše hrišćanima i veli: Vi ste miris Hristov Bogu[4], miris Bogu. Živite po svim Njegovim zapovestima. Celim svojim životom služite Bogu, da ceo život vaš bude bogosluženje. Takav je život Presvete Bogomajke, Koju danas proslavljamo. Ceo Njen život je bilo nepostidno[5] bogosluženje, neprekidna služba Bogu. Takav treba da bude život svakog hrišćanina. Jer, šta ćemo raditi na onome svetu, i ja, i ti? Zato, da se ovde molimo Bogu, da volimo bližnje, da činimo milostinju. Svaki od nas koji to ne čini, čime će se baviti na onome svetu? Užasnom mukom, svojim gresima.
Seti se bogataša iz Spasiteljeve priče o bogatašu i Lazaru. „Kad je umro, veli se u Evanđelju, zakopaše ga“. A on živeo u ovom svetu, veselio se svaki dan. Umro je, a pred njim Večni Život! Pa vidi Lazara ubogog u raju i moli Lazara, vrhom prsta svoga da mu rashladi jezik od plamena[6]. I njegova duša je izašla iz tela onakva kakva je bila na zemlji. On se nije starao da dušu svoju i telo svoje pretvori u hram Božji, nego je nepokajan, nepričešćen, otišao iz ovoga sveta u onaj svet.Tamo Večni Život, tamo raj i pakao! Kakva je duša? Duša puna grehova, duša puna svega što je pakleno. Gresi vuku u carstvo svoje, vuku u pakao. Ne reci za njega da je preljubočinac i zločinac. On je samo živeo lakomisleno. Živeo samo telu, po gozbama, u jelu i piću; i u onome svetu pakao, jer je u duši njegovoj bio pakao. Duša se ne može u onome svetu izmeniti, može se izmeniti u ovome svetu. Zato je Gospod došao u ovaj svet da nam da sva sredstva da mi dušu svoju spasemo od greha, i da je očistimo od svih zala, i da se pripremimo za Život Večni, za Raj.
Nekada su zemlju zasejali svetim zadužbinama naši Sveti carevi i kraljevi. U Srbiji su dizali sve zadužbine, hramove, crkve Božje. Veli se da je u Srbiji bilo oko tri hiljade manastira kad su Turci osvojili Srbiju. Na Kosovu od hiljadu manastira ostalo je posle turskog ropstva (neporušeno) samo sto pedeset. Pored nas nehatnih i nemarnih, Studenica, Hilandar – Lavre. Studenica – koji još manastir danas slavi Presvetu Bogomajku. Cela zemlja je posvećena Njoj kroz svete zadužbine. A današnji Srbi? Pusti su hramovi, puste zadužbine. Ni monaha, ni pobožnih ljudi. Crkve prazne praznikom, prazne nedeljom. Šta je to?! Da se ismevamo svetinjama. Mislimo na naše telo, i zemaljsko. A pred tobom i preda mnom – Raj i pakao. Kuda, kuda ću ja, kuda ti? To je ono o čemu treba misliti. Mi svi smo misaona bića u ovome svetu. Čovek je vrlo ozbiljno biće. Ozbiljno kao što je i Sam Gospod. I ti kao čovek imaj uvek u vidu, stvoren si po liku Božjem, stvoren si od Boga da služiš Bogu. Živiš li lakomislenim životom, samo brineš za hleb i jelo, i za odelo, i za bogaćenje pakao, jer je u duši tvojoj pakao.
Neka bi Presveta Bogomajka u dušama svakoga od nas porodila ljubav prema Gospodu Hristu, porodila molitve k Njemu, da bi mogli živeti pobožnim životom u ovome svetu i zaslužili Raj i Carstvo Nebesko. Bez toga, zamislite sebe kao bogataša iz priče o bogatašu i Lazaru. Na onome svetu dockan će biti. Pokajanje je nama kao najbolji lek od svakog greha. Mrziš li – On Gospod je dao ljubav. Grešio si i time služio đavolu, trgni se, spašavaj sebe! Spašavaj dušu svoju kroz svete vrline, kroz molitvu, kroz post, kroz milosrđe, jer život je vrlo ozbiljna stvar. Čovek je vrlo ozbiljno biće. Gospodu ćemo odgovarati za sve što radimo u ovome svetu. I kao bića stvorena za Večni Život, šta radimo u ovome svetu ako se ne pripremamo za Večni Život?!
Neka nam Presveta Bogomajka bude uvek u pomoći, da nas Ona vodi i rukovodi, i da ljubavi i sile da služimo Njenom Božanskom Sinu, da služimo sebi i svome Večnom Životu. Neka bi Ona bila naša Zastupnica i u ovom i u onom svetu, da služimo Njenom Sinu Božanskom, sada i uvek i kroza sve vekove. Amin.
 


 
NAPOMENE:

  1. Jn. 6, 56
  2. Misao Sv. Makarija Egipatskog, čiju je besedu s tim naslovom Otac Justin preveo u Hrišćanskom Životu, 1925.
  3. 1 Kop. 3, 16 :
  4. 2 Kop. 2, 15
  5. Možda: neprekidno. – Prim. uredn.
  6. Lk. 16, 19 – 31

2 komentar(a)

  1. Slava Bogomajki,neka nas zaštiti svojim molitvama.

  2. Veliki naš Sveti otac Justin! Zaista Bogom nadahnut. Ne znam da li ijedan narod na svjetu, u savremeno vrijeme, ima ovakvog tumača Jevanđelja. Hvala Bogu, što nam ga je dao!

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *